Stan David Ligoń

sowa magazyn europejski

Kłamstwo Corona CB2 Projekt cywilizacji zachodniej znajduje się w najniższym punkcie swojej wiarygodności

Felerna Aplikacja CORONA WARN-APP

Screenshot_2020-07-25 (1) Facebook  5 tygodni po zainstalowaniu przez miliony ludzi za darmo na smartfony zaleconej przez rząd Angeli Merkel darmowej aplikacji szpiegowskiej COVID-19 okazało się, że działa on z tajemniczymi lukami.

Otóż nie wykazuje połączeń z uprzywilejowaną finansowo grupą ludności lepszego sortu (żydoska krypto szlachta w RFN, Beamtentum, członkowie gmin żydowskich i cygańskich posiadających status K.d.öR oraz sekciarzy zielonoświątkowców (Pentakostalnych/ Die Christengemeinschaft K.d.öR).

Ministerstwo przyznało się do błędu; czy w Polsce Szumowski odejdzie razem z Czaputowiczem? Czy razem z Morawieckim, Kurskim i Kaczyńskim?

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (CDU) wkrótce po ogłoszeniu stanu wyjątkowego Corona z radością ogłosiła zniesienie zakazu pracy w niedzielę.

audio: https://gloria.tv/post/G8CTpQu3vDtM3SYVVA8p7gVLD

Screenshot_2020-07-25 Cimoszewicz BRANSOLETKA czerwona Kabbalah CB2 von Stefan Kosiewski WNIOSEK Prokurator And Purymski(1)

audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/cimoszewicz-bransoletka-czerwona-kabbalah-cb2-von-stefan-kosiewski-wniosek-prokurator-and-purymski/

Cimoszewicz BRANSOLETKA czerwona Kabbalah SSetKh CB2 ZECh ZR von Stefan Kosiewski WNIOSEK Andrzej Purymski Prokurator Okręgowy w Białymstoku

59 | W weekend przed 1 sierpnia opór demokratyczny@protonmail.com dzisiaj o 10:06
Tobie Język wiadomości: niemiecki. Przetłumaczyć na angielski? Tłumaczyć
Napisał sowa (») dzisiaj w 00:29 w kategorii HERODY Herodenspiel, czytaj: 22×Scan_20200725 (2) CB2 sowa
+++ 1. Mamy coś do uzgodnienia: ogólnopolskie! +++ 2. W ten weekend +++ 3. Pierwszy weekend sierpnia +++
Drodzy Demokraci!Będziemy musieli głosować nad kilkoma kwestiami: ogólnokrajowymi w wolnych, równych i tajnych wyborach.

1. Kompleksowa restrukturyzacja społeczeństwa bez poważnych procedur demokratycznych jest całkowicie nie do przyjęcia. Ale to wyróżnia się jako główny projekt – nie ma innej opcji niż nazwanie go: – Kłamstwo Corona. Projekt cywilizacji zachodniej znajduje się w najniższym punkcie swojej wiarygodności. Wszystko zależy od ogólnej dyspozycji.

Dlatego też stanowczo odrzucamy wszelkie formy obalenia demokracji, łamania praw podstawowych i praw człowieka oraz powszechnego fatalizmu zagłady („Teraz to wszystko…”).

Nie do tego. Nie mamy dość demokracji i rządów prawa. Nie pragniemy pogrążyć się w ciepłych rękach guru szczepionek, fantazji o odkupieniu digitalizmu i naśladowców Chin. Coraz więcej ludzi, nawet wiele pomówień i śmiechu z marca i kwietnia, dołącza do nas teraz, ponieważ widzą, że byliśmy (niestety) od samego początku.

Każdy, kto nadal uważa, że ​​sytuacja stopniowo się poprawia, może zapoznać się z obecną decyzją w sprawie przymusowego umieszczenia dziecka w domu dziecka w Badenii-Wirtembergii. (*)

Władze i RKI nawet nie kłócą się już z nauką, ale używają sformułowań Prawdy (Prawda = po rosyjsku „prawda”, gazeta w Związku Radzieckim, która przez dziesięciolecia wypowiadała coraz więcej półprawdziwych twierdzeń), jak poniżej:

„Zgadzamy się z tą techniczną oceną ryzyka infekcji”.

Pomija się fakt, że infekcje są czymś dość powszechnym. Ale przeczytaj to sam.

Corona to największa masowa panika od czasów sierpniowych doświadczeń, do której doszło również w 1914 roku, kiedy Europejczycy zostali fanatycznie wciągnięci w I wojnę światową (a większość z nich też lubiła być porywana). Nawet jeśli tym razem perspektywy są nieco lepsze, skutki są podobne. Z drugiej strony zwracamy się przeciwko alenom, którym zależy na demokracji, prawach podstawowych i nauce.

Ponieważ bronimy nie mniej niż wszystkiego, co ogólnie pozytywnie wpłynęło na nasze społeczeństwo: Oświecenia, Wolności, Republiki. Wolna dyskusja, swoboda przemieszczania się, wolność zrzeszania się. Wolność zrzeszania się, wolność słowa, nienaruszalność mieszkania. Prawo do kontrolowania własnego ciała. Darmowe dziennikarstwo i otwarta debata. Idea demokracji, a więc przynajmniej w pewnym stopniu demokratyczna legitymizacja władzy politycznej, zwłaszcza w kwestiach o podstawowym znaczeniu.

Dlatego ruch demokratyczny istnieje od początku:

na pierwszych 20 artykułach naszej konstytucji!
na godność starych i chorych!
aby zapobiec szykanom ze strony rządu!
po zakończeniu stanu wyjątkowego!
w sprawie wyborów i pełnej przejrzystości!
na demokratycznych zasadach naszego przyszłego systemu gospodarczego!
2. W weekend ponad sto pięćdziesiąt grup demokratycznych z Not Not Without Us ponownie zbiera się! i inne ruchy opozycyjne przeciwko reżimowi Corona w całej naszej republice. Kontakt w pobliżu można znaleźć tutaj: nichtohneuns.de/regional

Nasze spotkania są od początku legalne, zarejestrowane iw pełni objęte Ustawą Zasadniczą.

Rząd federalny i niektóre rządy stanowe nie mogą tego powiedzieć o swoim zachowaniu. Prawo do sprzeciwienia się art. 20 ust. 4 Ustawy Zasadniczej obowiązuje od 25 marca Ustawy o zezwoleniach rządu federalnego. To prawo do naszego oporu objawia się coraz bardziej każdego dnia, w którym rząd spotyka się z globalnymi korporacjami przeciwko ludziom i demokracji – bez podstaw naukowych i bez poważnego wyważania środków i z lepszą wiedzą!

Artykuł 20 umożliwia także urzędnikom i urzędnikom służby cywilnej zapamiętanie ich konstytucyjnych obowiązków i odpowiednie działanie. Urzędnicy są zobowiązani wobec całej ludności, a nie tylko urzędującego jeszcze rządu, który odmawia poparcia nowych wyborów przy pomocy przekupionych przez strzelców redakcji, takich jak hamburski magazyn DER SPIEGEL i media GEZ, które zostały dostosowane do stanu wyjątkowego.

Nieco poważną formę reportażu można znaleźć w austriackim czasopiśmie ORF. Ponownie wskazówka, że ​​nie było ostrych środków, zamknięć, zatrzymań, zniesienia praw podstawowych itp. W Szwecji, Czechach, Białorusi i wielu innych krajach na całym świecie. Reżim Corony w Niemczech jest aktywnym projektem gabinetu Merkel.

Scan_20200725
59 | Das Wochenende vor dem 1. August
D
demokratischer widerstand @protonmail. com
today at 10:06
Message language: german. Translate into english?

Translate

Nie kupuj u żyda!

Trockiści-Infekcjoniści, debiliści, koroniści, lewactwo,
żydostwo nadgorliwe, korwin, cowid, gupota, prowokuje:
Duda do Polaków apeluje: nie kupuj u żyda. Namaszczony
prezydent-eleokwent chce pewnie, by książki jego teścia
Julka Kornhausera, poszły same z księgarni na przemiał.

Rozpoczynamy akcję „Kupuj świadomie produkt polski” i apelujemy,
by kupować polskie produkty – mówił w poniedziałek na konferencji
prezydent Andrzej Duda.
https://www.niedziela.pl/artykul/51326/Prezydent-rozpoczynamy-akcje-Kupuj

audio: https://castbox.fm/episode/id2883966-id291717758

 

+++ 1. Wir haben etwas abzustimmen: bundesweit! +++ 2. Dieses Wochende +++ 3. Das erste Augustwochenende +++

Liebe Demokratinnen und Demokraten!

Wir werden eine ganze Anzahl an Fragen abzustimmen haben: Bundesweit in freien, gleichen und geheimen Wahlen.

1. Ein umfassender Gesellschaftsumbau ohne seriöse demokratische Verfahren ist völlig inakzeptabel. Der aber zeichnet sich als Kernvorhaben der — es gibt keine andere Möglichkeit, als es beim Namen zu nennen: — Corona-Lüge ab. Das westliche Zivilisationsprojekt ist am Tiefpunkt seiner Glaubwürdigkeit. Es steht insgesamt zur Disposition.

Wir weisen deshalb jede Form der Abschaffung der Demokratie, der Verletzung der Grund- und Menschenrechte sowie den weit verbreiteten Untergangsfatalismus (»Nu’ ist’s ist eben so…«) rigoros zurück.

Nein dazu. Wir haben nicht genug von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir sehnen uns nicht danach, in die warmen Hände von Impf-Gurus, Digitalismus-Erlösungsfantasien und China-Imitatorinnen zu sinken. Immer mehr Menschen, selbst viele Verleumder und Verlacher vom März und April, stoßen nun zu uns, weil sie sehen, dass wir (leider) von Anfang an richtig lagen.

Wer noch glaubt, es würde nun allmählich besser, kann sich diesen aktuellen Bescheid zur Kinderzwangseinsperrung in Baden-Württemberg durchlesen. (*)

Die Behörde und das RKI argumentieren sogar nicht mehr mit Wissenschaftlichekeit, sondern verwenden Prawda-Forlumierungen (Prawda = russ. f. »Wahrheit«, Zeitung in der Sowjetunion, die mit den Jahrzehnten immer mehr halbwahre Behauptungen herausposaunte) wie die folgende:

»Dieser fachlichen Bewertung des Infektionsrisikos schließen wir uns an.«

Dass Infektionen etwas durchaus Alltägliches sind, wird dabei ausgelassen. Aber lesen sie selbst.

Unter dem Stichwort Corona findet die größte geschürte Massenpanik seit dem ebenfalls geschürten Augusterlebnis 1914 statt, als die Europäer fanatisch in den Ersten Weltkrieg getrieben wurden (und sich in der Mehrheit auch gern treiben ließen). Auch wenn die Aussichten diesmal etwas besser sind, so sind doch die Affekte ähnliche. Dagegen wenden wir uns mit alen, denen Demokratie, Grundrechte und Wissenschaftlichkeit etwas bedeuten.

Denn wir verteidigen hier nicht weniger als alles, was unsere Gesellschaft insgesamt doch positiv ausmachte: Aufklärung, Freiheitsrechte, Republik. Freie Diskussion, Freizügigkeit, Vereinigungsfreiheit. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung. Das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen. Einen freien Journalismus und die ergebnisoffene Debatte. Die Idee der Demokratie und damit eine zumindest eine einigermaßen demokratische Legitimation von politischer Herrschaft, insebsondere in den fundamental entscheidenden Fragen.

Deshalb besteht die Demokratiebewegung von Anfang an:

  • auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung!
  • auf die Würde der Alten & der Kranken!
  • auf Verhinderung obrigkeitsstaatlicher Schikanen!
  • auf Beendigung des Notstands-Regimes!
  • auf Wahlen & umfassende Transparenz!
  • auf demokratische Regeln für unser künftiges Wirtschaftssystem!

2. Am Wochenende versammeln sich wieder über einhundertfünfzig Demokratiegruppen von Nicht ohne uns! und den anderen Oppositionsbewegungen gegen das Corona-Regime in unserer gesamten Republik. Ihren Kontakt in Ihrer Nähe finden Sie hier: nichtohneuns.de/regional

Unsere Versammlungen sind von vornherein legal, angemeldet und vom Grundgesetz umfassend gedeckt.

Das indes kann die Bundesregierung und einige Landesregierungen über deren eigenes Gebaren nicht behaupten. Das Widerstandsrecht Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes ist seit dem Ermächtungungsgesetz der Bundesregierung von 25. März in Kraft. Dieses unseres Widerstandsrecht manifestiert sich mit jedem Tag mehr, an dem die Regierung in Verschränkung mit Globalkonzernen gegen die Menschen und die Demokratie agiert — ohne wissenschaftliche Basis und ohne seriöse Auswiegung der Maßnahmen und wider besseres Wissen!

Der Artikel 20 ermöglicht es auch Behördernmitarbeitern und Beamten, sich an ihre verfassungsgemäße Aufgabe zu erinnern und dementsprechend zu agieren. Beamte sind der gesamten Bevölkerung verpflichtet, nicht allein der derzeit noch amtierenden Regierung, die sich mit Schützenhilfe bestochener Redaktionen wie der der Hamburger Illustrierten DER SPIEGEL und der im Notstandsregime gleichgeschalteten GEZ-Medien Neuwahlen verweigert.

Eine einigermaßen seriöse Form der Berichterstattung finden Sie im ORF-Weltjournal aus Österreich. Nochmal der Hinweis, dass es in Schweden, Tschechien, Weißrussland und vielen weiteren Ländern der Welt keine harschen Maßnahmen, Schließungen, Inhaftierungen, Abschaffungen von Grundrechten usw. gab. Das Corona-Regime in Deutschland ist ein aktives Projekt des Kabinetts Merkel.

3. Bitte informieren Sie auch Ihre Verwandten, Freunde, Nachbarinnen, Kollegen und Mitstreiter über das erste Augustwochenende in Berlin. Wir, die Redaktion der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand — seit Ende April die auflagenstärkste inhaltliche Wochenzeitung der Bundesrepublik — werden am Freitag,  31. Juli, ab 17:30 Uhr auf der Wiese vor dem Bundestag unsere Ausgabe N°14 zur notwendigen und u.E. bevorstehenden basisdemokratischen Verfassungsreform vorstellen.

Angemeldet sind 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unser Zug geht von der Bundestagswiese durch das Brandenburger Tor, Unter den Linden, vorbei an der Humboldt-Universität und schließlich zum Rosa-Luxemburg-Platz, wo wir seit 28. März 2020 für das Grundgesetz einstehen.

Am 1. August dann geht es mit den Querdenkern aus Südwestdeutschland zum Brandenburger Tor, wo der Aufzug seinen Weg beginnt. Erwartet werden bis zu 500.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am ersten Augustwochenende in unserer Bundeshauptstadt. Am 2. August haben viele Initiativen kleinere Versammlungen über das ganze Stadtgebiet angemeldet.

Von unserer Zeitung, dem Widerstand, drucken und verteilen wir immer soviele Exemplare, wie Sie es ermöglichen. Danke!

Herzlich, demokratisch & achtungsvoll grüßen Sie ungebrochen
Anselm Lenz und das gesamte Kollegium
der Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand (nichtohneuns.de) und die Redaktion der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand (der Widerstand / DW)

* Link ausgeschrieben: https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/b74944ce-1a56-4ced-a890-039d59fc885d/200724%20Zwangsquaranta_ne%20fu_r%20Kinder%20in%20BW.pdf

Herausgeber und v.i.S.d.P.: Anselm Lenz & Hendrik Sodenkamp.
Demokratischer Widerstand | nichtohneuns.de | K.D.W. e.V. |
Berliner Allee 150
13088 Berlin
demokratischerwiderstand@protonmail.com
nichtohneuns.de

Wochenzeitung Demokratischer Widerstand | jeden Samstag 14:30 Uhr auf Stadtplätzen in der gesamten Republik | Für das Grundgesetz, Aufklärung, Republik, Gewaltenteilung und Demokratie.

https://sowamagazyn.blogspot.com/2020/07/dlaczego-prokuratura-w-gdansku-nie.html?view=sidebar

Screenshot_2020-07-25 1 z 1 zdjęć przesłano

PDF:  Cimoszewicz BRANSOLETKA czerwona Kabbalah SSetKh CB2 ZECh ZR von Stefan Kosiewski WNIOSEK Andrzej Purymski… by Stefan Kosiewski on Scribd

http://sowa.blog.quicksnake.pl/HERODY-Herodenspiel/Cimoszewicz-BRANSOLETKA-czerwona-Kabbalah-SSetKh-CB2-ZECh-ZR-von-Stefan-Kosiewski-WNIOSEK-Andrzej-Purymski-Prokurator-Okregowy-w-Bialymstoku

https://sowafee.jimdofree.com/2020/07/29/capella-z-aldebaranem-i-wenus-triangiel-cb3-von-stefan-kosiewski-ssetkh-zech-zr-pandemia-psychozy/

https://vk.com/photo467751157_457243122

25 lipca, 2020 Posted by | art, Bez kategorii, Blogroll, Grecja, kryzys, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowcy, poetry, PRL, sowa, syjonizm, ubowcy, wojna | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

MANNA Z NIEBA BRUKSELI I WARSZAWY CB2 fraszka z Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 SSetKh ZR ZECh v. SK

Jeżeli WIG 20 skurczył się od początku roku o ponad 1/3, to czy polski dług publiczny

Screenshot_2020-07-19 LinkedIn
wzrośnie o 33 % w związku z milionowymi dotacjami mafijnymi z Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19?

Milion na każdego ubogaconego mafioso (nie ministra Nowaka bynajmniej, kozła ofiarnego dla zadymy, odwrócenia uwagi od SKOK Wołomin, Spółki Srebrna, Instytutu Budującego Wieżowce Lecha i Jarosława Kaczyńskiego itd.) przez żydokomunistyczną sitwę Kaczyńskiego i Glapińskiego, Grupę Windsor, panią Basią Skrzypek z GRU gen. Janiszewskiego, ks. Sawicza,  Banasia z NIK burdelmamy na pożydoskich kamienicach osadzonego po znajomości na terenie getta na Podgórzu w Krakowie i innymi szurkami

MANNA Z NIEBA BRUKSELI I WARSZAWY CB2 OBLICZE WYZWOLENIA 17 WRZESNIA 1939 I BIALORUSI BILANS NA ZERO FRASZKA 20200720 ME SOWA_12_Widerstand_2020_07_18_nichtohneuns.de
Published about 2 hours ago
Pages:
32
Reads:
15
Public

 

audio: https://gloria.tv/post/sRudfJM6Y28D2vnDsBp6cDbHE
BILANS PREZYDENTURY ANDRZEJA DUDY NA ZERO M79 Szczególnie zuchwały FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh TARCZA 4.0 MAGEN DAVID PP PDO168 334 ZR 20200627 ME SOWA
mysowa
27 cze

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Tadeusz-Kruczkowski/Polacy-Grodzienszczyzny

BILANS PREZYDENTURY NA ZERO FRASZKA

M79 z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski Na A. Dudę Fascynacja Obłędem z Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 Studia Slavica et Khazarica Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość

Test Wassermana na inteligencję, aby żydy wykrywały
IQ, czy A. Duda – PLUS, czy tylko szczególnie zuchwały
dr prawa kanalia chamska hołota w języku haseł kabały

„123 umowy”? Pies Kaczyńskiego tu pogrzebany we sztucznej
mgle stosowania Ustawy o dopłatach TARCZA 4.0, to MAGEN
DAVID, tzn. po żydosku wciąż tyle samo, co: TARCZA DAWIDA

Ursula ALDI (von der Leyen) w Brukseli 39 MUSZELKI ZECh von Stefan Kosiewski FO CHARAKTER RODOWY KLANU SSetKh PDNXII ZR ODzYDZANIE 20200115 ME SOWA
Ursula ALDI (von der Leyen) w Brukseli 39 MUSZELKI ZECh von Stefan Kosiewski FO CHARAKTER RODOWY KLANU SSetKh PDNXII ZR ODzYDZANIE 20200115 ME SOWA
Update: 2020-01-15

audio: https://castbox.fm/x/1KxuL

BILANS PREZYDENTURY ANDRZEJA DUDY NA ZERO FRASZKA M79 FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh TARCZA 4.0 MAGEN DAVID ZR 20200627 ME SOWA 5D
Uploaded byStefan Kosiewski Date uploadedon Jun 28, 2020
PDF: https://www.scribd.com/document/467199470/BILANS-PREZYDENTURY-ANDRZEJA-DUDY-NA-ZERO-FRASZKA-M79-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZECh-TARCZA-4-0-MAGEN-DAVID-ZR-20200627-ME-SOWA-5D

audio: https://castbox.fm/episode/id2883966-id281240254

Screenshot_2020-07-20 0 2 BILANS PREZYDENTURY DUDY NA ZERO TO M79 SSetKh von Stefan Kosiewski FO ZECh ZR Devjatov o symbola[...](1)

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Tadeusz-Kruczkowski/MANNA-Z-NIEBA-BRUKSELI-I-WARSZAWY-CB2-OBLICZE-WYZWOLENIA-17-WRZENIA-1939-I-JEGO-JUBILEUSZ-WE-WSPOCZESNEJ-BIAORUSI

https://t.co/EYkDxXtDX9 czy polski dług publiczny wzrośnie o 33 % w związku z milionowymi dotacjami mafijnymi z Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19? https://t.co/KCHncjWEme BILANS PREZYDENTURY NA ZERO— sowa (@sowa) July 20, 2020

Screenshot_2020-07-20 sowa auf Twitter https t co EYkDxXtDX9 czy polski dług publiczny wzrośnie o 33 % w związku z milionow[...]

Screenshot_2020-07-20 ARCHITEKT Z PLANEM CB2 ZEGARMISTRZ światła GRUPY WINDSOR na UKRAINIE

https://yandex.ru/collections/card/5f15e2439b98ac6213fa5642/

Screenshot_2020-07-20 sowa auf Twitter FWohlwend5 FerrariRaces https t co VFSgt7OVan Herzlichen Glückwunsch, Bewunderung un[...](1)

PDF: MANNA Z NIEBA BRUKSELI I WARSZAWY CB2 OBLICZE WYZWOLENIA 17 WRZESNIA 1939 I BIALORUSI BILANS NA ZERO FRASZK… by Stefan Kosiewski on Scribd

20 lipca, 2020 Posted by | Bez kategorii | Dodaj komentarz

RZUĆ PA-LENIE RZUĆ PA-LENIE RZUĆ PA-LENIE! PANCERNIK POTIOMKIN BRAUNA M70 iskra FO von Stefan Kosiewski SSetKh KenFM 4. Mai 2020 Merkel Kaputt Melinda Gates Krone der Welt vorever ist vorbei

szczawnica 197607.05.2020 – kleine Anfrage an die Stadtverordnetenversammlung: BFF-Online-Team/Administrator?

IMG_20200509_071315      vk.com/photo467751157_457242943

Kabotyn Paweł, który w koncelebrze kamizelek żółtych rytu francuskiego
Policjantów ustawionych wokół niego w maseczkach ustawowo na buziach
na odległość około dwóch metrów jeden Policjant od drugiego, określił siebie
na Patelni przy Rondzie Dmowskiego słowami: „pierwszego represjonowanego

za PiS” – Widzę, że już tysiąc osób jest, ocenił Herold Narwaniec na oko
TW „Bolka”, podczas kiedy widzimy na planie filmu ledwie paru Policjantów
i kilku statystów do represjonowania pokazowego na pokładzie Pancernika
Potiomkin, sztandarowego filmu rewolucji antysystemowej Brauna systemu

który za chwilę wchodzi na plan filmowy, aby podać łapę żydoskim kolegom
z tzw. opozycji antypisowskiej, w okularach jednojajowych nawiązujących do
sukcesu Jurka Owsiaka, syna ubowca, biznesowego serduszka Złoty Melon i
Mrówka Cała: – „Powiedz, że tutaj są bohaterowie z nami, wczorajsi. Pierwsi

represjonowani przez system odrodzonego PRL-u w wydaniu PiS. Represjonowani
za PiS-u tutaj są! „- To jest spotkanie służbowe, biznesowe, nie obowiązuje nas
w ogóle, w ogóle nas nie obowiązują ograniczenia; biznesowo się możemy
spotkać.” – Ale musicie Panowie zachować odstęp, upomina uprzejmie Policja.

– Nie, biznesowo nie musimy, oralnie stawia opór werbalny kontrkandydat Dudy.
Złe, złe rozkazy, ktoś źle zaplanował dzisiaj tą akcję – zauważył robiący znacząco
odwracając spojrzeniem w bok uwagę kamery od brody zapuszczonej „Na Lenina”
marionetkowy przywódca jaj sadzonych Mosadu Izraela na patelce Zamachu Brauna

Screenshot_2020-05-08 Pinterest

Rzuć pa-lenie, rzuć pa-lenie, rzuć pa-lenie! Pancernik Potiomkin Brauna

https://donatlusk.livejournal.com/17718.html RZUĆ PA-LENIE RZUĆ PA-LENIE RZUĆ PA-LENIE! PANCERNIK POTIOMKIN BRAUNA M70 iskra FO von Stefan Kosiewski SSetKh KenFM 4. Mai 2020 Merkel Kaputt Melinda Gates Krone der Welt vorever ist vorbei rzuc-pa-lenie-rzuc-pa-lenie-rzuc-pa-lenie-pancernik-potiomkin-brauna-m70-iskra-fo-von-stefan-kosiewski-ssetkh-kenfm-4-mai-2020-gates-krone-der-welt-vorever-ist-vorbei

Qualitätsschmerz, Qualitätsschmerz, Qualitätsschmerz! PANCERNIK POTIOMKIN BRAUNA M70 Funken FO von Stefan Kosiewski SSetKh KenFM 4. Mai 2020 Merkel Kaputt Melinda Gates Krone der Welt vorever ist vorbei

Aufhören zu rauchen Aufhören zu rauchen! PANCERNIK POTIOMKIN BRAUNA M70 Funken FO von Stefan Kosiewski SSetKh KenFM 4. Mai 2020 Merkel Kaputt Melinda Gates Krone der Welt vorever ist vorbei

Бросить курить бросить курить бросить курить! PANCERNIK POTIOMKIN BRAUNA M70 spark FO фон Стефан Косевский ССетХ Кенфм 4. Май 2020 Меркель Капутт Мелинда Гейтс Кроне дер Вельт окончен

Brosit’ kurit’ brosit’ kurit’ brosit’ kurit’! PANCERNIK POTIOMKIN BRAUNA M70 spark FO fon Stefan Kosevskiy SSetKH Kenfm 4. May 2020 Merkel’ Kaputt Melinda Geyts Krone der Vel’t okonchen

176/5000
QUIT SMOKING QUIT SMOKING QUIT SMOKING! PANCERNIK POTIOMKIN BRAUNA M70 spark FO von Stefan Kosiewski SSetKh KenFM 4. Mai 2020 Merkel Kaputt Melinda Gates Krone der Welt vorever ist vorbei

Screenshot_2020-05-09 Facebook(4)
Gates kapert Deutschland!

2 961 429 wyświetleń
3 maj 2020

142 tys.17 tys.Udostępnij

Zapisz
468 tys. subskrypcji
Unterstütze KenFM: https://www.patreon.com/KenFMde Heute, am 4. Mai 2020, findet eine sogenannte Geberkonferenz statt. Die BRD, so Merkel, wird dabei einen „substanziellen Beitrag” leisten. Konkret: Merkel bittet die Bürger darum, eine Finanzierungslücke von acht Milliarden Euro zu schließen. Das Geld wird gebraucht, um einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln und zu produzieren, der dann sieben Milliarden Menschen verpasst werden soll. Ob sie wollen oder nicht. Merkel setzt damit den Plan der WHO um, die in Wahrheit aber nicht von den Staaten der Welt, sondern von Bill & Melinda Gates kontrolliert wird. Das Ehepaar Gates finanziert die WHO maßgeblich und bestimmt, was weltweit an Gesundheitsmaßnahmen durchgesetzt wird. Gates setzt auf Impfstoffe und zieht dazu alle Register. Er kauft sich überall ein. Die Impfallianz GAVI wird zu 75% von ihm finanziert. Das RKI bekommt Geld von Gates. Auch Drosten von der Charité. Die Hopkins-Universität. Der SPIEGEL, DIE ZEIT. Und auch die meisten Firmen, die an Covid-19-Impfstoffen forschen, werden von Gates „unterstützt”. Der Lockdown der Republik wäre ohne die von Gates finanzierten „Berater” im Hintergrund so nie über die Bühne gegangen und wird erst beendet, wenn Gates sein Go gibt. Demokratie? Nein! Im Eilverfahren ist Merkel dabei einen Immunitätsausweis zur Pflicht zu machen, während parallel dazu die Tests, die bisher nötig waren um Medikamente für die BRD zuzulassen, drastisch verkürzt werden sollen. Es geht um eine Impfpflicht durch die Hintertür. Wer sich zukünftig nicht gegen Krankheiten impfen lässt, die die WHO, also Gates, festlegt, verliert wesentliche Teile seiner Grundrechte. Zudem nimmt die Merkel-Regierung Impfschäden durch nicht genügt getestete Medikament billigend in Kauf. Das alles ist nur möglich, da Merkel große Teile des Grundgesetztes kassiert hat. Z.B. Artikel 8 GG. Wer sich auf einer Demonstration gegen die Merkel-Maßnahmen erhebt, bekommt Probleme mit der Polizei, da er gegen das Infektionsschutzgesetz verstößt. Wer solo auf einer solchen Kundgebung das Grundgesetz zur Schau trägt wird verhaftet, da man im vorwirft, eine unerlaubte politische Botschaft zu verbreiten. Das Grundgesetz eine unerlaubte politische Botschaft? Wer jetzt nicht aufsteht, wacht in der Diktatur auf. Wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss und den bekommen wir nur über maximalen Druck durch die Straße. Es ist wie ’89, fegen wir diese korrupte Elite aus dem Amt und machen wir ihr einen rechtsstaatlichen Prozess. Wir sind der Souverän. Das Grundgesetz ist unsere Basis. Verteidigen wir diese Basis gegen jene, die dabei sind, das Grundgesetz auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Wegen der „Gesundheit”. Es gibt keine größere Gefahr für die Gesundheit, als eine Diktatur. Diktatur bedeutet gegen den Bürger durch den Staat. Die deutsche Geschichte sollte uns eine Mahnung sein. Sie verpflichtet uns zum Widerstand. Art. 20 GG! Quellen: Startschuss für WHO-Initiative https://www.bundesregierung.de/breg-d… Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite https://www.bundesgesundheitsminister… Um ein Drittel verrechnet: Merkel und Spahn nannten falsche Infektionszahlen https://www.gmx.net/magazine/politik/… Unabhängigkeit der Weltgesundheitsorganisation gefährdet Was gesund ist, bestimmt Bill Gates https://www.deutschlandfunkkultur.de/…
38 218 komentarzy
Gates przejmuje kontrolę nad światem https://m.vk.com/wall467751157_823 Szczęść Boże Państwu! audio: https://gloria.tv/post/1K8wACdqh3bRDrhAfbLfXMiE8 audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/do-samca-m68-fo-zanim-przejde-do-meritum-ssetkh-von-stefan-kosiewski-zech-detabuizacja-jaja-po-mysli/ Gates kapert die Welt https://twitter.com/sowa Sowa Magazyn dziś o 11:51 http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/Shkola-Zdravogo-Smysla-im-A-N-Nazarevskogo-pri-KT-VIIYA-KA-Informatsionnyy-byulleten-2975-ot-02-05-20 Shkola Zdravogo Smysla im.A.N.Nazarevskogo pri KT VIIYA KA. Informatsionnyy byulleten’ № 2975 ot 02.05.20 Napsal sowa (») 2. 5. v kategorii NAROD MA PRAVO SE BRANIT, přečteno: 84× https://donatlusk.livejournal.com/ https://sowafrankfurt.wordpress.com/2020/05/03/do-samca-m68-fo-zanim-przejde-do-meritum-ssetkh-von-stefan-kosiewski-zech-detabuizacja-jaja-po-mysli-prof-marquarda-pdnxxxx-zr/ https://www.linkedin.com/in/stefankosiewski/

https://yandex.ru/collections/card/5eb4f49256940f7e74ff5c25/

„Descourches ustawicznie wspomina o konieczności udzielenia Polsce pomocy przez Wielką Brytanię, Francję i Turcję. Uważa, że podjęcie takiej akcji wywarłoby korzystne wrażenie, przeciwdziałałoby intrydze, a Polakom dodało sił i otuchy do walki. Z radością dostrzegał w kraju objawy sympatii do rewolucji francuskiej i donosił o nich swemu ministrowi w depeszy z 12 maja 1792 r.: Wydaje mi się, że nasze sukcesy decydować będą o losie Polski, zarówno oczy jak i serca wszystkich są ku nam zwrócone” Henryk Kocój: Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego (problemy wybrane). Instytut Wydawniczy Pax. Warszawa 1987, s. 83.  https://donatlusk.livejournal.com/17718.html

Screenshot_2020-05-09 STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW(1)

Screenshot_2020-05-09 Pancernik Potiomkin – Wikipedia, wolna encyklopedia

Screenshot_2020-05-09 KenFM

May
6

Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy

Teodycea – gałąź teologii zajmująca się problemem, jak pogodzić istnienie dobrego, miłosiernego Boga z istnieniem zła. https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodycea

Do Pana Seb Blum MUSZELKI 70 von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica  Fascynacja Obłędem Spiskowa praktyka żydostwa kryptosyjonistycznego w Polsce Zniweczona Rzeczywistość Kaczyński przesądził znowu za sąd fałszywy dr prawa bez świadectwa 9 klasy liceum debil do spółki z teologiem Gowinem za którego książkę napisał znany mi osobiście z lepszych aspektów natchnień Nostradamusa Prof. Manfred Spieker Zarys Estetyki Chazarów Duda spadaj dziadu nie uwzględniony w Testamencie Lecha Kaczyńskiego PANDEMIA PSYCHOZY Melinda i Bill Gates w perspektywie 3 lat kolejnych fali szczepionek przeciwko nadmiarowi energii żyda i homoseksualisty, która po Myśli Freuda szuka u takiego ujścia zmierzającego do wyładowania się, „a przez to do swoistej formy urzeczywistnienia, którą rządzi  z a s a d a  p r z y j e m n o ś c i. Rozładowanie napięcia zgodnie z tą zasadą dokonuje się albo poprzez czynności odruchowe oparte na wrodzonych mechanizmach, albo poprzez bardziej złożone reakcje psychiczne w postaci wyobrażeń, lub halucynacji, zaspokajających w swoiście psychiczny sposób pragnienia, życzenia pierwotnego id. Jednakże to wszystko nie może zredukować całkowicie napięcia energetycznego, zwłaszcza że potrzeby organizmu zmuszają osobnika do działań prowadzących do kontaktu z obiektywnym światem, z otaczającą go rzeczywistością.” Władysław Szewczuk, Zygmunt Freud i jego koncepcja człowieka. Wstęp do: Freud, Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne. Biblioteka Klasyków Psychologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1987, s. 11.

Szanowny Panie Blum,

Shalom, Szalom AD 2020 w dniu rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej chciałbym dołączyć się do złożonych przez Pana życzeń rozciągając je na wszystkich żydów i pedałów, a w szczególności na czołowych liderów Internationale trockistowskiego ruchu homoseksualistów-koronistów Pandemii Psychozy  w Europie środkowej: Jensa Spahna, D i Jarosława Kaczyńskiego, PL.

Mam nadzieję, że zostanę właściwie zrozumiany, przede wszystkim przez Pana najbliższą Rodzinę, której życzę nota bene przy okazji zwycięstwa świata żydomasonerii nad hitlerowskimi kukiełkami finansjery światowej 1945 r., zwycięstwa ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej (Wolność, Równość, Braterstwo) nad przypadłościami debilów, które odwieczne są, wspomnijmy tu trzy w ciągu uporządkowanym:

1. Pazerność – prowadząca Melindę i Billa Gates na manowce perfidii debilizmu nowobogackich, często nie wykształconych ludzi (vide: Mark Zuckerberg, narodziny Facebook), szczepionki chipa przeciwko chorobom umysłowym, Jarosław Kaczyński bez świadectwa 9. Klasy szkoły średniej, czy baron i oszust z plagiatem pracy doktorskiej na fotelu wicekanclerza Niemiec, Kwaśniewski oszust, podawał się za magistra;

2. Mania wielkości, patologicznych Napoleonów wynosząca na globalne szczyty nierówności samozwańczych nadludzi, wyniesiona z Talmudu przez mianowanych zakulisowo, odgórnie na fałszywe elity światowe Bilderbergów, podstawionych narodom z pociągu wojskowego przez  tajne służby niemieckie (Rathenau, żyd i pedał takoż, minister wojny Prus i właściciel koncernu AEG, bomby i samoloty, zbrojeniówka) dla opłaconych agentów: Uljanow, TW „Lenin”, Rosja oraz Piłsudski, TW „Marszałek”, Polska, marionetek satanistów ze żydmasońskich loży niereformowalnych;

3. Manipulacja (psychologiczno-socjologiczna w praktyce trockistowskiej), stawiająca na egoizm, nienawiść, wrogość wzajemną całej ludzkości, skłócenie jednego z drugim, żeby tylko ten trzeci (szurke, cwaniak żydoski) geszeft mógł zrobić i skorzystać we Warszawie, Moskwie, Będzinie czy Bytomiu na apokalipsie hybrydowej III wojny światowej, którą śp. Pani Matka Pana Jan Sladek, Raphaels Werk we Frankfurcie nad Menem, jednego z nielicznych Dobrych Ludzi, którego napotkałem przed 40 laty na swojej drodze, ponieważ Przeznaczenie, Los, Parki, Najwyższy, Bogowie tak chcieli, nie Apologia przypadkowości po Myśli Marquarda, ażebym dowodnie miał za co dziś darzyć, jak wcześniej przez całe życie emigranta politycznego, prekursora ruchu Solidarności w komunistycznej Polsce, prawdziwego opozycjonisty narodowego, antykomunisty i antyfaszysty, rzeczowym szacunkiem połączonym raz na zawsze z autentycznym uczuciem przyjaźni; temu to zawdzięczam człowiekowi wszak m.in. ubogacenie księgozbioru emigranta politycznego na socjalu w RFN z PRL o kilka pozycji, patrz: fotka w zał.: Wolter, Casanowa, Colbert; Auktion, Nieruchomości Ogólnopolskie.

Osobę mądrą Szanownej Pani Matki, która naówczas przebywała, w Offenbach am Main bodajże, Przystani Jakubowej po Myśli Tokarczuk w domu opieki nad osobami zniedołężniałymi naturalnie na starość z licznymi zachorowaniami towarzyszącymi wirusom Corona etc. tudzież florze bakteryjnej, wchodzącym w skład bioty człowieka, natomiast apokalipsę II wojny św. przeżyła Szacowna Osoba bez antysemickich, czy antypolskich pogromów spokojnie w mieście oddzielonym od naszej Czeladzi (Marka Mrozowskiego i mojej, ale nie Zbigniewa Szaleńca, który odpowiedzialny jest m.in. za sprzedanie wspólnie z Markiem budynku po przedszkolu na Piaskach, w którym za przedszkolankę robiła żona tego Szaleńca, Iwona, jakimś nieznanym nikomu do dzisiaj ludziom z Miasta, którzy przeznaczyli ten budynek na tzw. salon masaży, czyli burdel, do którego burmistrz Szaleniec przywiózł na tzw. poczęstunek jurnego Stefana (trojga nazwisk: Niesiołowski, Myszkowski, Nussbaum Samotrzeci Trismegistos, pod trzema postaciami debili nieludzkich (diabolistyczna paralela do boskiej triady św. Anny, Maryi i Dzieciątka na Górze św. Anny dokąd miał blisko wiceminister Obrony RP o żydoskim nazwisku Ocipa, piszemy: „ie” ociepka, długie i, jak w przypadku szansonistki Marleny Dietrich, w PL spolszczone już nazwiska żydoskie: Gierek i Gietrych, wymawiane przed wojną w jidysz: girek, girtych), jak również syjonistę marcowego ’68 r. z Gdańska Borusewicza przywiózł na masaż tajlandzki do Czeladzi na Piaski, którego ubowcy karnie przenieśli po ’68 r. za aktywność w rozruchach marcowych w Gdańsku na studia w Lublinie, żeby tam siał bezkarnie z Funduszu Operacyjnego żyd zamieszanie w środowisku rzymskokatolickim KUL-u jako Polak i Katolik, potem jeden z elementów Operacji „Dziwni Ludzie”, wyznaczony przez trockistowskich, lewackich KOR-owców Michnika, Kuronia i Kiszczaka na szefa tzw. komitetu podziemnych związków zawodowych, drugiego w PRL po Katowickim Komitecie Kazika Świtonia (patrz: fotka z boku), do którego tradycji rewolucyjnych (pod hasłami: wolność, równość i braterstwo – nie potrafi, nie chce albo i nie może niestety nawiązać ani Arcybiskup Katowic Skworc, TW „Dąbrowski”, ani kolejny już Wojewoda Katowicki, który winien chyba w końcu zająć po latach godne stanowisko w stosunku do złożonej mu przez nas, w jego gabinecie całą delegacją, Propozycji Wyrównania Rachunku Krzywd w Narodzie Województwa Śląsko-Dąbrowskiego naówczas a także  społeczności wulców: Nikisza,  Giszowca, Katowic,  Huty Katowice, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca, Czeladzi oddzielonej hydrologicznym Działem Wodnym dorzeczy: Odry i Wisły od Bytomia z operą śląską, szkołą baletową, której piękna absolwentka, starsza siostra pani Basi Herman posiadającej dzisiaj sklep z akcesoriami samochodowymi w Rynku Czeladzi, wyemigrowała z PRL-u za karierą artystyczną najpierw do Paryża a potem do Brindisi. Piastowski Bytom z kawiarniami w średniowiecznych podziemiach,  ze sklepieniami krzyżowymi  (gotyk, jasny; co jeszcze? Jaka cecha charakterystyczna mularstwa gotyku? Łuk ostry, dobrze. I przypory, chociaż te nie zawsze od początku gotyku we Francji); Bytom z MPiK-iem, w którym za Gierka dawane mi było wygrywać comiesięczne turnieje poetyckie z nagrodami w postaci bonów książkowych realizowanych  nazajutrz pod czujnym okiem ubowców kręcących się po księgarni, bez żenady wchodzących sobie na zaplecze, na moich oczach, ażebym skumał: w czym rzecz.

Die Stadtverordneten der Bürger Für Frankfurt – Fraktion im Römer

Mathias Mund – Fraktionsvorsitzender

Ingeborg Leineweber – Stadtverordnete

Patrick Schenk – Stadtverordneter

Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels – Stadtrat
Nie dałem się skusić, ani wtedy, ani w zeszłym roku nie skorzystałem ze zaproszenia do współpracy z Policją we Frankfurcie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w kręgach imigrantów, ponieważ bezpieczeństwo społeczne wielomilionowych organizmów miejskich: Mannheim z Ludwigshafen, Frankfurtu z miejscowościami okręgu Renu-Menu, czy Górnego Śląska i Małopolski Zachodniej (dawniej: Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego)  nie może być wyznaczane, czy to poprzez debilne, nieuzasadnione żadną wojną domową wielomilionowe zakupy pocisków i paralizatorów amerykańskich, w liczbach na wyrost, przez rząd schyłkowego Mateusza Morawieckiego, czy przez Myśli samych tylko Policjantów, którzy opanowali władze Miasta Frankfurtu na sposób typowej republiki bananowej ciemnego zadupia globalnego obsadzając na fotelu Przewodniczącego Rady Miasta Frankfurt am Main Policjanta o nazwisku Siegler, odcinającego się (Od: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> Wysłano: czwartek, 7 maja 2020 07:29 Do: skosiewski@gmail.com Temat: Delivery Status Notification (Failure) Wiadomość nie została dostarczona Podczas próby dostarczenia wiadomości na adres stadtverordnetenvorsteher@ stadt-frankfurt.de wystąpił problem. Zobacz szczegóły techniczne poniżej. Odpowiedź otrzymana z serwera zdalnego: 554 5.7.1 Spam message rejected) po faryzejsku, niczym die „Bürger für Frankfurt” (Od: Mail Delivery Subsystem
Wysłano: czwartek, 7 maja 2020 06:11 Do: skosiewski@gmail.com Temat: Delivery Status Notification (Failure) Wiadomość została zablokowana Twoja wiadomość do buergerpreis@bff-frankfurt.de została zablokowana. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj informacje techniczne poniżej. Odpowiedź otrzymana z serwera zdalnego: 554 Refused. Your sender address has been blacklisted.) od kontaktu ze zorganizowaną demokratycznie społecznością, prawnymi reprezentantami obywateli RFN, którzy chcieliby np. zapytać publicznie, czy wojsko i policja zastąpi wnet na całym świecie wolnych obywateli w ciałach przedstawicielskich władzy komunalnej także, czy powróci może jednak (zgodnie z demokratycznym, sprawdzonym i dobrym, przetestowanym negatywnie modelem wychowania na podzielność władzy nad ludźmi na: ustawodawczą, siłową i sądowniczą)? Czy wróci do koszar policyjnych i wojskowych, do Komend Miejskich nadzorowanych przez Parlamenty Miejskie, nie zaś odwrót, jak ma to miejsce dzisiaj, przy naruszeniu Grundgesetz, Ustawy Zasadniczej, Konstytucji dla RFN w podważającym wspomnianą zasadę konstytucyjną, potwornym zaiste, satanistycznym modelu fałszywej demokracji, bardziej mafijnym od włoskiej mafii (Watykan, Loża P2, Wojtyła, Bank Ambrosiano, trup bankstera Calvi powieszony Znakiem Zapytania Wolnomularskiego pod mostem nad Tamizą w Londynie obrządku szkockiego); czy nastanie demokracja we Frankfurcie nad Menem pozostawiająca pod mostami kandydowanie do opłacających się, dietami, wpływami, możliwościami etc. Rad Miejskich, Sejmów i Bundestagów osobom cywilnym, nie będącym z absolutną pewnością figurantami na etatach resortów siłowych, jak wiceminister Ociepa w MON, czy syn Kurtyki w Radzie Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego, czy wynagradzani w końcu subwencjami z Funduszu Operacyjnego, zmuszającego do postawienia naturalnego zapytania (Interpelacji małej do posła Ociepy) w interesie publicznym: czy aby nie jesteśmy tak oto w dwójnasób kontrolowani w XXI w. przez aparatczyków policyjnych, funkcjonariuszy ubeckich władzy wykonawczej, agentów tajnych służb wojskowych, ukrytych loży, stowarzyszeń Bilderbergów, ustawiających się bezprawnie ponad Konstytucją, z fałszywymi nadludźmi, którzy pozakładali sobie filtry antyspamowe, ażeby mieć spokój przy skoku na publiczną kasę kierowniczki w przedszkolu we Frankfurcie, prywatnie małżonki Burmistrza, którego majątku wspólnie osiągniętego z żoną nie potrafi skontrolować policjant, który robi za szefa Rady Miejskiej, nie mówiąc o skandalach większych w Czeladzi, gdzie przedszkolanka Szaleniec, żona burmistrza robi za szefa Muzeum Miasta w budynku loży Pod Filarami, przekształconej na Chłopca na Łabędziu  dzisiaj w Polin GRU z KGB na Kremlu, nie zakłócani podczas rozmów dyspozycyjnych z rezydentami miejscowymi toczonymi  przez telefony satelitarne z oficerami prowadzącymi na dachu symboliczne koncerty skrzypcowe wieżowców stawianych nie żmudną, eksperymentalną metodą NA WYPYCH, jak bindowano za Gierka domy na Osiedlu 1000-lecia w Chorzowie, które wizytowałem z Markiem Grząbą, przyjacielem z młodości; widziałem, poznałem szczegóły techniczne sposobu, ale tu walą obecnie metodą wolnej amerykanki, żydoamerykańskiej masonerii BURZ  i BUDUJ, przejętą za zasadę frontową przez postmodernę  do budowania algorytmów, por.:

Screenshot_2020-05-08 Pinterest.jpg
https://vk.com/wall467751157_827

donatlusk.livejournal.com/17718.html

Marek Aureliusz, Rozmyślania Księga dziewiąta 41. Gdybym był chory – opowiada

Epikur     May 7

„Gdym był chory — opowiada Epikur — nie rozmawiałem o cierpieniach ciała i nie rozprawiałem o niczym takim — mówi — z tymi, którzy mię odwiedzali. Ale zajmowałem się, jak poprzednio, zasadami przyrody i tym mianowicie, jak się to dzieje, że umysł, który odczuwa wrażenie cielesne, przecież pozostaje spokojny i swoiste swe dobro utrzymuje nietknięte. I nie dawałem — opowiada — sposobności lekarzom do nadymania się, że coś robią, alem żył dobrze i pięknie. To rób, co i on, w chorobie i innym utrapieniu. Jest to bowiem wspólną zasadą wszystkich szkół filozoficznych: nie sprzeniewierzać się filozoficznemu na świat poglądowi w jakiejkolwiek przygodzie, nie plotkować z ludźmi niewykształconymi i nie znającymi tajników przyrody, a zająć się pracą bieżącą i środkami, które ją ułatwiają.”  113.

ŚWIAT IDEI

CHRZEŚCIJAŃSTWO, JUDAIZM, SOCJALIZM

IRVING KRISTOL

ur. 1920 Prof. myśli społecznej w New York University’s Graduate School of Business Administration. Współredaktor kwartalnika The Public Interest i wydawca The National Interest. Ważniejsze książki: On the democratic Idea in America (1972), Two Cheers for Capitalism (1978), Reflections of a Neoconservative (1983)

Libertas. Kwartalnik społeczno-polityczny. Editions Spotkania, 1988 Director de la publikation: Piotr Jegliński 10-11/ 88 Cena: 60 FF; US $ 10; £ 6

Wpłaty na „Solidarność Walczącą

A.K. /Paryż) FF…. 1960

Na apel w „Dzienniku Polskim” (Londyn)…  £ 50

Z.P. (Baltimore)…………… $ 100

64 Av. Jean Moulin 75014 Paris Printed in Great Britain by Caldra House Ltd. 23 Coleridge Street, Hove, Sussex BN3 5AB

ŚWIAT IDEI

CHRZEŚCIJAŃSTWO, JUDAIZM, SOCJALIZM

IRVING KRISTOL:

„Religia żydowska nigdy nie dopatrywała się w bogaceniu się niczego grzesznego, poniżającego bądź wątpliwego moralnie, byle tylko majątek został zgromadzony zgodnie z prawem i korzystano zeń w sposób rozsądny. Wychowałem się w rodzinie ortodoksyjnej, powiada IRVING KRISTOL – a wszyscy jej członkowie, w tym prawie wszyscy rabini, prowadzili jakiś interes (powinno być w tłumaczeniu: geszeft, dopisek Stefan Kosiewski). W owych czasach nikt nie zarobiłby na życie pełnieniem funkcji rabina, toteż rabini prowadzili sklepy albo robiły to za nich ich żony. Uważano powszechnie, że duch kupiecki da się doskonale pogodzić z głęboką wiarą religijną i praktykowaniem religii. Sądzę, że odnosi się to także do islamu, lecz nie do chrześcijaństwa. Różnica polega na tym, że zarówno islam jak i judaizm są religiami Prawa, chrześcijaństwo natomiast jest religią, która Prawo uchyla. Daje to chrześcijaństwu wielką — w sensie energii duchowej — przewagę nad islamem i judaizmem, w odniesieniu jednak do rzeczywistości praktycznej stwarza ogromne problemy.” s. 107

STEFAN KOSIEWSKI:

Do świata idei Piotra Jeglińskiego, którego omijałem na Frankfurckich Targach Książki na odległość przepisanych dzisiaj rządowo 2 metrów m. in. ze względu na wspieranie przez kurdupla Jeglińskiego, kreowanego przez ubowców, urodzonego za okupacji hitlerowskiej na terenie ogrodzonej murem części Warszawy, Kornela Morawieckiego, który krzywoprzysiężco zaprzeczał publicznie, że syn jego Mateusz Jakub Morawiecki, ur. 20.06.1968 z matki Jadwigi żydówki, której nazwisko z domu Wikipedia ukrywa nie wiedzieć czemu przed Polakami i Katolikami, boć jednak odsyła do linku, który kumatym wyjaśnia wiele w krótkim zdaniu: „Dziadkowie Mateusza ze strony matki , choć poznali się i pobrali we Francji, pochodzili ze Stanisławowa,” Maria WANKE-JERIE, Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA.  Tygodnik opinii wydawany przez Instytut Nowych Mediów Red. naczelny: Prof. Michał KLEIBER Adres Wydawcy i Redakcji ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa ISSN 2449-7991 https://wszystkoconajwazniejsze.pl/o-projekcie/

                     Prolegomena do Niebopolityki XXXXII

Prof. Kristol (Kryształ pewnie w pisowni i wymowie oryginalnej) zdaje się zapominać, w przytoczonej opinii, wyrażonej na łamach Libertas Jeglińskiego, numerze 10-11 roku 1988, że w Piśmie św. Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wydanym przez Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu 1982 r., którego to wydanie podarowała mi przed opuszczeniem ojczyzny moja Matka chrzestna wyjaśniając, iż to Prezent dla mnie na emigrację polityczną od Czeladzkich Zakonnic (Bóg zapłać, w tym miejscu, Siostrzyczki Kochane,  Bóg z Wami!), zaraz po Księdze Wyjścia jest Księga Kapłańska, po niej nawiązująca tytułem do Pitagorejczyków Księga Liczb, od której zaczęła się kabała żydowska z opaską czerwoną na ramieniu; wspominamy  w tym miejscu na genotyp czerwonej opaski narodowych socjalistów Hitlera, o którym coraz głośniej i więcej ujawniają archiwa CIA, które żyd Friedman od pomysłu Intermarium Dudy chciał przejąć ze środkami budżetowyni Stanów Zjednoczonych przez założony w tym celu przez siebie prywatny geszeft o nazwie Stratfor, któremu Jarosław Kaczyński uległ homoseksualnie najwyraźniej nie bezinteresownie po spotkaniu ze synem grafomana Tyrmanda i przywdzianiu na kiepełe kurdupla czerwonej czapeczki (kiepe) z napisem: Zrób sobie Amerykę w Polin, po amerykańsku. Kaczyński na tej fotce wykrzywia dziwacznie paluchy zaciśnięte w żydomasońskim znaku, który nie wtajemniczonym w arkana Grupy Windsor nic Polakom i Katolikom nie powie.

Pozdrawiając w tym miejscu Przyjaciół Niebopolików Rosji świętujących dzisiaj Rocznicę Zwycięstwa nad hitlerowskim narodowym socjalizmem, ZŁYM z czerwoną opaską na ramieniu, paradującym w bikiniarskich skarpetkach starego Tyrmanda po Warszawie PRL-u, dumnego z tego, że żaden żydokomunistyczny krytyk literacki nie wykrył publicznie dokonanego przez niego plagiatu (Batman) amerykańskiego, grzechu literackiego dla geszeftu popełnionego, zatem powiedzmy, czyniąc niejako glossę meta rabinacką ustami Komentatora Pisma św. nad mataczeniem rabina Kryształa, że Księga Kapłańska „zawdzięcza swe powstanie środowisku kapłańskiemu. Stanowi ona część dokumentu zwanego „Kodeksem kapłańskim” (P), który jest jedną z zasadniczych części składowych Pięcioksięgu.

Treść księgi opiera się na bardzo dawnych tradycjach izraelskich, sięgających swymi początkami czasów Mojżesza. Tradycje te były w ciągu wieków stopniowo uzupełniane i dostosowywane do zmieniających się warunków życia. W obecnej Księdze Kapłańskiej najstarszą częścią jest tzw. Prawo świętości (rozdz. 17-26). Stanowi ono odrębną całość. Kładzie ono szczególny nacisk na czystość moralną i rytualną. Wyrażają to lapidarnie słowa : „Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Pan, Bóg wasz! (19,2; 20,7.8.26; 21,6.8.15.23; 22,9.16.32). Księga Kapłańska Wstęp, s. 106. Pismo św. Poznań 1982.

Nie taki zatem Kryształ kryształowy, za jakiego się podaje i nie taki czysty Mateusz Morawiecki, którego po czynach poznajemy, jak Niemcy Angelę Merkel poznali, obecnie zaś poznają się jedni i drudzy na żydach i pedałach robiących w polityce geszefty pos(.)ane: Jarosław Kaczyński z wieżowcami we Warszawie i minister zdrowia Spahn, który musi odejść niezwłocznie z życia publicznego za geszeft, który chciał zrobić na software, która miała podzielić obywateli RFN na uprawnionych do odgrywania roli nadludzi w niemieckojęzycznym państwie NWO po myśli chorej Melindy i Billa Gaetsa z Chińczykami i Putinem, u którego trup ściele się nota bene gęsto; znów milioner poległ, w branży antracytu, węgla zawalonego w Polsce, ukrytego po Magdalence ’89 przez żydostwo dla przyszłych pokoleń inwestorów izraelskich, najbardziej energetycznego, najlepszego gatunku, którego nie należy — tu wypada zgodzić się naukowcom z geszefciarzami — przeżreć w kozie, morcinku, piecyku żelaznym z fajerkami na Syberii w Rosji, czy na Syberce w Będzinie, używanym do ogrzewania przed mrozem od wewnątrz ścian daczy, piwnicznej izby w Czeladzi na Węgrodzie: Nie wolno przepalić ANTRACYTU, SKARBU NARODU POLSKIEGO, zmarnować na głupoty przez debili dla łatwego geszeftu, przedsiębiorcy, jeżeli nie wiemy np. chociażby, w czyje ręce przejęte zostały korzyści mające płynąć z wynalazku w Polsce GRAFENU, czy GRAFONU, nie mając pewności, że suwerenny rząd RP odzyska te oraz inne DOBRA NARODOWE, które debil jeden z drugim, uzależniony mafijnie opchnął bezprawnie cudzym kosztem. Dopóki nie poznamy polskich i rosyjskich, niemieckich, europejskich wspólnych odkryć, osiągnięć naukowych, które przyniosą odpowiedź na pytanie: Co jeszcze da się zrobić z naszego węgla? Jak Rockefeller chciał poznać, co jeszcze oprócz bakelitu da się zrobić w Stanach Zjednoczonych z nafty odkrytej na Podkarpaciu przez polskiego uczonego Łukasiewicza, który wymyślił Lampę Naftową otwierając przed ludzkością erę lampy naftowej, którą na Kurpiach rozświetlaliśmy wieczory jeszcze za Gomułki.

Prof. Kristol w użydecznej dla rabinów Apologii geszeftu zapomniał o roli Aarona, brata Mojżesza, przeznaczeniu świętym, nie geszefciarskim dla jego synów: „Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona  i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana.” Rabiniczne żydostwo podmieniło żertwę, świętą ofiarę dla Pana na lukratywne geszefty dla siebie robione na boku przez rabinów, albo na plecach, dźwigane przez ich żony, wykorzystywane nieludzko cudownej urody Esterki.

Bardzo słusznie zatem i zbawiennie dla nas, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, że Niebiańska Polityka Kościoła Wschodniego w Rosji, Niebopolityka ustami jej twórcy, Andreya Devyatova wskazała nam na święty charakter władzy państwowej, który ma zapanować po zniszczeniu żydomasonerii w hybrydowej, III wojnie światowej, Boju Ostatnim, Wojnie Końca, zboczonych końców i konusów diabelskich:

Dlaczego zło pozostaje tak często bezkarne M69 TEODYCEA PLUTARCHA po Myśli MARQUARDA SSetKh METODOLOGIA NIEBOPOLITYKI von Stefan Kosiewski PDNIXL Zarys Estetyki Chazarów FO PANDEMIA PSYCHOZY ZR
Dlaczego zło pozostaje tak często bezkarne M69 TEODYCEA PLUTARCHA po Myśli MARQUARDA SSetKh METODOLOGIA NIEBOPOLITYKI von Stefan Kosiewski PDNIXL Zarys Estetyki Chazarów FO PANDEMIA PSYCHOZY ZR

PDF: 157 views  39 pages

Warum  das Böse so oft ungestraft bleibt M69 TEODYCEA PLUTARCH MARQUARD SSetKh  METODOLOGIA NIEBOPOLITYKI von Stefan Kosiewski ZECh FO 20200506 ME SOWA  4D

Uploaded by Stefan Kosiewski   Date uploaded

on May 06, 2020 PDF:  https://issuu.com/kulturzentrum/docs/warum_das_b_se_so_oft_ungestraft_bleibt_m69_teodyc/22

ЧТО ВПЕРЕДИ?
Замысел планировщика

CO JESZCZE?
Pomysł planisty

Niebopolityka  – chodzi o władzę z Nieba, a nie o przebiegły wybór ludzi zgodnie z  wynikami głosowania. Aby władca zyskał moc z nieba, musi najpierw  uwierzyć w siebie; następnie rozpoznać znaki czasu (czas na działanie); a  następnie zawrzeć nie legalny, ale święty sojusz z ludem.
Władca  może wejść w świętą jedność z ludem albo przez rytuał wyborczy,  namaszczenia i koronacji królestwa; lub zgodnie z rytuałem przywódcy  ludu w zwycięskiej wojnie.
Jeśli mówimy o bieżącym momencie, powinniśmy porozmawiać o trzeciej wojnie światowej nowego typu hybrydowego (WWIII).
Wojna  wydaje się być sprawdzonym sposobem na wyjście z kryzysu przez przemoc,  kiedy wyczerpały się metody rozwiązywania sprzeczności poprzez  ustępstwa, kompromisy i demonstracje zagrożeń.
Wojna jest  zawsze prowadzona przez dwie partie (koalicje), podczas gdy głównym  zyskiem nie jest zwycięzca, ale trzecia siła, zdolna do zajęcia pozycji  arbitra nad starciem dwóch.
Ten wzór sztuki wojennej w Chinach nazywa się „mądra małpa z góry obserwuje zderzenie dwóch tygrysów w dolinie”.
Tutaj  obowiązuje prawo zmian w pakiecie trzech sił: jednej – pasywnej (0) i  dwóch aktywnych (1), a mianowicie: (1 + 1) + 0 = 0.

W III wojnie światowej planistą i głównym beneficjentem są Synowie Przymierza (Bnay-Brit, krzyk – polityczna waga Kissinger), którzy polegali na ChRL.
Strony  III wojny światowej zostały wyznaczone przez planistę w 1993 r., Kiedy  Samuel Huntington z amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego ogłosił  nieuchronność „zderzenia cywilizacji” Świata Zachodu i Świata Islamu.
Planista  wziął starcie Świata Zachodu i Świata Islamu z biblijnych proroctw  dotyczących „Bitwy o Koniec”, która odbędzie się na Wielkim Bliskim  Wschodzie, około 30 lat przed „Tysiącleciem Sabatu”. Przed tym  przełomowym wydarzeniem narody świata jako „niezliczone stada” powinny  zostać przejęte pod kontrolę „dobrych pasterzy”.
Pojawiające  się znaki wywiadu sugerują, że planista realizuje realizację starego  porządku świata poprzez kryzys społeczeństwa przemysłowego, poprzez  konsekwentne stosowanie dwóch technologii strachu:
W 2001 r.  wprowadzono technologię niemożliwej do pogodzenia walki z  międzynarodowym terroryzmem. Wszyscy źli terroryści stają w obliczu  radykalnego islamu. W 2013 r. Utworzyli Państwo Islamskie Iraku i  Lewantu (ISIS), które zostało natychmiast zakazane przez Świat Zachodu.  Do 2019 r. czaiły się w Afganistanie, dolinie Eufratu (Syria) i w Libii.
Ze  Świata Zachodu biblijny spadkobierca „Gog z północy wraz z hordą Persów  i Libijczyków z nim” został powołany do walki z radykalnymi  spadkobiercami kalifatu. Rolę tę, po przystąpieniu do wojny z ISIS w  Syrii 30 września 2015 r., Przejęła liberalna Rosja „długiego państwa  Putina”.
944/5000  Przez  20 lat walki z międzynarodowym terroryzmem ludy świata były prowadzone  pod „wszechwidzącym okiem” kamer bezpieczeństwa z prawem do opuszczenia  pióra tylko wykrywaczem metalu, z odciskami palców do wiz i osobistych  poszukiwań.
W 2020 r. Wprowadzono technologię całkowicie zwalczającą śmiertelne zagrożenie pandemią koronawirusa COVID-19.
W  ciągu dwóch lat środków ochronnych przed epidemią każdy aktywny członek  społeczeństwa obywatelskiego posiadający smartfon nauczy się otrzymywać  kody szybkiego rozpoznawania (kod QR) dla wszystkich ruchów, które będą  odczytywane przez kamery bezpieczeństwa rozmieszczone w walce z  terroryzmem i przetwarzane przez algorytmy sztucznej inteligencji.
W  ten sposób „dobrzy pasterze” uzyskają cyfrową kontrolę on-line nad  „stadem” odległego, odległego i niepodzielnego dystansu społecznego  społeczeństwa obywatelskiego.
Jednak kontrola nad społeczeństwem to tylko wsparcie bojowe dla zwycięstwa nowego typu hybrydowego.      Samo  zwycięstwo wygląda jak przejście do szóstej struktury technologicznej  społeczeństwa informacyjnego dominacji nad kodeksami ludzkiego  zachowania na polu energii odbieranej ze środowiska.    Aby  stworzyć warunki do przejścia ludzkości w nowy tryb technologiczny,  konieczne jest obalenie starego energią ze spalania węgla, ropy, gazu i  uranu. Sama „supermocarstwo energetyczne” węglowodorów nazywa się  Federacją Rosyjską Putin.
Walka z pandemią zadała śmiertelny cios ropie naftowej. Wojna zbrojna zakończy bieg starego porządku świata.
Na zewnątrz wydaje się, że w fazie wojny wojna planista III wojny światowej naciska na ChRL i USA.
Rozróżnienie  między oczywistymi znakami wywiadowczymi sugeruje, że nie dojdzie do  bezpośredniego starcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Taka  kolizja nie jest konieczna dla planisty.
Bitwa o Koniec, zgodnie z planem planisty, jest zderzeniem cywilizacji Świata Zachodu i Świata Islamu (a nie USA i Chin).
Dlatego  Stany Zjednoczone uderzą w Chiński Pas i Drogę rękami islamskich  terrorystów (głównie z Afganistanu na północ w kierunku Herat-Mary).
Z  drugiej strony Chińczycy zostaną popchnięci do walki z islamistami w  Azji Środkowej przez siły CSTO: esencją Sił Zbrojnych RF jest nowy  wygląd.
Następca czerwonego tureckiego kalifatu Erdogana będzie  grał wraz z Chińczykami w Syrii i Libii (Turcja należy do „Pasa i  ścieżki”).
Kiedy liberalna Rosja zostanie zamknięta, ChRL, na  wniosek legalnych rządów krajów Nowego Pasa Ekonomicznego Pasa  Ekonomicznego z Chin do Europy, wyśle ​​oddziały SCO do krajów Azji  Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan,  Turkmenistan).
Cóż, co skończy się dla liberalnej Rosji (Gog  spoza Północy): „Afganistan-2” + „Syria” + „Libia” + „Ukraina” – to  zmiana w reżimie demokratycznego wyboru.
Tak czyta plan planisty.
Wojna  nowego typu hybrydowego to przede wszystkim wojna znaczeń. Utrata  znaczeń państwa i społeczeństwa przejawia się w braku celów rozwoju  projektu i dlatego nie prowadzi do uchwycenia przyszłości, ale do  zachowania tego, co jest. Nie do wiecznego „przez światy i stulecia”,  ale do teraźniejszości: projekty narodowe.
Rosja straciła sens, a zatem wyznaczanie celów.
Celem  planisty jest „pasterzować narody świata, jak niezliczone trzody  zgodnie z Przymierzem Najwyższym”. Aby to zrobić, biblijny „Dom Jakuba”  miał miejsce nad walką Stanów Zjednoczonych i Chin o cyfrową dominację.  Zobacz czasopismo Economist 2018.
Celem Stanów Zjednoczonych jest trans humanizm cyfrowy.
Celem ChRL jest cyfrowy system powszechnej oceny społecznej (kredyt zaufania).
W  Rosji ustalanie celów elit mylono z utratą znaczeń: wojny zamieniły się  w kupców; kupcy mieli ochotę na błoto; a kapłani spełnili niebiańskie  marzenia.
Aby  Rosja wydostała się z podstępnego wyboru budowania państwa w koalicji  ze Stanami Zjednoczonymi lub ChRL i wkroczyła na ścieżkę niepodległości,  niepodległości i samodzielności, potrzebujemy świeżego, własnego domu,  nikt nie spisał konceptualizmu (system przekonań – światopogląd).
Istnieje taki system poglądów, zwany – niebopolitycznym.
Niebopolityka twierdzi:
Aby żołnierze mieli sens, aby nie służyć strachowi, lecz sumieniu swojego ludu, a nie stanu urzędników i interesów.
Aby dealerzy mieli sens tworzyć pobożne bogactwo dla siebie i dla wszystkich we wspólnej sprawie dla wspólnego dobra.
Aby wyjaśnić kapłanom, że marzą o bezprecedensie
musisz zapomnieć o całej matrycy znaczeń, w tym o całym naukowym obrazie świata, odchodzącego społeczeństwa przemysłowego.
Obraz  świata starego porządku światowego zostanie utrzymany przez mularstwo  do końca. Kamieniarstwo określa dyskurs naukowy ekspertów. Ani jedna  świeża myśl bez zgody „wolnych masonów” nie zostanie rozpoznana. Talent  nigdy nie wyłamie się nawet na kandydatów do nauki bez zgody  obserwujących dyskurs. Dlatego III wojna światowa nieuchronnie obali  masonerię.
Aby  Rosja wymknęła się z korka: transhumanizm w amerykańskim stylu \  Sztuczna inteligencja w chińskim stylu musi być odważna i polegać na  naturalnej ludzkości.
Rosja jest krajem pierwszej osoby (nawet  Fałszywego Dmitrija Piątego). Konstytucja jest dobra, ale szczęście jest  lepsze. Bez uzyskania przez pierwszą osobę Rosji świętego sojuszu z  ludem szczęścia i radosnego życia w harmonii z nami wszystkimi nie  zobaczymy.
Koncepcyjnym dylematem współczesnej Rosji jest  odrzucenie doktryny Moskwy Trzeciego Rzymu narzuconej przez Zachód i  „powrót do punktu wyjścia” na linii scytyjskiej Hordy.
W  tym miejscu należy zauważyć, że złoto scytyjskie – to złoto Hordy,  które zamieniło się w „złoto partyjne” i jest teraz („zgodnie z  Testamentem Najwyższego”) gotowe do powrotu do Rosji na nowy cykl  inwestycyjny w ekonomii kodów informacyjnych.
W Hordzie głównym  przestępstwem była zdrada. Nie jest możliwe oderwanie się od schematów  cyfryzacji narzuconych z zewnątrz bez operacji karnej mającej na celu  usunięcie z władzy „partii zdradzającej”, która zdradziła ludzkość.
Ale „czarnego pasa” nie można rzucić, ponieważ na samym szczycie walki o władzę trudno jest utrzymać równowagę.
Pozostaje siła wyższa z zewnętrznego ataku.
A to wojna z bronią na Wielkim Bliskim Wschodzie.
Podpalacz wojny – Erdogan został przeniesiony za kulisami planisty na zwiększoną gotowość do wojny o Kalifat.
A co mówią media – koronawirus staje się silniejszy!
Nie do zdobycia placówka Federacji Rosyjskiej na Wschodzie – Wyspy Kurylskie
Wykonane przez Andrey Devyatov No742 od 06.05.2020

 

9 Maj, 2020 Posted by | Bez kategorii | Dodaj komentarz

NA KOWALSKIEGO JERZEGO ABO GODNOŚĆ ODZYSKIWANĄ FRASZKA M49 PDNXIX Endoprotezy GRU Kaczyńskiego QUINCUNX na cynku wystawiony M34 Jak długo na Wawelu SSetKh von Stefan Kosiewski 20200310 ME SOWA

audio: https://gloria.tv/post/ZEyeCFrUJDP32wYZyZ6etGc4X

Screenshot_2020-03-11 DEATH METAL DUDA_PIS EPIS_KOPAT growl Pidgin_Art CORONA VISUS OBRONA KRYMCHILDY M49 PDNXIX

audiohttps://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/death-metal-duda_pis-epis_kopat-growl-pidgin_art-corona-visus-obrona-krymchildy-m49-pdnxix/

Doktorze Duda, Andrzeju, Człowieku Młody, Zięciu
Kolegi mojego po piórze, Kornhauzerskiego Julka,
który turpizm Grochowiaka przemyca przemądrze
do wierszy dla córki, Pierwszej Damy propagandę UB

o tzw. Pogromie Kieleckim, kosztem prawdy o żydach,
ściąganych na gwałt z całego świata do Medinat Israel
którego niepodległość w tym roku ogłosił Ben Gurion
ur. w Polsce, w którym Julek ujrzał w Gliwicach świat

na opak: „Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku
drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew”
przekabaca; bajarz ma prawo kpić wierszem z historii,

Prezydentowi Polski nie wolno poświadczać nieprawdy,
bowiem zgodnie z art. 271 § 1 kodeksu karnego
funkcjonariusz publiczny, który poświadcza nieprawdę
co do okoliczności mającej znaczenie prawne, popełnia

przestępstwo. Grozi za nie kara pozbawienia wolności
od trzech miesięcy do pięciu lat. Jeżeli przestępstwa
dopuścił się umyślnie. Przyznaj zatem, że nie miałeś
pojęcia, puer, co czynisz, bając o Solidarności Dudy

Piotra z Katowic nieprawdę, jakoby to była Solidarność, którą
z innymi zakładałem na Sląsku w przedsiębiorstwie PRODRYN,
w którym naówczas w Gliwicach szefem był Wilczek, przyszły
premier, autor ustawy, zamordowany 2015 roku na Saskiej

Kępie bez udziału osób trzecich zastrzelony na skwerku.
Poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności usuwania
świadków szabru, ma znaczenie prawne jako tzw. fałsz
intelektualny (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

z 26 marca 1998 r. (sygn. II AKa 31/98), kiedy sprawca
działa we własnym imieniu, ale w cudzej sprawie. Piotr Duda
nie ma nic wspólnego ze Solidarnością, którą gen. Kiszczak
nakazał rozwiązać w Magdalence a Kaczyński przystał na to.

Wałęsa założył nowy związek, który ukradł nazwę Solidarność
uznając przewodnią rolę PZPR, przystając na Listę Krajową,
loże honorowe dla żydokomuny w Sejmie Kontraktowym Układu.
Michnik w Magdalence dogadał się, że przejmie tylko znaczek.

Andrzej Sebastian Duda, dr i poseł na uczelni w Poznaniu
konsultacje w sprawie ustawy (nie Wilczka!) mógł robić nie
w tym czasie i nie w ustnej formie, bowiem ustawę piszemy
i projekty czytamy, adiustujemy tekst, wnosimy poprawki.

Popraw się, bo w Niemczech np., gdzie przebywam na emigracji
politycznej od stanu wojennego, ustąpił jeden prezydent z urzędu
za noc w hotelu; nie będziesz pierwszy i nie ostatni w demokracji,
dla którego sygnałówka, przed Kompanią Honorową capstrzyk.

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/CAPSTRZYK-DLA-PREZYDENTA-PDO180-NA-REWOLUCJANTA-PDO179-FO-Moralia-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DLXXX

NA REWOLUCJANTA PDO179 FO Moralia von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DLXXIX

na stopach białe skarpetki git
nie bolek w salonie żyd lejba
kohne lecz mody ostatni krzyk
szyk matrona na łonie w koronie

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2015/09/01/capstrzyk-dla-prezydenta-pdo180-na-rewolucjanta-pdo179-fo-moralia-von-stefan-kosiewski-zech-canto-dlxxx/

Screenshot_2020-03-09 Jerzy Kowalski - Odzyskajmy GODNOŚĆ

NA KOWALSKIEGO JERZEGO

ABO GODNOŚĆ ODZYSKIWANĄ FRASZKA M49 PDNXIX

Dzięki Bogu, kolego Kowalski nie odzyska godności
kto w załączeniu, akapit ostatni pisma do Dudy
korzysta z poparcia Marszałka Sejmu, który kurwy
dusił w burdelach Podkarpacia, małoletnie penisem

kto jako wyznaczony do internowania kasował za to
pobory a po latach korzysta z poparcia świadectwa
moralności Szydło, o której godności przesądziła
po wypadku w Oświęcimiu ciota okrągłego przewału

Endoprotezy GRU Kaczynskiego QUINCUNX na cynku wystawiony M34
audio:https://gloria.tv/post/CerVJ3YAFhCf2yHtVG131A2Jn

PDF:
https://www.scribd.com/document/439251226/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Endoprotezy-GRU-Kaczynskiego-QUINCUNX-na-cynku-wystawiony-M34-Wzor-objasniony-V-Rzeczypospolitej-PDNVII-von-S-Kosiewski-po-Mysli-Prof-F-Konecznego-PDO585-Typvs-homojudaicus-Sarmatiae

audio:https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/endoprotezy-gru-kaczynskiego-quincunx-na-cynku-wystawiony-m34-wzor-objasniony-v-rp-pdnvii-von-s-k/

 

Screenshot_2020-03-11 EX LIBRIS – 107 zdjęć

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/CORONA-VISUS-OBRONA-KRYMCHILDY-M49-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-FO-ZR-PDNXIX-Pardon-szukam-sali-balowej-i-mojej-Panny-ZECh-20200310-ME-SOWA

10 marca, 2020 Posted by | Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ziobro na dwa baty M47 tzw. droga synodalna FO Radna Sejmiku Ewa Wendrowska ZR PDNXVII von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh 20200301 ME SOWA Prof. Gindert

Feb 28

Ziobro na dwa baty brany przez Brodę i Prokuraturę Koronną w Katowicach M47 FO Ewa Wendrowska – Radna Województwa Łódzkiego ZR PDNXVII von Stefan Kosiewski SSetKh Prof. Dr. Hubert Gindert Drodzy przyjaciele „Forum Katolików Niemieckich” ZECh

audio: https://gloria.tv/post/8puuJgwK2KZq3keAbpqJo8HAt

Screenshot_2020-03-02 Ziobro na dwa baty M47 tzw droga synodalna FO Radna Sejmiku Ewa Wendrowska ZR PDNXVII von Stefan K
 audio: mixcloud.com/stefan-kosiewski/ziobro-na-dwa-baty-m47-tzw-droga-synodalna-fo-radna-sejmiku-ewa-wendrowska-zr-pdnxvii-von-stefan-k/
youtu.be/MxF5x-hVwJ8

https://youtu.be/MxF5x-hVwJ8

sowafee.jimdofree.com/2020/02/28/na-dermatologa-i-polityka-skórnego-fraszka-nie-limeryk/

Prof. Dr. Hubert Gindert Drodzy przyjaciele „Forum Katolików Niemieckich”

 Ewa Wendrowska – Radna Województwa Łódzkiego https://www.facebook.com/wendrowskaewa/ Ur.4.11.1967. W Tomaszowie Mazowieckim, mężatka 3 dorosłych dzieci, Od 27 lat lekarz dermatolog, Przewodnicząca Komisji ochrony zdrowia, rodziny i polityki społecznej https://www.facebook.com/pg/wendrowskaewa/about/?ref=page_internal Początek konwersacji na czacie Ewa Wendrowska · Czwartek, 27 lutego 2020 4 tys. użytkowników lubi to Polityk 22:46 https://www.facebook.com/messages/t/wendrowskaewa
Ziobro na dwa baty brany przez Brodę i Prokuraturę Koronną w Katowicach
Szanowna Pani Doktór,   
Preambuła
W Imię Boże poczynając c.d.1 po początku konwersacji na czacie:Niech Będzie pochwalony Pan Bóg Wszechmogący w Trójcy Przenajświętszej Jedyny i św. Antoni Patron Miasta i Powiatu Tomaszowa Mazowieckiego! Szczęść Boże! 

Jako czynnik społeczny (pro publico bono – zwrot prawniczy) przesyłam Pani jako Członkowi Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego ks.info@lodzkie.pl szereg istotnych informacji, które nieodpłatnie w kontakcie ze mną nawiązanym wczoraj, w czwartek, 27 lutego 2020 22:46, może oczywiście Szanowna Pani wykorzystać sobie do woli jako Polityk, którego 4 tys. użytkowników polubiło wszak na fb za coś konkretnego, natomiast 38 428 992 obywateli PL nie polubiło być może tylko dlatego, że nie miało dostępu do informacji, że mogą sobie polubić, jak ja np. przed laty polubiłem za głęboki,  prawdziwie mądry i dobry, pełen sprawiedliwych ocen tudzież odniesień literackich, intelektualny charakter listów apostolskich mojego naówczas młodego jeszcze Biskupa Limburga (patrz zał. fotka) a zarazem przepiękny, poetycki zaiste charakter stylu wspomnianego piśmiennictwa nauczającego, ponieważ nie bez powodu kliknęło chyba te parę tysięcy użydkowników, jak mniemam, a nie z głupoty przecież, bezmyślnie w lewe ucho myszki komputerowej. Wyjaśniam, iż  jako nieźle na warunki Polski zarabiająca lekarka dermatolog, nie posiadająca już dzieci na utrzymaniu, dorabiająca sobie na boku sejmikowaniem w komisjach; ks.info@lodzkie.pl (Komisji ochrony zdrowia, rodziny i polityki społecznej oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji) nie powinna Pani mieć najmniejszych powodów do wyrzutów sumienia w rzeczonym aspekcie; od wielu lat jest bowiem Pani zaangażowana w ruch odnowy neokatechumenalnej, a przecież mój były Biskup Limburga i Frankfurtu nad Menem, ceniony i lubiany powszechnie nie tylko przez Polaków w Niemczech, ks. Prof. Franz-Peter Tebartz-van Elst, pełniący od 2014 r. zaszczytne obowiązki Delegata Papieskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, przyjęty został przez papieża Franciszka w sobotę, 11 stycznia 2020 po upływie w grudniu ub. r. pięcioletniej kadencji we Watykanie; nieoficjalnie mówi się o zamiarze dowartościowaniu przez Franciszka tej tak ważnej części pracy Kurii Rzymskiej. Pozwolę sobie przy tym zauważyć, iż wystąpienie ze zaproszeniem do Polski 60-letniego już biskupa, które wyszłoby np. ze środowiska lokalnego w Tomaszowie Mazowieckim, przyjęte byłoby (o ile znam osobiście dosyć dobrze zasługi hierarchy dla Kościoła św., ze szczególnym zrozumieniem; sądzę, iż sugestia ta nie mija się w istocie z intencjami  Pana Prof. Dr. Hubert Ginderta, Przewodniczącego Forum Katolików Niemieckich (Forum Deutscher Katholiken e.V.).  który znając moją ocenę pracy apostolskiej ks. bpa Franciszka-Piotra napisał w liście do mnie z przemyślanym przekonaniem: „Mamy nadzieję, że Przyjaciele Biskupa Tebartz van-Elst w Diecezji Limburg dadzą dowód swej solidarności udziałem w Kongresie. Jeżeli uczestnictwo w całości Kongresu nie byłoby możliwe, to prezencja ta w niedzielę, 24 kwietnia 2016, kiedy Biskup będzie przemawiał, będzie szczególnego znaczenia.”
1.  c.d. – ciąg dalszy konwersacji na czacie (Początek konwersacji na czacie – u dołu). https://vk.com/wall467751157_735

https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/nowa-chazaria-na-ukrainie-2024-woland-w-cyklicznym-ujeciu-niebopolityki-deviatova-pdnxi-von-stefan-k/

https://vk.com/wall467751157_762

https://vk.com/video467751157_456239214

Zanim przejdziemy do rzekomego brania Koteckiej na dwa baty przez mafię i Sąd w Kielcach, który nie zgodził się z Prokuraturą Koronną na aresztowanie Zbigniewa Stonogi vk.com/video467751157_456239214 uderzmy się, jak Patrycja Kotecka we własne piersi środowiska medycznego w Polin, skoro Marszałek Senatu RP Karczewski nie brał własnym zdaniem łapówek jako lekarz. https://wpolityce.pl/polityka/488628-oswiadczenie-p-koteckiejzaprzeczam-klamliwym-informacjom

https://vk.com/wall467751157_762

                                           https://nil.org.pl/aktualnosci/4414-koronawirus-apel-prezesa-nrl
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor dr hab. med. Andrzej Matyja, starej daty, ponieważ zaczynał w ’78, zatem ode mnie młodszy jednak chyba, panikuje wprost, żeby nie panikować w okresie Pandemii Psychozy; w płomiennym Apelu na nil.org.pl popłynął ten żydowin nieszczęsny z nadętym Apelem do Szanownych Państwa, ażeby się podmywać, kasłać za kołnierz, kichać nie w garść (nie brać tabaki!) i odwołać posiedzenia wszystkich Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego, za udział w których mogłaby Pani Doktor nieskromnymi dietami dorobić do 200 tys. zarobionych w ubiegłym roku na życie z mężem pracującym (drugie tyle sądzić można, jako dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, były zastępca Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego; piszę o tym, ażeby Stonoga z Brodą i Prokuraturą Koronną, która kryje ich obu na dwa baty z mafią, nie konfabulowali, że ktoś tu chciałby może się  jeszcze na starość swoją przykleić do Pani dobrobytu, jak do Zuzanny w topieli nowobogackiej, jak przysłowiowa pijawka żydowska do ciała i kasy Szanownej Pani Doktor.
Cytuję Matyję: „Nie ufajmy osobom, instytucjom czy organizacjom, które nie dość, że nie mają wiedzy ani uprawnień medycznych, to wykorzystują ludzką tragedię dla własnych celów(…) Apeluję, aby nie stała się ona kolejnym przedmiotem politycznych targów i rozgrywek”. Nie za bardzo rozumiem, objaśniam w tym miejscu, dlaczego Matyja pomieszał obżydliwie medycynę z polityką? Albo innymi słowy wydziwiając: dlaczego jako Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej miesza się do uprawiania tzw. polityki w Polin przez Kaczyńskiego z Tuskiem i z innymi? Czyżby? Parafrazując frazę przytoczoną medicusa krotochwilnego: należałoby raczej powiedzieć po namyśle: Nie ufajmy osobom, instytucjom czy organizacjom, które nie dość, że nie mają wiedzy ani uprawnień do uprawiania polityki w tzw. Polsce po Magdalence gen. Janiszewskiego z GRU zrobionej na słupa gen. Kiszczaka, wykorzystują tragedię Narodu Polskiego dla własnych celów debila i żydokomunisty!

Boć cóż ten Matyja nieszczęsny radzi, którego należałoby dla dobra stanowiska odwołać niezwłocznie, ze zajmowanego stanowiska, ponieważ taki nie uleczy przecież radami swoimi schyłkowego Jarosława Kaczyńskiego utrzymywanego przez poległą koleżankę sejmową Szczypińską, śp. na prochach od dnia 10 kwietnia 2010 r.. Przytoczmy znowu z Apelu Matyi: „Przestrzeganie podstawowych zasad higieny może wydawać się błahe i mało istotne, zwłaszcza w dobie nowoczesnych rozwiązań medycznych. Nic bardziej mylnego!” – Zgoda? – Zgoda, die Einheit po niemiecku, rączka rączkę myje i serduszko nad rączkami na makatkach na ścianach w izbach: Concordia, Schlarafia, Na Wschodzie Lekarskiej, hasło nad znakami wolnomularskimi na kafelkach piecowych u doktora Sośnierza z Katowic, na academia.com tu link 
podaję do zawieszonych ostatnio w internecie przez mojego protegowanego z czasów pierwszej prawdziwej Solidarności w Katowicach, oświeceniowych wierszowanek i tajemnych znaków. https://sowafee.jimdofree.com/2020/02/26/coronavirus-na-leukona/
Screenshot_2020-03-03 sowa auf Twitter Ziobro na dwa baty M47 tzw droga synodalna FO Radna Sejmiku Ewa Wendrowska ZR PDNXVI[...]
Synowi Sośnierza natomiast zdradzę we wtajemniczeniu, że Andrzej Czeczot, który do naszej gazety Zarządu Regionu, tygodnika „Solidarność Jastrzębie”, w którym pracowałem ciężko na etacie redaktora (wierszówkami osiągając trzykrotną średnią krajową podstawowej pensji urzędnika w PRL-u!) podrzucał co tydzień makatkę satyryczną dla wtajemniczonych, na której gruba baba stała z chochlą przy garnku stojącym na piecu, zaś chłop śląski stał za babą i krył tę babę od tyłu w tym czasie pod transparentem na makatce o treści pedagogizującej ciemny lud gorszego sortu, niczym przesłanie ideowe Apelu Matyi (właśc. imię lożowe chyba: Jan Amos K.?): „Dobra żona tym się chlubi, że gotuje, jak mąż lubi”.

Ostatni raz widziałem się z Andrzejem (i Zosią jego, którą ceniłem jako koleżankę w pracy i zachowuję w serdecznej pamięci za ciepło emanujące z postaci, urok osobisty i wartości reprezentowane, głęboko humanistyczne) już po powrocie przez Czeczota z emigracji politycznej w Ameryce oraz po przejściu na utrzymanie, garnuszek u Urbana, Kata Narodu Polskiego, ministra propagandy gen. Jaruzelskiego. Przemiły wieczór spędziliśmy na tarasie kawiarni „Łódź Kaliska”, przynosiłem ciągle piwa do stolika sam od lat nie pijąc alkoholu pod żadną postacią, przebywając oficjalnie na zaproszenie państwowe w drugiej izbie lokalu, gdzie koledzy ze służb specjalnych pracowali nad zaproszonymi ze świata gośćmi zjazdu. Zadzwoniłem po nich, do Zosi prosząc:  przyjdźcie (pójdźcie, będzie miło) i nie przejmujcie się, że zastawka, karteczka „lokal nieczynny”, w lokalu impreza zamknięta, bo ja was wprowadzę i basta. Przyprowadzili ze sobą inteligentnego reżysera, sypał wspomnieniami, jeszcze dwie inne osoby, uczta intelektualna. Przechera, który zorganizował część oficjalną miał później do mnie pretensje, poirytowany mocno, ale nie mógł mi nic zrobić, za Boga, ponieważ nie był, jak to się mówi… nie miał wystarczających kompetencji, pozwolenia na mieszanie się do tego, co ja tam wyprawiam; przepraszam – w czasie przeszłym należałoby opowiadać, ordynowałem, w trybie niedokończonym.

Screenshot-2020-02-27-stefan-kosiewski2

Wracając do niewiedzy prezesa Matyi na temat podstawowych zasad rozdziału medycyny od kryptosyjonistycznego państwa unijnego i podstawowych zasad przestrzegania higieny w kontaktach z koronowirusami, to rzućmy tylko jeszcze okiem na inkryminowany Apel Matyi, prof. dra hab. med., ażeby wskazać rączką z makatki na patyku osadzoną (jad) na ten bżydki passus, za który Matyja, koronny chyba powinien się podać do dymisji, zanim śmierć na skutek zarażenia grypą, czy w efekcie zapalenia płuc, itp., oddawana przez Czeczota (twórca scenografii festiwalu piosenki  Solidarności 1981 w Sopocie) w postaci chudego kościotrupa z kosą zacznie w krajach czarnej Afryki gęsto zbierać żniwo kropelkowania i roznoszenia zarazy przez prawdziwych Murzynów (Julek Kornhauser napisał poemat „Biały Murzyn”), przytoczmy Matyję: „Należy pamiętać, że po użyciu chusteczek higienicznych konieczne jest ich natychmiastowe wyrzucenie i umycie rąk”. Profesorek pos(.)any, pardon: wygadany egoista, utarł sobie ręce rękoma, którymi wcześniej podtarł d(.)pę bez korzystania z papieru toaletowego i radzi Polakom i Katolikom, żeby wyrzucili zakrwawiony papier do rowu frontowego na froncie III wojny światowej, hybrydowej (odsyłam w tym miejscu do lektury wiersza „LATRYNA” poety niemieckiego (Günter Eich) spolszczonego przez mnie i zamieszczonego w poprzednim fragmencie filozoficznej liryki epickiej Klaskaniem gówna obrzękłe okopy M46 VADE-MECUM SSetKh von Stefan Kosiewski FO LATRYNA ZR Die Scheisse ZECh http://sowa.blog.quicksnake.pl/Cyprian-Kamil-Norwid/Klaskaniem-gowna-obrzke-okopy-M46-VADE-MECUM-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-FO-LATRYNA-ZR-Die-Scheisse-ZECh

Poddając pod rozwagę na warsztatach: Czy zalecane przez Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej „natychmiastowe wyrzucenie” użytych chusteczek higienicznych przez osoby kaszlące i kichające (z podejrzeniem choroby!) należy uznać z punktu moralnego za nieodpowiedzialne namawianiem do grzechu i przestępcze sprzyjanie celom wroga (jeżeli koronowirus jest zwykłą kalką językową wytworzonej w obcych językowo laboratoriach masowej zarazy wirusowej obdarzonej nazwą: coronavirus, czy Corona-Virus?

https://yandex.ru/collections/user/sowa-magazyn/moi-kartinki-obrazki/

Lekarz nie może wszak pouczać nowoczesnego narodu polskiego, po Myśli Romana Dmowskiego, w jaki to sposób najprostszy ten naród nasz ma dokonać masowej depopulacji siebie samego drogą samobójstwa społeczeństwa Rzeczypospolitej Przyjaciół Andrzeja Dudy poprzez rzucanie za siebie (innym, drugim Polakom pod nogi) zużytych chusteczek, zbroczonych krwią z wykrztuszonymi plwocinami i wybroczynami po wczorajszym.

Należy jednak .:.Sprawę rozważyć sprawiedliwie, krytycznoliteracko, .:.Siostry i .:.Bracia, aby móc uznać: Czy .:.Brat Jan Amos, to jest właściwy człowiek na właściwym stanowisku Naczelnego Lekarza, Autorytetu dla młodych, z którymi trzeba pójść, w czarną przyszłość białego wiersza (wieszczyłem tak w utworze zatytułowanym „Z wilczego dołu” zadedykowanego Felkowi Netzowi, w zbiorze „Pomidor” Katowice 1983, s. 17.? tu obacz:
sowafee.jimdofree.com/2020/02/29/z-wilczego-dołu-17/
Poniżej odsyłam niewybredną młodzież do rady udzielonej na forum: abc zdrowie pl 31 sierpnia 2016, przez użydkownika rafik54321 w rocznicę podpisania tzw. porozumień  sierpniowych przez Bolka z Jagielskim; na marginesie: Pinior dostał wyrok za łapówki. https://forum.abczdrowie.pl/topic/1736959-miesiaczka-i-peknieta-prezerwatywa/

Na „synodalnej drodze” schizmy Kościoła Rzymskokatolickiego w Niemczech. Tu – uderzenie w jedność Kościoła św. we Frankfurcie nad Menem, w Diecezji Limburg
W obronie jedności Kościoła Powszechnego Forum Katolików Niemieckich (FDK)
w łączności z papieżem Franciszkiem! Polacy w Niemczech dziękują Panu Bogu
za Kardynała Gerharda Ludwiga Müllera i zdrową większość naszych pasterzy.
Modlimy się o zachowanie w zdrowiu papieża, kardynałów, biskupów i księży.
Popieramy prezesa FDK, prof. Ginderta w obronie tradycyjnych wartości chrześcijańskich.
http://forum-deutscher-katholiken.de/zum-synodalen-weg/

Stefan Kosiewski

5 min ·Odnośnie drogi synodalnej Wysłany 10 lutego 2020 r. Przez Huberta Ginderta

http://forum-deutscher-katholiken.de/zum-synodalen-weg/ Drodzy przyjaciele „Forum Katolików Niemieckich”. /translate.google.de/
Jesteśmy na „drodze synodalnej”, o której nie wiemy, jak się zakończy. Arcybiskup kardynał Woelki powiedział: „Wystąpiły wszystkie moje obawy”.
Informacje o pierwszych krokach tzw. „Drogi synodalnej”

Do pewnego stopnia o. Johannes Langendörfer SJ, sekretarz DBK, wyraził się już niejako wstępnie o „drodze synodalnej”. Stwierdził, że w Kościele katolickim w Niemczech było wiele blokad, które miały pozytywny wpływ na rozwój wykorzystywania seksualnego. Przyczyny tego obejmują wcześniejszą moralność seksualną Kościoła, wizerunek kapłański, a przede wszystkim ograniczony dostęp do kapłaństwa. Z tego punktu widzenia wymienia także niektórych kontrowersyjnych naukowców. Teraz, zdaniem Langendörfera, „ścieżka synodalna, której nie zna prawo kościelne, która przewiduje pewne formy”. Według Langendörfera powinno to oznaczać, że decyzje podejmowane są na forach tematycznych Synodu, za które odpowiedzialność ponosi Kościół w samych Niemczech.
Nowością jest to, że „można podejmować decyzje, które wpływają na poziom rzymski, nie na szczeblu Soboru, ale na poziomie Ojca Świętego i jego kurii.” 

Konferencja Episkopatu Niemiec (DBK) nie była skłonna „Aby zaakceptować fakt, że wszystkie kwestie, które zostaną rozstrzygnięte teraz i w przyszłości w Rzymie, zostaną podjęte bez udziału lokalnych kościołów.” (Kath.net. 31.01.2020)

To zadziwiające, jak otwarcie Langendörfer ujawnia już swoje cele Rzymowi. Z drugiej strony Jan Paweł II wyjaśnił w liście „Apostolos suos”, że decyzje podejmowane przez konferencje biskupów, w tym DBK, mogą być nieważne, jeśli będą chciały zobowiązać biskupów diecezjalnych.

Ojciec Langendörfer nie chce już akceptować zakazu kapłaństwa kobiet, który Jan Paweł II potwierdził 22 maja 1994 r. Mówi: „Nie ma zakazu mówienia o kapłaństwie kobiet. Jeśli połączysz to z doświadczeniem w diecezjach i wspólnotach, istnieje wiele możliwości dyskusji. ”(Kath.net 31.01.2020) Papież Jan Paweł II wyjaśnił w liście z 22 maja 199 roku, że „Kościół nie jest upoważniony do udzielania święceń kobietom i że wierni Kościoła muszą ostatecznie przestrzegać tej decyzji”.


Biskup Voderholzer z Regensburga przemawiał podczas pierwszego spotkania synodalnego na temat badania HG (Mannheim-Heidelberg-Gießen). Odrzucił twierdzenie, że celibat ze względu na niebo i katolicką moralność seksualną, a także rzekome skupienie władzy na mężczyznach były głównymi przyczynami wykorzystywania seksualnego. Wyraźnie żałował, że tematyka synodu była oparta na tych kontrowersyjnych naukowo stwierdzeniach. Podstawowe założenia i warunki „procesu synodalnego” stoją zatem na glinianych nogach.


Większość synodów jest oczywiście skłonna do użycia brutalnej siły w celu realizacji swoich pomysłów. Biskupi, którzy postępowali zgodnie z naukami Kościoła, musieli doświadczyć porażki w pierwszym głosowaniu. Arcybiskupi i biskupi z Kolonii, Pasawy, Eichstätt, Ratyzbony i Görlitz zaproponowali, aby propozycje zgłaszane wymagały jednomyślnej zgody obecnych członków Forum Synodalnego. Przy „jednomyślności” mogą być maksymalnie trzy głosy przeciw. Zgromadzenie synodalne stwierdziło jednak, że bezwzględna większość jest wystarczająca do podjęcia uchwały.

Biskupi, którzy byli lojalni wobec Magisterium, zasugerowali również, że decyzja nie mogłaby mieć zastosowania, gdyby „istniała sprzeczność między tekstem a nauczaniem Kościoła”. Zostało to również odrzucone. KNA (Catholic News Agency) nazwała tę propozycję wiernych biskupów „konserwatywną mniejszością blokującą”.

Abp Woelki streścił swoje wrażenia w zdaniu: „Wystąpiły wszystkie moje obawy”. Kardynał Gerhard Ludwig Müller opisał „Drogę synodalną” jako „proces samobójczy”. [samobójczy dla inicjatorów „drogi synodalnej”, dop. SK]

Paul Josef Cordes, em. kardynał niemiecki we wywiadzie dla włoskiej gazety „Nuova Bussula Quotdidiana” ostrzegł, że „Droga synodalna” jest możliwą schizmą, ponieważ tematy do dyskusji są w dużej mierze kwestią odpowiedzialności Kościoła światowego i dlatego nie zależą od lokalnego kościoła.W tym wywiadzie Cordes ostrzegł, że ideę „nowego kościoła” propaguje się za pośrednictwem antykatolickich i ateistycznych środków masowego przekazu. (kath.net 31.01.2020)

W tej sytuacji wierni katolicy będą szukać schronienia w modlitwie – i gromadzić się będą wokół wiernych biskupów, którzy obecnie są z Kościołem światowym.
Za wierność Kościołowi powszechnemu za czasów Bismarcka wielu biskupów poszło do więzienia.

Hubert Gindert

 Za wierność Panu Bogu i Kościołowi Katolickiemu wielu konsekrowanych Polaków i Katolików oddało życie w obozach koncentracyjnych diabelskiego państwa narodowego socjalizmu. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci… Z Panem Bogiem Stefan Kosiewski
http://sowa.quicksnake.cz/Ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/DIANA-SAHAKYAN-am-Klavier-Bericht-zum-Konzert-Klassik-gegen-Rechts-von-Gnter-Pabst

Zum Synodalen Weg Veröffentlicht am 10. Februar 2020 von Hubert Gindert Liebe Freunde des „Forums der Deutschen Katholiken“.     Wir befinden uns  auf dem „Synodalen Weg“ von dem wir nicht wissen, wie er enden wird. Erzbischof Kardinal Woelki sagte: „Alle meine Befürchtungen sind ei…

forum-deutscher-katholiken.deZum Synodalen Weg | Forum Deutscher Katholiken Zum Synodalen Weg Veröffentlicht am 10. Februar 2020 von Hubert Gindert Liebe Freunde des „Forums der Deutschen Katholiken“. Wir befinden…

Zum Synodalen Weg Veröffentlicht am 10. Februar 2020 von Hubert Gindert Liebe Freunde des „Forums der Deutschen Katholiken“.     Wir befinden uns  auf dem „Synodalen Weg“ von dem wir nicht wissen, wie er enden wird. Erzbischof Kardinal Woelki sagte: „Alle meine Befürchtungen sind ei…

Vatikan: Tebartz-van Elst zu Gespräch beim Papst
Der deutsche Kurienbischof Franz-Peter Tebartz-van Elst ist am Samstag von Papst Franziskus zu einer Unterredung empfangen worden. Das teilte das vatikanische Presseamt ohne Einzelheiten mit.
Der 60jährige, frühere Limburger Bischof ist seit Dezember 2014 als Delegat im Päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung tätig und dort für konzeptionelle Fragen der Glaubensvermittlung zuständig. Üblicherweise gelten solche Ernennungen für fünf Jahre. Es wird erwartet, dass die Arbeit des Rates im Zuge einer Neuausrichtung der Kurie größeres Gewicht erhält. (vatican news/kna – mg)
https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2020-01/vatikan-tebartz-elst-audienz-papst-franziskus-neuevangelisierung.html
https://yandex.ru/collections/card/5e59ebf5cd491bb995e3280a/

 Wielce Szanowna Pani Radna Wendrowska, zwracając się do Pani jako niewiasty, Członkini Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sytuacji bezpośredniego zagrożeniu zdrowia a nawet życia pary mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego, 84-letniej staruszki wdowy i jej syna (patrz: załącznik powyżej),  albowiem przebrała się miarka goryczy, nie sposób już tego znieść, ażeby typki spod ciemnej gwiazdy o żydoskich nazwiskach (Stonoga i Kapuściński), kryci przez Sąd w Kielcach, rozpowszechniali w sieci internetowej obżydliwe pomówienia pod adresem Polki i Katoliczki, Małżonki jedynego chyba w miarę poważnie branego kandydata na przyszłego Premiera RP, a Michnik z Czuchnowskim (nie mityczny Hiacynt z Narcyzem) wtórowali rechocząc nikczemnym szurkom niczym purimowe przygłupy na Bałutach wiosną, na Węgrodzie w Czeladzi, czy w naszym Tomaszowie; ludowa mądrość żydowska na tych terenach a chyba zresztą i w całej Polszczyźnie powiada wszak: tylko winna się tłumaczy! – A cóż im niewiasta ta, czy inna, jakakolwiek na całym świecie, zrobiła złego? Niewyżytym seksualnie debilom, ogierom gorszym od pederastów konsekrowanych w Kościele św.! 

http://sowa.blog.quicksnake.pl/MUSZELKI/Warunki-zycia-w-Polsce-zrownaly-sie-z-warunkami-zycia-w-Niemczech-a-nawet-je-przescignely-M36-Frau-Ursula-von-den-Leyen-PDNIX-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-FO-ZECh-ZR

Screenshot-2020-02-27-polnisches-kulturzentrum-e-v-strona-gowna2

Moralista żaden nie powie Michnikowi, żeby się odpieprzył z tym drugim pismakiem od córki gen. Jaruzelskiego!  Od jeżdżącej samochodem z maleńkim dzieckiem pijanej żony europosła Kalisza, od Dominiki Kulczyk, która wyjeżdżając trzeźwo z kasą za granicę, kupując domek w Londynie za 300 mln. zł wyprowadziła z Polski na sposób Glińskiego z łasiczką blisko 100 mln EURO do obcego systemu bankowego, a co z tego skasował dla ubogich, tzn. dla państwa polskiego jako należny podatek, Minister Finansów bez matury angielskiej, kolega Morawieckiego z banku WBK, pbecnie Santander? Który majątek nagromadzony przy pomocy żydoskiego pochodzenia Członków Episkopatu Polski przepisał na własną żonę? Mógł przecież przepisać od razu na przysposobione, słowiańskiej urody dwoje dzieci, a jednak tego nie zrobił, nie znamy powodu ucieczki kapitału młodego Morawieckiego; stary Kordian skremował się nie przesłuchany przez Prokuratora w związku z oskarżeniami Prezesa Budki z Czeladzi i Mecenasa Giertycha w gmachu Sejmu, w obecności ks. z Kanady!

Screenshot-2020-02-27-pk-i-ko1-521-2019-20100212-pdf

https://psv4.userapi.com/c856428/u467751157/docs/d4/acc75852c520/PK_I_Ko1_521_2019_20100212.pdf Czyżby Prokuratura Koronna we Wrocławiu zabraniała wdrożenia czynności prokuratorskich Ministrowi Ziobro, na którego haki ma ponoć mieć Prokuratura Koronna w Katowicach; broni ktoś wezwania Mateusza Morawieckiego na przesłuchanie? Jeżeli tak, to nigdy nie będzie na tym świecie sprawiedliwości, nie będzie Polski Solidarnej, w której podatki ludzi bogatych składają się na zasiłki dla ubogich, a nie odwrotnie! Jak w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie organ, Prezydent obecny, nie zaś były wiceprezydent, Szanowny Małżonek, zadekowany obecnie w Spale, że nie ma nawet w Internecie adresu do Dyrektora COS w demokracji! Coś takiego! To się w pale nie mieści sperma z poezji Rafała Wojaczka, wycieka na pałę Stonogi i Kapuścińskiego, skapuje Michnikowi z ust i Czuchnowskiego dusi gęsto w gardle. Jarosław Kaczyński schodzi na psy z mównicy, ostrożnie, powoli na starość zniedołężniały, nie kierowca prowadzący i kochanek homoseksualny podtrzymuje dziadka pederastę, ale ochroniarz opłacony z funduszu partyjnego, tzn. z tego, co państwo żydoskie (Polin) zgarnie przy zakupie chleba od ludzi najuboższych, od milionów rencistów, którzy w Rzymie starożytnym Trajana mieli chleb za darmo i jeszcze igrzyska (G5, światłowody), Ukraińców, Rumunów z Tracji na arenach, w rydwanach i w zbrojach, gladiatorów. A poza tym dwa tysiące lat temu to taka żydówka na sali posiedzeń Colosseum mogła sobie palcem do góry, albo na dół, a nie tylko pod nosem, na wysokości wzroku Marszałek Witek, która nie nałożyła nawet na szmatę kary porządkowej.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Jarosław Gowin namówiony w przeszłości przez komandosa marcowego Smolara, człowieka Sorosa do dezercji z szeregów Platformy Obywatelskiej i zasilenia Jarosława Kaczyńskiego, zaleca dzisiaj wstrzymanie się od wyjazdów zagranicznych polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (na stronie ministerstwa), a przecież gdyby jemu tak wstrzymać w przeszłości wyjazdy do Niemiec i spotkania z Prof. Spiekerem, którego poznałem osobiście w Königstein i cenię sobie analizując krytycznoliteracko jego sposób obrazowania w rozważaniach katolickich, to przecież ten Gowin nigdy nie zrobiłby magisterium z teologii, ani nie napisałby wspólnie z Manfredem Spiekerem książki, bo niby jakim cudem? Jeżeli Spieker po polsku nie mówi? Tłumaczyłem przed laty na polski jakieś jego teksty, może zachowało się coś z tego w Internecie; wpisałem przed chwilą nazwiska do wyszukiwarki, wyskoczyły jakieś linki, tu kliknij, pierwszy z brzegu:  http://sowa.blog.quicksnake.pl/Mikolaj-Sep-Szarzynski/KTO-JEST-PANEM-PRAWA-PDO640-FO-ZR-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica-Interdyscyplinanie-Oprawcom-Panstwa-i-Narodu-PL-na-XXX-lecie-Magdalenki-1989-2019-NAPIS-NA-STATUE 

Jeszcze Minister Nauki Gowin nie zawezwał kolegi Ministra Tadeusza Kościńskiego do okazania w celu nostryfikowania chociażby Prawa Jazdy brytyjskiego, Karty Wędkarskiej, albo dyplomu szkolnego państwowej podstawówki w Anglii.

Screenshot-2020-02-27

Apeluję niniejszym do Pani jako Członka Komisji Rewizyjnej o wystąpienie do Wicepremiera Gowina z Wnioskiem o kontrolę prawidłowości milionowych wydatków dokonanych na terenie Województwa Łódzkiego w związku z niedostatecznym przygotowaniem Polski do III wojny światowej, wojny hybrydowej, technologicznej (G5) zadymianej paniką na froncie walki ze zagrożeniami biologicznymi (coronavirus); w dalszej części Apelu Frankfurckiego uzasadnienie szczegółowe czynnika społecznego, Polonischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V. wzywającego rząd Rzeczypospolitej Polskiej do odejścia ze złej drogi konfrontacji werbalnej i militarnej, nakierowanej przeciwko bratnim narodom słowiańskim Republiki Białorusi  i Federacji Rosyjskiej oraz do otwarcia NOWEJ POLITYKI WSCHODNIEJ RP w ramach Wspólnej Strategii Obronnej państw Unii Europejskiej; skorzystanie z kontaktów roboczych z Klubem Moskiewskim nie będzie błędem MSZ, jeżeli Ambasador w Moskwie planuje otrzymać oczekiwaną odpowiedź na notę w sprawie wyjazdu 10 kwietnia 2020 (przy zachowaniu  procedur w przestrzeni powietrznej a także naziemnej obu bratnich republik) zorganizowanej grupy pielgrzymów podczas panowania na całym już świecie prawdziwej Pandemii Coronavirus po Pandemii Psychozy CO2 i masowych strajkach szkolnych obżydliwie wykorzystywanych, niepełnoletnich dziewczynek szwedzkich. 
Poniekąd dlatego także Patrycja Kotecka, która na antypolską żydówkę syjonistyczną nie wygląda tak samo, jak słowiańska Małżonka Prezydenta USA Trumpa, nie powinny  reagować na chamskie zaczepki i seksistowskie pomówienia, język nienawiści trzeba obciąć, jak to już władza w PRL obiecywała. A zamknąć powinni sutenera i miliardera we więzieniu, jak w Nowym Yorku i jeśli stanie się z nim tam, nie daj Bóg, jakieś mniejsze czy większe nieszczęście, jak w Stanach z miliarderem, nieżyjącym już miejscowym Cyganem, kolegą księcia Andrzeja, czy z Kosteckim pod celą się stało, to czy Pani Kotecka winna mieć pogorszenie stosunków międzynarodowych na sumieniu? Bynajmniej! Nie sądzę!           https://wpolityce.pl/polityka/488628-oswiadczenie-p-koteckiejzaprzeczam-klamliwym-informacjom
— sowa (@sowa) February 27, 2020

Screenshot-2020-02-27-na-bianke-sowafees-webseite

Zorganizowane grupy przestępcze w Polsce, ukryte w strukturach resortowych państwa na wszystkich poziomach,  organach konstytucyjnych, kryptosyjonistyczne, ukryte żydostwo w strukturach administracji terenowej, wyrachowane. Wychodzi mi, że powinien odejść z dyplomowanym przez kręgi zbliżone do tajnych służb PRL-u Ministrem Finansów, który jeszcze nie zalecił Palikotowi i innym tego typu milionerom wyjazdu z kasą do Panamy, czy na Wyspy Owcze w Luksemburgu i Holandii. Pandemia Psychozy nadciąga z mocą czterech białych koni Apokalipsy.  

Elegancki wszechświat, książka Briana Greena wydana w Polsce pod tytułem „Piękno wszechświata” winna być obok „Czasu w prozie strumienia świadomości” Zbigniewa Lewickiego (PIW Warszawa 1975) lekturą uzupełniającą dla tych krytyków literatury polskiej mojego pokolenia (debiut prasowy 1974, książkowy 1977), którym nie zabrakło odwagi intelektualnej do skojarzenia wpływów wyprawy Francisa Drake na fenomen Teatru The Globe Szekspira w Londynie i połączenia wniosków z obserwacji dokonanych przez teleskop Hubble z kategorią wieloświatów na świeczkach dramatu narodowego HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski.

Nie wiem, czy świat rozszerza się po wielkim wybuchu, którego przed Einsteinem dokonał Pan Bóg Wszechmogący w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, czy może od dawna skurcza się, zaś do ludzi tylko to nie dotarło: implodują miliardy galaktyk, europosłance ze Sycowa wydaje się natomiast, że Kaczyński z Tuskiem pociągają za wszystkie szurki ekspandora z GRU.

Olgerd Dziechciarz z Olkusza jest młodszym ode mnie o 15 lat poetą myślącym, napisał ’94 roku wiersz BYT, który gdybym ja miał dzisiaj zadane napisać, to zastąpiłbym tylko w tekście oryginalnym słowa: „wideo i mikrofalkę” na: „G5 i D.” [D. wielkie]. 

Portal forsal.pl poinformował 23 sierpnia 2018 r.: „Polska zaczyna wdrażać technologię G5. Pilotaż w tym roku w Łodzi”,  https://forsal.pl/artykuly/1228641,w-tym-roku-rusza-pilotaz-technologii-5g-w-lodzi.html  natomiast na stronie: lodzkie.pl w serwisie informacyjnym województwa łódzkiego podano w czwartek, 27 lutego 2020 pod tytułem „Technologia 5G w województwie łódzkim” napisano, iż dopiero w tym właśnie dniu, półtora roku po danej zapowiedzi, „odbyła się konferencja na temat wdrożenia technologii 5G w województwie łódzkim oraz utworzenia portalu komunikacyjnego 5G”. 
W sali seminaryjnej Rady Wydziału Elektroniki Politechniki Łódzkiej marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber wziął udział w konferencji: „rozpoczęciem realizacji umowy o współpracy podpisanej na początku października 2019 r. przez marszałka Grzegorza Schreibera i rektora uczelni prof. Sławomira Wiaka. Umowa dotyczy utworzenia Portalu Informacyjno – Komunikacyjnego 5G oraz Centrum Kompetencji 5G, które podczas konferencji zostało zaprezentowane po raz pierwszy. Politechnika Łódzka na realizacje tych zadań przeznaczyła milion złotych. 750 tys. zł. to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 250 tys. zł – to wkład własny uczelni(…). Marszałek Schreiber powiedział: – Musimy dotrzeć do mieszkańców województwa, przekonać nieprzekonanych i umocnić sojuszników.

 
Published about 22 hours ago
Pages:
40
Reads:
237
Public


Szanowna Komisjo Rewizyjna Sejmiku Województwa Łódzkiego, prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej rzekł zaś: „– Centrum Kompetencji 5G zostało już powołane jako jednostka ogólnouczelniana, funkcjonuje w pionie rektora, ma już swoje miejsce. Powołana została również grupa 12 ekspertów”.

Przepraszam najmocniej, ale nie wiem, cóż to za eksperci po 18 miesiącach powołani, za kilkadziesiąt tysięcy rocznie i w sytuacji, kiedy przeciętny dermatolog wykazuje w oświadczeniu majątkowym 209 tys. dochodu rocznego przy przychodzie 291 tys. Czy taki ekspert nie ma wydatków na kierowcę, odnowę biologiczną i fryzjera?
Należy zauważyć, że cały Klub Moskiewski jest przecież w rozdzielniku magazynu sowa, zatem emerytowany pułkownik razwiedki Diewiatow, Andriej Piotrowicz i Gospodin Lermontow (potomek poety), do którego rozmowy ostatniej  w telewizji AURORA podaję link, tu kliknij, wiedzą już dobrze z czym i do kogo, żeby Michnik z tym drugim nieudacznikiem zmienił temat z Trumpa na miejscowych.
https://donatlusk.livejournal.com/16124.html

Screenshot-2020-02-27-am-klavier-diana-sahakyan-lieder-ohne-worte-von-mendelssohn-am-23-februar-2020-in-schwalbach

Przyjaciele nasi z kręgu przyjaźni niemiecko-żydowskiej w Górach Taunus
Gesellschaft Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Main-Taunus, zorganizowało ostatnio udaną imprezę poetycko-muzyczną, po Zamachu w Hanu protestującą przeciwko antysemickim odruchom; Herr Günter Pabst, prezes koła, emerytowany  pracownik Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, szanowany w środowisku autor wielu cennych inicjatyw skończył niedawno 75 lat; myślę, że Konsul Generalny RP w Kolonii, Pan Jakub Wawrzyniak, którego Ojca gościłem jako Radcę Handlowego na imprezach Polnisches Kulturzentrum e.V. we Frankfurcie a także spotkałem w Katowicach, w Urzędzie Marszałkowskim przy zawieraniu Porozumienia regionalnego w Europie, między Landem Nadrenii-Westfalii a Województwem Sląskim, nawet były potem w prasie fotki z księżmi z Kurii Katowickiej (ks. Piotr Wilk i jeszcze jeden dostojnik kościelny), konsul Wawrzyniak od lat wspierający osobistym udziałem wielce pozytywne działania  naszych przyjaciół  z Kręgu Przyjaciół Schwalbach/ Olkusz mógłby uzgodnić z Kancelarią Prezydenta RP przeprowadzenie takiego samego koncertu artystki z Frankfurtu w Olkuszu i przeprowadzenie tam planowanego wręczenia Krzyża Zasługi RP dla Pana G. Pabsta i innych odznaczeń dla miejscowych Organizatorów przykładowo realizowanego Pojednania i Porozumienia Polsko-Niemieckiego, któremu z przyjaźnią oraz ze życzliwością towarzyszymy od wielu lat; zwracam się do Szanownej Pani w tej sprawie, ponieważ przed wielu laty peregrynowaliśmy osobiście w Województwie Łódzkim szukając w Żyrardowie partnera do przyjaźni z miastem Hanau, miało to miejsce około  2000 r., do szczegółów tu kliknij, link odsyła PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/pdo595_fo_ssetkh_von_stefan_kosiews

https://www.scribd.com/doc/237657483/Stefan-Kosiewski-Polnischer-Schulverein-OSWIATA-1992-2002-in-Frankfurt-am-Main-e-V-pdf

A może owi eksperci od G5 na śmieciówkach na niczym się nie znają, pozwolę sobie zażartować, jeżeli po osiemnastu miesiącach nie ustalono jeszcze w Polsce nawet pisowni tajemniczej technologii „G5„, czy „5G„, która posłuży chyba jednak w pierwszej kolejności do rolowania kryptowaluty, nie zaś do przeszkadzania ze Syberii w sterowaniu dronami odbierającymi spod mieszkań, drzwi osób zarażonych Pandemią Psychozy, worków ze śmieciami i chusteczkami z krwią, moczem i spermą, kropelkami zarazy”. Po Myśli M46 PDNXVII von Stefan Kosiewski, polskiej myśli naukowej (czołowej w dziedzinie:  Niebopolityka Polska za granicą, na przymusowej emigracji politycznej od 15 grudnia 1982. Bo to mój pomysł: automatyczne odbieranie spod drzwi zarazy do kontaminacji drogą napowietrzną, a nie rzucanie za siebie śmieci

Premier Morawiecki i Minister Zdrowia Szumowski spotkali się już tymczasem z wojskiem, które będzie przywoziło ciężarówkami wojskowymi grochówkę do mieszkań objętych kwarantanną, jak przywoziło państwowe Wojsko Polskie za pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony RP, kiełbasy przedwyborcze na prywatki Jurka Owsiaka; złoty melon, mrówka cała, patryoty, idioty, debile.

https://yandex.ru/collections/card/5e5b2fba2c91126217298d81/

A może ci wszyscy eksperci są od Owsiaka, z WSI i SKOK-ów, jak gen. Dukaczewski? I jak magistrzy po historii, Tusk i Morawiecki, albo nie przeszli jeszcze nawróceni z Anglii przez proces nostryfikacji  londyńskich dyplomów czeladników szkockich, nie zostali zlustrowani w nowej obediencji na okoliczność ew. współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.

Milion zł. poszło do podziału na dwunastu, to niedużo. Stonoga jest ze zawodu tokarz, zaś dostał w przeszłości zlecenie rządowe windykacji w Izraelu wielomilionowych długów Jędrucha z Katowic, Colosseum, które zaczęło od pierwszego miliona  długów Elektrociepłowni Będzin za Cmentarzem Żydowskim w Czeladzi i centrum handlowym M1, pierwszym w Polsce, zbudowanym za czasów burmistrza Marka Mrozowskiego, mojego kolegi z harcerstwa w dzieciństwie i z kawalerki, brata Krzyśka, który protegował obok Marka (nepotycznie) też Zbigniewa Szaleńca w polityce, kolegę potem ze Senatu Niesiołoskiego-Myszkowskiego-Nussbauma, jurnego Stefana, którego przywiózł do Czeladzi na masaże erotyczne na Piaskach, w budynku po przedszkolu, w którym wcześniej robiła za przedszkolankę żona tego Szaleńca, Iwona. Ale proszę w kontekście tej, czy innej niewiasty nie poruszać tematu gwałtów, ani protegowanej prostytucji, gdyż negatywne konotacje społeczne mogą Szaleńcowi jeszcze tylko pomóc i więcej współmieszkańców mojego miasteczka spuści się na Szaleńca w polityce, odda na takiego głosy przy wyborach na Prezydenta RP, albo na burmistrza, czy senatora znowu.

Nie wiem, dlaczego Prokuratura Koronna w Katowicach udzielała do ostatnich dni parasola ochronnego dla Kapuścińskiego, „Brody”, wspomnianego wcześniej kolegi Stonogi. Zbigniew Ziobro aplikację, czy może praktykę studencką odbywał chyba jednak w tej właśnie jednostce Prokuratury, która nie powinna przeszkadzać Prokuratorowi Generalnemu w Dziele Naprawy Rzeczypospolitej, w Dziele Egzekucji Dóbr i Praw, która musi być dokonana kilkadziesiąt lat po bandyckiej prywatyzacji, szabrze bez względu na to, jak długo TW „Dąbrowski”, Arcybiskup Katowic, ks. Skworc będzie zasiadał w Komisji Finansów Episkopatu Polski, czy jeszcze w tym siedzi, czym kierował, czy będzie zarządzał pomocą finansową Episkopatu Niemiec dla Episkopatu Polski?

https://vk.com/wall467751157_763

Przed laty krytycznie wypowiadałem się na ten temat wyrażając przekonanie, iż nie powinno się pozwalać na łączenie w jednym ręku, na prowadzenie na jednego słupa, sprawy zarządzania tak wielkimi sumami pieniędzy, bez oficjalnej kontrasygnaty, jeżeli wiadomo powszechnie o kryminalnej działalności na terenie Kurii Katowickiej (drukarni diecezjalnej, aferach i bandyckiego zarządzania ziemią kościelną;  casus:  Morawiecki we Wrocławiu i działki nabyte przy pomocy miejscowego kapelana wojskowych służb specjalnych i Arcybiskupa Gdańska, któremu Ojciec św. nie odbierze przecież sygnetu biskupa, nie ściągnie z palca, jeżeli nie odebrał trupowi,  pederaście biskupowi Wesołowskiemu, śp.

Natomiast wiem jedno, że Pani Patrycja Kotecka nie powinna przenigdy brać przykładu z Jarosława Kaczyńskiego cioty  wątpliwej homoseksualnie reputacji i przesądzać o winie podejrzanego o gwałt na Ukrainie Kapuścińskiego, jak doktor prawa Kaczyński bezprawnie przesądził (debil, czy co?) o winie Sebastiana K. za wypadek w Oświęcimiu opancerzonej limuzyny premier z Brzeszcza za Czeladzią, jak jechać od Sycowa na Oświęcim. Ponieważ może się jeszcze i tak okazać, że Ukraina wycofa się z prowadzenia dochodzenia przeciwko Kapuścińskiemu w związku ze zarzutem dokonania gwałtu, jeżeli pokrzywdzona wycofa zgłoszenie przestępstwa przypominając sobie, że stosunek seksualny na dwa baty (ulubiona pozycja kochania się inaczej „Brody” ze „Sławusiem”, czy Bąblem), odbyła się jednak za obopólnym podnieceniem do zabawy; tu kliknij, posłuchaj fragmentu rozmowy Kapuścińskiego ze Stonogą na ten temat, audio: https://gloria.tv/post/YagjXqrF33kw39dYNr81xC39R 
Piotra Kapuścińskiego, „Brodę”, łączyło coś więcej z gangiem WSI, który zagrał w roli syndyka masy upadłościowej SKOK-Wołomin przy akceptacji przez bankstera Glapińskiego ze Zakonu Porozumienia Centrum (PC), z namaszczenia skremowanego ze strachu permanentnego w gaciach (niczym 26-milionowy w EURO Adamowicz na Pomorzu Bananowym) przeora satanistycznego Zakonu PC, Jarosława Kaczyńskiego ze żydosekciarkiej Grupy Windsor, przeoranego w realu po wielokroć przez kierowców prowadzących figuranta zainicjowanego operacyjnie w X klasie liceum a potem prowadzonego przez oficera Wojskowych Służb Informacyjnych (WSI), Piotra Polaszczyka po godzinach służbowych, zaciera palcami bżydko ślady dokonanej pod jego przewodem największej afery finansowej w tzw. Polsce po Magdalence ’89.
Po odejściu pani Basi Skrzypek z GRU 20 grudnia 2019 do rezerwy”
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Adam-Biela/W-dniu-wita-Trzech-Kroli-ycz-ich-mdroci-i-wytrwaoci-w-drodze-do-Prawdy

 Pozwalam sobie jeszcze odczytać wiersz poety Dziechciarza chociażby dlatego, że do tomiku „Podmioty codziennego użytku” włączył Autor jako ilustracje grafiki Stanisława Stacha, malarza poznanego przeze mnie w Olkuszu, osobiście a także z obrazów, których farby patrzą na mnie dzisiaj z intensywnością spojrzeń historycznych postaci malarstwa Siemiradzkiego w Sali Siemiradzkiego w Muzeum Narodowym (nie Polin) w Krakowie. Ja także do tomiku „Zagrajmy na wyścigach” włączyłem Akwaforty Anieli Kuenne, wybrane przeze mnie osobiście w mieszkaniu malarki w Chorzowie a nie przy rodzicach młodej panny, ale przy koledze artystki, być może przy przyjacielu albo narzeczonym. Z pewnością dawno są po ślubie kościelnym, wnuczki mają dorosłe, życzę prawnuczek i prawnuków. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski

P.S.: Miła Pani doktor, proszę nie zajmować się poezją współczesną, filozoficzną epiką liryczną, jeżeli nie rozkoszowała się Pani dotychczas w sylabotonice, która w odróżnieniu od tzw. ekspertów od G5 posługuje się już metrum przyszłości: G7, G11 i G13 w nieskończonym ciągu liczb pierwszych. W Przestrzeni Banasia, nie Banacha, zupełność metryki  oznacza, że każdy ciąg elementów przestrzeni X jest zbieżny (do pewnego elementu przestrzeni X, np. kasy, jeżeli wstawić w miejsce X: PL, Polin, albo Intermarium prywatnej firmy Stratfor z USA.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie przerzuciła korespondencję z Prokuratury Krajowej do Tomaszowa, do Prokuratury Rejonowej, podpowiadając odrzucenie ze względu na braki formalne, natomiast niewiasta (jest podpis, pieczątka, dokument w zał.), której chyba jeszcze nigdy Broda nie wziął na dywanik z Bąblem, kryje organ (Prezydenta Tomaszowa), który odpowiada za zatrzymanie (1 listopada 2019) udzielanej od lat pomocy człowiekowi, nie zaś za odrzucenie wniosku (jak kłamie!) o przyznanie takowej pomocy, jak skłamała głupia panna nieroztropna (widziałem pełno takich na frontonach romańskich katedr) za organ bez potrzeby. Czym innym jest odmowa prolongaty, przedłużenia terminu udzielanego wsparcia, czym innym zaś jest odmowa przez dziewicę chamowi.

~ghj- 9 min temu Koszt zakupów dla rodziny wzrósł o 30 proc. – wynika z badania przeprowadzonego przez Agencję Badania Rynku SESTA Afera GetBacku 2,5 mld 5 x większa niż Amber Gold Dwórki Glapińskiego dostają po 50-70 tyś, brat Ziobro w Pekao, syn Przylebskiej w PZU albo syn Kamińskiego w BS (dzięki Glapińskiemu) po kilkaset tysięcy, Janina Goss znajoma emerytka Kaczyńskiego dostała juz 500 tys. … FAKTYCZNIE KASTA PIS MA LEPIEJ … Przeciętny Polak który nie dostaje 500+ odczuwa jedynie wzrost cen … Afera SKOK, KNF, NBP, Kaczyńskiego, Kuchcińskiego, Ziobro, Banasia wszystko zamiecione pod dywan … ZERO INWESTYCJI tylko rozdawnictwo pieniędzy dla części społeczeństwa… łamanie prawa oraz wprowadzenie sowieckiego modelu rządzenia państwem którym nie obowiązuje prawo a wola chorego starca … tępa propaganda … totalne miernoty na stanowiskach ministrów z Sasinem, Andruszkiewiczem i Suskim na czele … TOTALNE DNO Zwiń

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-koronawirus-10-osob-z-podejrzeniem-zakazenia-na-slasku,nId,4354874#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

https://wpolityce.pl/polityka/488628-oswiadczenie-p-koteckiejzaprzeczam-klamliwym-informacjom

IMG_5578 hiacynt Barbara Jedrzejczak sowa

  https://yandex.ru/collections/card/5e59ebf5cd491bb995e3280b/

  https://sowafee.jimdofree.com/2020/02/26/coronavirus-na-leukona/

HAVA NAGILA św. Antoni patronem miasta i powiatu PDO354 PORZUCONY FOTEL TYRANA IV RP FO von Stefan Kosiewski ZECh Macierewicz na prezesa na te chwile ZR CANTO DCCXLIV

163 wyświetlenia 1 lip 2016
Stefan Kosiewski 14 subskrypcji PDF: https://pl.scribd.com/document/337856…   audio: https://gloria.tv/audio/6EtowB6CRiyxA…   HAVA NAGILA sw. Antoni patronem miasta i powiatu PDO354 PORZUCONY FOTEL TYRANA IV RP FO von Stefan Kosiewski ZECh Macierewicz na prezesa na te chwile ZR CANTO CDDXLIV http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/… ~ghj- 9 min temu Koszt zakupów dla rodziny wzrósł o 30 proc. – wynika z badania przeprowadzonego przez Agencję Badania Rynku SESTA Afera GetBacku 2,5 mld 5 x większa niż Amber Gold Dwórki Glapińskiego dostają po 50-70 tyś, brat Ziobro w Pekao, syn Przylebskiej w PZU albo syn Kamińskiego w BS (dzięki Glapińskiemu) po kilkaset tysięcy, Janina Goss znajoma emerytka Kaczyńskiego dostała juz 500 tys. … FAKTYCZNIE KASTA PIS MA LEPIEJ … Przeciętny Polak który nie dostaje 500+ odczuwa jedynie wzrost cen … Afera SKOK, KNF, NBP, Kaczyńskiego, Kuchcińskiego, Ziobro, Banasia wszystko zamiecione pod dywan … ZERO INWESTYCJI tylko rozdawnictwo pieniędzy dla części społeczeństwa… łamanie prawa oraz wprowadzenie sowieckiego modelu rządzenia państwem którym nie obowiązuje prawo a wola chorego starca … tępa propaganda … totalne miernoty na stanowiskach ministrów z Sasinem, Andruszkiewiczem i Suskim na czele … TOTALNE DNO Zwiń

Screenshot_2020-03-03 (1) Polnisches Kulturzentrum e V - Strona główna

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-koronawirus-10-osob-z-podejrzeniem-zakazenia-na-slasku,nId,4354874#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefo

 

PDF: de.scribd.com/…/enigma-odszczek…

HAVA NAGILA św. Antoni patronem miasta i powiatu Bądźmy szczęśliwi
na poligonie w Tomaszowie Mazowieckim przed Zamachem przy okazji
obchodów rocznicy masakry Ludowego Wojska Polskiego na robotnikach
Poznania ’56, Lejba Kohne bżydko miesza nazwiska ofiar z katami, Bolek

www.youtube.com/watch audio: https://gloria.tv/post/jVsU7XJSoWup4unZxWQVxmZ1b
ENIGMA odszczekiwanie Roku Turinga PDO492 Przed szczytem G20 w Hamburgu FO von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica ZECh sowa.blog.quicksnake.pl/…/ENIGMA-odszczek…

Baran, Podkomisja w mundurkach przed sobotnimi zamachami na fotel
prezesa rządzącej w Polsce partii, przed wyborami następcy szefa PiS-u
pod butą trockisty trenuje w parku (nie pod batutą Kaczyńskiego!), nie
trafia w ton, fałszuje, przyspiesza przed NATO szczytowaniem, radujmy

się, czy ratujmy? Powstańcie, Bracia, podnieście się, obudźcie, uru achim
bowiem uśpił was trockista katolicko-narodowy Antek, który ma gadane
a przy tym sprawiać umie wrażenie posiadania poparcia b’lev sameach
wypełnił wam serca szczęściem geszefciarz utrzymywany z funduszu

operacyjnego SB, prowadzony na pasku ubowca Luśni, TW „Nonparel”
wywożąc w gaciach na D. ze Smoleńska strach po obiedzie w restauracji
nie zapomina na chwilę nawet o wypełnianiu kieszeni w spodniach kasą
pozyskaną z przeszabrowania mienia państwowego, uznanego za niczyje

albowiem chociaż umowa najmu mówi o przekazaniu przedmiotu najmu
po upływie czasu obowiązywania, w ręce wynajmującego mieszkanie, to
nie mówi jednak nic o tym, co zrobić ze rzeczami najemcy zostawionymi
w mieszkaniu, a czasem zdarza się i tak np., że telewizor nie zmieści się do

karetki pogotowia ratunkowego, albo zabrany bezprawnie na oczach świata
do aresztu pedał, z podejrzenia o ewentualne posiadanie motywu do mordu
na kobiecie, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może stwierdzić, ani
wyczuć, bo nie ma dowodów, żadnych świadków, poszlak, podejrzeń, nad

rzeką Wartą buta odcisku w błocie, żadnej brzytwy, której mógłby chwycić
się ten, co robi za prokuratora w tej sprawie, w tej Prokuraturze Rejonowej
która prowadzić ma już jako trzecia z konieczności sprawę zabicia na Policji
we Wrocławiu Igora Błaszczaka, jak pomieszałby z pewnością obżydliwie

nazwiska Lech Wałęsa, gdyby miał coś do pomieszania z pamięci, wykute na
pałę na ten temat, porąbane w życiorysie, toteż młodzież poselska, aktywna
przed zjazdem partii wychodzi z tezami na fejsbuku, żeby zaliczyć Lejbe Kohne
po linii i na bazie do rozumowania Bartoszewskiego, z Bartoszów nakrywających

kiepełe kapeluszem w kawiarni, w przedwojennej Polsce w Warszawie, gdyż
takiego widział ojca swego każdego dnia z żydami z tej samej ulicy siedzącego
w kawiarni, stąd sądził, że każdy do czytania darmowych gazet zabiera się w
nakryciu głowy; tę przypowieść przywiózł do Frankfurtu na Targi Książki roku

2000, kiedy Polska była gościem honorowym, dlatego Ministerstwo Kultury
miało kasę na występy i wydawało nie tyle rozrzutnie, co według widzi mi
się niejasnych kryteriów, jak telewizja państwowa ARD, czy ZDF dzisiaj
800 tys. EURO na opłacenie komentatora telewizyjnego meczu piłkarzy

Belgii i Walii, a drugie 800 tys. z 7 mld. EURO uzbieranych od obywateli jako
Abonament, skasował drugi komentator, który wczoraj bronił naszych po
nieszczęśliwie przegranym meczu z Portugalczykami, którzy nie grali wcale
jedną, sfałszowaną piłką i trzema piruetami baletnicy uszczęśliwiając się

tak przedmioty pozostawione w mieszkaniu stają się własnością niczyją
którą każdy może objąć w posiadanie, jak uważa Poradnik Intratnego
Wynajmu prowadzony nie przez Talmud, na adresie: NaTeChwile.pl
przez żyda nie ukrywającego poszanowania do prawa tożsamego

https://gloria.tv/post/jVsU7XJSoWup4unZxWQVxmZ1b

http://sowa.quicksnake.cz/ART/Kryzys-…

http://oswiata.weebly.com/blog/kongress-freude-am-glauben-vom-22-bis-24-april-2016

HERODY Herodenspiel von SK  ·  28. Februar 2020

Screenshot_2020-02-28 EX LIBRIS – 99 zdjęć(1)

THOMAS VON KEMPEN 3.24 M457 PDOXVII SYN PADA NA 14 HA ZIEMI ORNEJ PDO666 GOMB-ROWICZ NA BIS FASCYNACJA OBŁĘDEM von Stefan Kosiewski

Thomas von Kempen 3.24


Idź za Chrystusem. Nie troszcz się o innego.
Co cię obchodzi to, albo tamto? Idź za mną
Co cię obchodzi, co tamten mówi, albo robi?
Nie potrzebujesz wstawiać się za innymi, ale

za siebie musisz złożyć rozliczenie. Zatem
co ty się mieszasz do spraw Gulbinowicza?
Ja znam każdego; widzę wszystko, co ma miejsce
pod Słońcem; wiem, co jest z każdym, co myśli

czego chce i dokąd sięgają jego zamiary.
Dlatego należy wszystko pozostawić mnie:
ty sobie pozostań w spokoju i pozwól
geszefciarzowi robić geszefty, ile chce

Wszystko, co zrobi, albo zechce rzec
spadnie na niego z powrotem, ponieważ
on nie może mnie oszukać. Nie przejmuj się
wydźwiękiem wielkiego Nazwiska, przyjaźnią

wszystkich ludzi, miłością człowieka.
Z tego rodzi się tylko odwrócenie uwagi
i ciemność w sercu twoim Chętnie przemówię
do ciebie a zakryte odsłonię, jeżeli troskliwie

czekając na moje przyjście drzwi swego serca
będziesz chciał dla mnie otworzyć. Zostań więc
spokojny i czujny w modlitwie
upokorzony we wszystkim

Stefan Kosiewski

Syn pada na 14 ha ziemiornej 666  Prolegomena do Odżydzania GOMB-ROWICZ na Bis Fascynacja ObłędemHERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica ZarysEstetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość 
audio: https://gloria.tv/post/1ErAYJLEbPpwBmLSug3aD4fB8 

audio: mixcloud.com/stefan-kosiewski/syn-pada-na-14-ha-ziemi-ornej-pdo666-gomb-rowicz-na-bis-fascynacja-oledem-herody-herodenspiel-von-st/

2.4K views  PDF: Co ty do Gulbinowicza PDO365 Syn pada na 14 ha PDO666 GOMB-ROWICZ na Bis FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh ZR 20190526 ME SOWA Uploaded by  Stefan Kosiewski  on May 25, 2019

sowafrankfurt.wordpress.com/tag/europa/

https://sowafee.jimdofree.com/2020/02/28/thomas-von-kempen-3-24-m457-pdoxvii-syn-pada-na-14-ha-ziemi-ornej-pdo666-gomb-rowicz-na-bis-fascynacja-obłę99dem-von-stefan-kosiewski/
Opublikowano 2 days ago, autor: sowa

1 marca, 2020 Posted by | Bez kategorii | Dodaj komentarz

Klaskaniem gówna obrzękłe okopy M46 VADE-MECUM SSetKh von Stefan Kosiewski FO LATRYNA ZR Die Scheisse ZECh

https://www.facebook.com/groups/2109605935831683/permalink/2672014209590850/?comment_id=2672239129568358

audio: https://gloria.tv/post/wDyBx6thJc2d4hvow9G9cjHxA

LATRYNA
von Günter Eich

Nad śmierdzącym okopem,
krwi z papierem i moczem,
wśród krążących, błyszczących much,
ślęczę w kucki przycupnięty,

widok na zalesione brzegi,
ogrody, opuszczoną łódź.
Do tego szlamu rozkładu
jak skamieniały kał wpada.

W uchu błądzą mi echa
wersetów Hölderlina.
W śnieżnej czystości przeglądają
się chmury w urynie.

Idź jednak już a pozdrów
tę piękną Garonnę

Pod stopami chwiejnymi
Chmury spływają stąd.

 

spolszczył: Stefan Kosiewski
https://www.deutschelyrik.de/latrine-1115.html
trochej w Latrine oddając
prozodią uryny asonansu
https://www.mumag.de/gedichte/hoe_f11.html

https://vk.com/photo467751157_457242536

 

Friedrich Hölderlin

Andenken

Der Nordost wehet,
Der liebste unter den Winden
Mir, weil er feurigen Geist
Und gute Fahrt verheißet den Schiffern.
Geh aber nun und grüße
Die schöne Garonne,
Und die Gärten von Bourdeaux
Dort, wo am scharfen Ufer
Hingehet der Steg und in den Strom
Tief fällt der Bach, darüber aber
Hinschauet ein edel Paar
Von Eichen und Silberpappeln;

Noch denket das mir wohl und wie.
Die breiten Gipfel neiget
Der Ulmwald, über die Mühl,
Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum.
An Feiertagen gehn
Die braunen Frauen daselbst
Auf seidnen Boden,
Zur Märzenzeit,
Wenn gleich ist Nacht und Tag,
Und über langsamen Stegen,
Von goldenen Träumen schwer,
Einwiegende Lüfte ziehen.

Es reiche aber,
Des dunkeln Lichtes voll,
Mir einer den duftenden Becher,
Damit ich ruhen möge; denn süß
Wär unter Schatten der Schlummer.
Nicht ist es gut,
Seellos von sterblichen
Gedanken zu sein. Doch gut
Ist ein Gespräch und zu sagen
Des Herzens Meinung, zu hören viel
Von Tagen der Lieb,
Und Taten, welche geschehen.

Wo aber sind die Freunde? Bellarmin
Mit dem Gefährten? Mancher
Trägt Scheue, an die Quelle zu gehn;
Es beginnet nämlich der Reichtum
Im Meere. Sie,
Wie Maler, bringen zusammen
Das Schöne der Erd und verschmähn
Den geflügelten Krieg nicht, und
Zu wohnen einsam, jahrlang, unter
Dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen
Die Feiertage der Stadt,
Und Saitenspiel und eingeborener Tanz nicht.

Nun aber sind zu Indiern
Die Männer gegangen,
Dort an der luftigen Spitz
An Traubenbergen, wo herab
Die Dordogne kommt,
Und zusammen mit der prächtgen
Garonne meerbreit
Ausgehet der Strom. Es nehmet aber
Und gibt Gedächtnis die See,
Und die Lieb auch heftet fleißig die Augen,
Was bleibet aber, stiften die Dichter.

 

Latrine

Günter Eich

 

Über stinkendem Graben,
Papier voll Blut und Urin,
umschwirrt von funkelnden Fliegen,
hocke ich in den Knien,

den Blick auf bewaldete Ufer,
Gärten, gestrandetes Boot.
In den Schlamm der Verwesung
klatscht der versteinte Kot.

Irr mir im Ohre schallen
Verse von Hölderlin.
In schneeiger Reinheit spiegeln
Wolken sich im Urin.

Geh aber nun und grüße
die schöne Garonne
Unter den schwankenden Füßen
schwimmen die Wolken davon.

 

Die Scheisse

von H.M. Enzensberger

Immerzu höre ich von ihr reden
als wär sie an allem schuld
Seht nur, wie sanft und bescheiden
sie unter uns Platz nimmt!
Warum besudeln wir denn
ihren guten Namen
und leihen ihn
dem Präsidenten der USA,
den Bullen, dem Krieg
und dem Kapitalismus?

Wie vergänglich sie ist,
und das was wir nach ihr nennen
wie dauerhaft!
Sie, die Nachgiebige,
führen wir auf der Zunge
und meinen die Ausbeuter.
Sie, die wir ausdgedrückt haben,
soll nun auch noch ausdrücken
unsere Wut?

Hat sie uns nicht erleichtert?
Von weicher Beschaffenheit
und eigentümlich gewaltlos
ist sie von allen Werken des Menschen
vermutlich das friedlichste.
Was hat sie uns getan?

https://vk.com/photo467751157_457242537

VADE-MECUM

Cyprian Norwid

Klaskaniem mając obrzękłe prawice,
Znudzony pieśnią, lud wołał o czyny:
Wzdychały jeszcze dorodne wawrzyny,
Konary swymi wietrząc błyskawice.
Było w Ojczyźnie laurowo i ciemno
I już ni miejsca dawano, ni godzin
Dla nie czekanych powić i narodzin,
Gdy Boży-palec zaświtał nade mną;
Nie zdając liczby z rzeczy, które czyni,
Żyć mi rozkazał w żywota pustyni!

*
Dlatego od was… o! laury, nie wziąłem
Listka jednego, ni ząbeczka w liściu,
Prócz może cieniu chłodnego nad czołem
(Co nie należy wam, lecz – słońca przyściu…).
Nie wziąłem od was nic, o! wielkoludy,
Prócz dróg zarosłych w piołun, mech i szalej,
Prócz ziemi, klątwą spalonej, i nudy…
Samotny wszedłem i sam błądzę dalej.

*
Po-obracanych w przeszłość nie pojętę –
A uwielbionę – spotkałem niemało!
W ostrogi rdzawe utrafiłem piętę
W ścieżkach, gdzie zbitych kul sporo padało!
Nieraz Obyczaj stary zawadziłem,
Z wyszczérzonymi na jutrznię zębami;
Odziewający się na głowę pyłem,
By noc przedłużył, nie zerwał ze snami.

*
Niewiast, zaklętych w umarłe formuły,
Spotkałem tysiąc; i było mi smętno,
Że wdzięków tyle widziałem – nieczuły!
Źrenicą na nie patrząc bez-namiętną.
Tej, tamtej rękę tknąwszy marmurowę,
Wzruszyłem fałdy ubrania kamienne,
A motyl nocny wzleciał jej nad głowę,
Zadrżał i upadł… i odeszły – senne…

*
I nic… nie wziąłem od nich w serca wnętrze,
Stawszy się ku nim – jak one – bezwładny,
Tak samo grzeczny i zarówno żadny,
Że aż mi coraz szczęście niepojętsze!

 

Czemu? dlaczego? w przesytu-Niedzielę
Przyszedłem witać i żegnać… tak wiele?
Nic nie uniósłszy na sercu – prócz szaty –
Pytać was – nie chcę i nie raczę: Katy!…

*
Piszę – ot! czasem… piszę na Babylon
Do Jeruzalem! – i dochodzą listy –
To zaś mi mniejsza, czy bywam omylon
Albo nie?… piszę pamiętnik artysty –
Ogryzmolony i w siebie pochylon –
Obłędny!… ależ – wielce rzeczywisty!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*
Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku,
Co znika dzisiaj (iż czytane pędem)
Za panowania Panteizmu-druku,
Pod ołowianej litery urzędem;
I jak zdarzało się na rzymskim bruku,
Mając pod stopy katakomb korytarz,
Nad czołem słońce i jaw, ufny w błędzie –
Tak znów odczyta on, co ty dziś czytasz,
Ale on spomni mnie… bo mnie nie będzie!

 

https://literat.ug.edu.pl/cnwybor/065.htm


https://vk.com/album467751157_250323207

https://vk.com/photo467751157_457242539

https://vk.com/photo467751157_457242540

https://www.scribd.com/document/448815809/KRONIKA-ZNIWECZONYCH-LAT-M46-FO-PK-ZECh-PDNXVI-von-SK-SSetKh-20200225-ME-SOWA-INWENTARYZACJA-D-N-R-E-K-Enzensberger-Fortuna-i-Virtu-HERODY-Herodenspi

KRONIKA ZNIWECZONYCH LAT M46 FO ZECh PDNXVI Prof. Uniwersytetu w Grodnie (BY) Tadeusza Kruczkowskiego von Stefan Kosiewski SSetKh

Napsal sowa(») 21. 2. v kategorii Zniweczona Rzeczywistosc, přečteno: 132×

KRONIKA ZNIWECZONYCH LAT M46 FO PK ZECh PDNXVI von SK SSetKh 20200225 ME SOWA INWENTARYZACJA D.N.R.E.K. Enzensberger Fortuna i Virtu HERODY Herodenspiel Akt I sw. 6 CANTO D

KRONIKA ZNIWECZONYCH LAT M46 FO PK ZECh PDNXVI von… audio: gloria.tv/post/wDyBx6thJc2d4hvow9G9cjHxA KRONIKA ZNIWECZONYCH LAT M46 https://m.vk.com/wall467751157_759 LATRYNA von Günter Eich https://vk.com/wall467751157_758 Klaskaniem gówna obrzękłe okopy M46 http://sowa.blog.quicksnake.pl/Cyprian-Kamil-Norwid/Klaskaniem-gowna-obrzke-okopy-M46-VA…Published about 9 hours ago Pages: 32 Reads: 126

audio: https://gloria.tv/post/v9FsiEYDYkLK1nafMS834uyiB
NA X-LECIE ROZMOWY SATELITARNEJ BRACI M45 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski SSetKh FO ZR PDNXV 20200215 ME SOWA HAMLET M44 ZIOBRO MOPS

NA X-LECIE ROZMOWY SATELITARNEJ BRACI M45 HERODY H…audio: gloria.tv/post/v9FsiEYDYkLK1nafMS834uyiB NA X-LECIE ROZMOWY SATELITARNEJ BRACI M45 https://vk.com/wall467751157_756 fraszka z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski SSetKh FO ZR PDNXV http://sowa.quicksnake.cz/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/NA-X-LECIE-ROZMOWY-SATELITARNEJ-BRACI-fras…Published 11 days ago Pages: 34 Reads: 341

Polsko w Szaflarach M45 Sosnierz to znaczy koronny wirus FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZR ZECh 20200213 ME SOWA ZARAZA 2D IRLANDYZACJA PRUS M29 Liebe Familie Sosnierz

Polsko w Szaflarach M45 Sosnierz to znaczy koronny…

Polsko w Szaflarach M45 https://vk.com/wall467751157_755 Sośnierz to znaczy koronny wirus http://sowa.blog.quicksnake.pl/MUSZELKI/Polsko-w-Szaflarach-M45-Sosnierz-to-znaczy-koronny-wirus-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZR-ZECh-20200213-ME-SOW…Published 13 days agoPages: 29Reads: 742

audio: https://gloria.tv/post/AbGo9YcPrZH127inLM4CCDUQg

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Cyprian-Kamil-Norwid/Klaskaniem-gowna-obrzke-okopy-M46-VADE-MECUM-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-FO-ZR-ZECh

19 lutego, 2020 Posted by | art, Blogroll, poetry, wojna | , , , | Dodaj komentarz

ALDI a Ursula w Brukseli 39 MUSZELKI ZECh von Stefan Kosiewski CHARAKTER RODOWY KLANU SSetKh PDNXII ODżYDZANIE

audio: https://gloria.tv/post/vut6b9bxfUkX3MTvu1rYPGy9Q     twitter.com/sowa/status/1284951800576188420  audio: castbox.fm/x/1KxuL

Ciekawe, czy bracia: Theo i Karl Albrecht; sieć handlowa ALDI, kawa ALBRECHT ale i m.in. sieć sklepów Trader Joe’s w USA wyceniana na $38 billion; https://www.cnbc.com/2019/05/14/how-aldis-founders-turned-a-local-grocery-into-a-38-billion-fortune.html oraz Ernst Carl Julius Albrecht, prawnuczek XIX wiecznego barona i wielkiego kupca, od 1976 do 1990 premier Dolnej Saksonii, od 1985 do ’86 Przewodniczący Bundesratu, w latach ’50 zatrudniony na poważnej pozycji w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, w koncernach i radach nadzorczych w RFN i USA, zmarły 2014, https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Albrecht to rodzina, czy tylko przypadkowa zbieżność żydoskich nazwisk?

Albowiem po udanym porwaniu miliardera Theo Albrechta dla okupu w 1971 r. (wypuszczony po zapłaceniu porywaczom 3 milionów dolarów), politycznie myślący do przodu Ernst Albrecht ukrył swoją córkę Ursulę za granicą, po zrobieniu przez nią w Niemczech licencjatu z czegoś (wszystko jedno) w 1976 r. zakonspirował piękną, jak każda Esterka żydówkę w Londynie pod fałszywym nazwiskiem, jako Rose Ladson. Ponieważ zaś ta została ukryta nie na azylu politycznym w lagrze i obawie przed grożącym jej porwaniem (przez porywaczy i szmalcowników angielskich) albo przed prześladowaniami po ew. powrocie do kraju pochodzenia, najbardziej dyskretnie schowana przed donosicielami pod najciemniejszą latarnią w zachodniej, ubogiej dzielnicy żydoskiej Londynu, w mieszkaniu matki przyszłego ministra RP Jacka Rostowskiego, to ten biedak, powiedzmy tak chciał, czy nie chciał, zmienił sobie i nazwisko a także imię i pochodzenie żydoskie na polskie, jak mały kameleon dla mimikry, tzn. dla niepoznaki (zwiększenia miary krętactwa), na: Jan Antony Vincent-Rostowski w końcu.

Czyli: wrócił do nazwiska używanego nowatorsko wcześniej przez jego ojca, nie dziadka, bo dziadek żyda, Jakub Rothfeld używał jako lekarz dobrego nazwiska w pisowni jidysz, wskazującej na możliwość pochodzenia wykształcenia jego ze świata cywilizacji żydostwa aszkenazyjsko-zachodnioeuropejskiej, nie ze zadupia małomiasteczkowego carskiej Rosji, natomiast po wylądowaniu desantu komandosów brytyjskich nad Wisłą po Magdalence 1989 r. (Richard Czarnecki jeszcze i Radek Sikorski jeszcze z innymi, wykształconymi tak samo na rzekomych magistrów, jak w PRL na o mało co magistra (o.m.c. mgr) nie wykształcony Aleksander Kwaśniewski a w Londynie do tego w tym czasie Tomasz Kościński, Minister Finansów obecnie w rządzie Mateusza Morawieckiego XXI w., epoki wchodzenia klasy sztucznej inteligencji szeroką parą takiego w erę światłowodów G5, dla którego w normalnym kraju demokratycznym (rządzącym się w interesie publicznym zasadami: Wolność, Równość, Braterstwo) należałoby.:.Bracia i Siostry, a nawet kto wiem czy nie należy należy tego zrobić, jak Chaplin we filmie Dyktator, tzn. demokratyczną drogą wyborów i konszachtów trzeba karę stanu wojennego przywrócić właśnie dla takiego w tym celu, ażeby poustawiać to wszystko, całe to barachło tak, jak powinno się zaprawdę w porządnym państwie suwerennym, porozstawiać równo od ścianami. Powiada się tak w pełni przytomności zdrowego umysłu w Dniu Maryjnym, 13 stycznia AD 2020. Szczęść Boże Państwu, z Frankfurtu nad Menem czyta Autor nauki Niebopolityki Polski na gruncie 37 lat przebywania na emigracji politycznej w jedności ducha św. ze rzymskokatolickim papieżem Benedyktem, który obroni celibat i Kościół św. przed żydomasońskim heretykiem Bergoglio, antypapieżem Pacza Mamy o posturze z pobudek chuligańskich naruszającego nietykalność cielesną niewiasty na Centralnym Placu we Watykanie, w pobliżu szopki z bydlątkami, których bić po łapach nie wolno takiemu, a kto by krzywdę zrobił najmniejszej ze sióstr moich, tego należy wyrzucić do morza ze samolotu papieskiego na bardzo dużej wysokości, jak to praktykowano w Argentynie za czasów dyktatora Videli i jezuickiego żydokardynała Bergoglio, żeby poznał na własnej skórze (we wyobraźni poetyckiej, rzecz jasna!), jak wyszło szydło spod sutanny białej symbolicznie dla zamydlenia oczu białą postacią padającego w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej; howgh, jak powiada za Indian Północnej Ameryki Karl May w Dziełach Wszystkich, usuniętych w całości z bibliotek w PRL (Cenzura PRL, posłowie Zbigniew Żmigrodzki, Wrocław 2002, s. 27.) w czasach szczytowania Wisławy Szymborskiej, z domu Rottermund rymowanymi poematami gloryfikującymi Stalina, które żydostwo z Komitetu Noblowskiego nagrodziło po latach złotym krążkiem, dyplomem i kopertą z pieniędzmi, o wiele grubszą od przechwyconej przez Jarosława Kaczyńskiego po wygłoszeniu obietnicy przekazania łapówki ks. Sawiczowi, jeśli nie w Izraelu obecnie, to pod zmienionym nazwiskiem w Londynie, albo na podatkowych Wyspach Palikota, Ogrodach Koralowych.

System państwowy należy zmienić ze złego na dobry, zgodny z prawami naturalnymi Pięknego, Dobrego, Prawdziwego, podpowiadającymi wszak normalnemu psychicznie człowiekowi, grupom ludzi, społecznościom, społeczeństwu, narodom i całej wspólnocie ludzkiej narodów świata tego, kierującego się nie tyle zmową sitwy wtajemniczonych Bilderbergów, umacnianych satanistyczną komunią doroczną, spotkaniem sitwy komunijnej kumających w Davos, czy Grupy Lucyfera obediencji rytu mieszanego, rewanżystowsko-rewizjonistycznego (ojciec Ursuli von den Leyen należał przez lata do największych aktywistów Ziomkostw Górno- i Dolnośląskich w Niemczech kanclerza Adenauera w płaszczu Zakonu Krzyżackiego paradującym z wynalezioną i opatentowaną przez siebie konewką z dziobkiem, który można było zakładać, żeby wylewana woda rosiła kwiatki posadzone w Rezydencji Kanclerza, albo zdejmować można było z konewki ruchomo zawieszony dzióbek, zabezpieczony zawleczką, żeby nie spadł i nie zagubił się w trawie, ale żeby po zdjęciu i schowaniu dzióbka zgodnie ze załączoną do konewki, w sprzedaży hurtowej a także detalicznej, wypunktowaną (A. B. C. D.) instrukcją obsługi, co i jak szeroką strugą podlać, jako drzewko wsadzone, a co podkreślić tylko cieniutką kreską noty zapachowej samca Kapo, zamarkować feromonami szefa grupy, Naczelnika Państwa, Rzeczypospolitej Przyjaciół, namaszczonego sadłem borsuka przez szamankę syryjską na prezydenta Polin klęczącego na Małopolskim bruku z jedną nogą uniesioną po diabelsku w gołe niebo, dominującą buńczucznie, sposobem chazarskim nad oblewanym kwaśnym moczem na wolnym powietrzu pień drzewka jabłkowego zasadzonego Bergoglio w Ogrodach Watykanu przez byłą premier Polski Tuska. Kopacz.

«Систему нужно менять». Владимир Лепехин 21 gru 2019 w:

Радио АВРОРА 21 tys. subskrypcji

Stonoga, sorki, który w jidysz brzmiałby dumnie: Hundertbein, głosi na You Tube, że Poloczek z Rostowskim wywieźli z Polin miliardy do Luksemburga.
Ursula von der Leyen, zamelinowana jako Rose Ladson, mieszkała przy 64 Philbeach Gardens (porównaj: Ogrody Koralowe, Bronisław Malinowski, PWN Warszawa 1984), na piętrze nad Rostowskimi obok swojego wuja, Ericha Stromeyera. Majera, takiego, czy innego. Obie rodziny trzymały się blisko ze sobą i pomagały sobie.

Bronisław Malinowski Dzieła T. 1, Charakter rodowy klanu, s. 292

C. CHARAKTRER RODOWY KLANU
W dziełach etnograficznych bardzo często można się spotkać z frazesem, że klan jest rodzajem rodziny, czytamy w Tomie 1. Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. O zasadzie ekonomii myślenia, s.292), że wszyscy członkowie uważają się za braci i siostry, i że z tego wypływają obowiązki zachowania przepisów egzogamii, wspólnej obrony i zemsty, tak jak i wszystkie inne socjologiczne cechy. Takie postawienie kwestii jest stanowczo fałszywe, zauważa uczony. Wszędzie, gdzie istnieje klan, istnieje obok siebie także i rodzina indywidualna, to znaczy rodzina złożona z męża, żony i ich dzieci”. Tu przerywamy przytaczanie, żeby zauważyć, iż Malinowski nie był z pewnością antysemitą, ani homofobem, ale normalnym człowiekiem był, w którego czasach uznanie związku seksualnego pary pedałów za związek zrównany z rodziną byłoby niedorzecznością pozbawiającą zwyrodnialców nimbu wyrafinowania przy uczestnictwie w konsumpcji owocu zakazanego, tabu, a przez to pospolitego, prostackiego, nie zasługującego na odnotowanie w literaturze pięknej (622 upadki Bunga, Witkacego, kolegi Malinowskiego, który mógł być prototypem bohatera pytanego, czy ma prezerwatywy (zaszeleściło w tekście książki) i czy po tym, jak ten tego, to nastąpi zmiana i Szpak będzie Bociana, powiedzmy obrazowo, eufemistycznie, nie odstręczając od lektury dzieł dwóch z najwybitniejszych Polaków, jak Tokarczuk, z polskich nie wypominając Noblistce medalu brązowego, danego zamiast srebrnego na wczorajszą licytację u Jurka Owsiaka, syna żydów i ubowców, Złoty Melon, Mrówka Cała, D(.)pa Jaś, wyłudzenia podatkowe itp. Damy bawią się i piszą SMS-y do mamy: jak damy, a jak nie damy, to pomagamy sobie, bo przecież musimy sobie pomagać.

audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/ursula-aldi-w-brukseli-39-muszelki-zech-von-stefan-kosiewski-fo-charakter-rodowy-klanu-ssetkh-pdnxii/

„Rodzina ta jest bardzo wyraźną jednostką w Australii. Jest mniej wyraźna u tych ludów, gdzie klan matrylinearny zamieszkuje wspólnie komunalny budynek, ale i tam można ją wyraźnie wskazać. Obok klanu istnieją jeszcze inne jednostki klanowe, jak na przykład klany ogzogamiczne w Australii. Twierdzenie, że klan jest rodziną, jest więc nieścisłe i ogólnikowe, powiedzenie zaś, że jest rodem, jest także niedostateczne, bo nie charakteryzuje klanu. „Ród” jest dość nieokreślonym tworem społecznym, dla Bronisława Malinowskiego, aha, wychodzi: Ażeby ściśle określić, do jakiego stopnia klan może być uważany za rodzinę, lub ród, trzeba zbadać, jakie są jego funkcje rodzinne, czy rodowe, jakie wyobrażenia o pokrewieństwie klanowym i zaznaczyć czym się różną od wyobrażeń rodzinnych. To właśnie zamierzamy uczynić, naturalnie w najogólniejszych tylko zarysach, gdyż materiał, którym możemy rozporządzać, jest bardzo niedostateczny”, s.293.

NOWA CHAZARIA na Ukrainie 2024 WOLAND w cyklicznym ujeciu Niebopolityki Deviatova PDNXI von Stefan Kosiewski SSetKh M38 https://gloria.tv/post/YagjXqrF33kw39dYNr81xC39R

Gdybyśmy chcieli, dajmy na to od teoretycznych dywagacji naukowca przejść w tej chwili do analizy szczegółowej sytuacji klanowej Vincent-Rostowskiego i Rose Ladson w Londynie lat ’70 ub. wieku, to musielibyśmy rozporządzać tu dla dobra nauki Niebopolityki materiałem badawczym pozwalającym na porównanie warunków np. zdobywania wiedzy w jednym i tym samym czasie przez Ursulę Albrecht oraz oprócz Jacka vel Jana, czy Richarda Czarneckiego, naówczas jeszcze nie zięcia gen. Hermaszewskiego z WRON, ale kto wie właśnie, czy nie kręcił się już wtedy koło generała? Ale przede wszystkim jeszcze nie wiemy, czy poziom studiowania, albo kierunki studiowania w przypadku Ursuli von Leyen zbliżone były do kierunków wspominanych w opowieściach i w legendzie zawodowej nauczania się banksterki w Londynie na poziomie szkoły średniej PRL przez Tadeusza Kościńskiego, (nie znamy drugiego, prawdziwego nazwiska!), robiącego dzisiaj za Ministra Finansów w rządzie Morawieckiego, podstawówki u salezjanów brytyjskich, na poziomie szkół, których nie zaliczył w najmniejszym nawet stopniu chociażby taki dla przykładu Gershwin, który tym się różnił od klezmera z Olkusza, że głosy trąbek w kawałku symfonicznym Amerykanin w Paryżu zapisał dla wygody w partyturze kolejno: A, B, C, D i ten, kto potem to zagrał z nut pokazane na premierze filmowej wziął wielkie litery za nuty, zamiast za kolejność wskazaną po prostu wielkimi literami przez samouka, który genialnie zadbał o przywiezienie z Europy wpisanych polifonicznie do utworu muzycznego trąbek samochodowych, opisanych przez Autora rzeczowo

https://ytcropper.com/cropped/KU5e1c4614ba48a

opisanych przez Autora rzeczowo: A, B, C, D.
audio: https://gloria.tv/post/64MEkGKycWgT2ksyHyDp4yW3k

 

Screenshot_2020-07-19 sowa auf Twitter Ursula (von der Leyen) ALDI w Brukseli https t co fPwACq22sM 39 MUSZELKI ZECh von St[...]

PDF: https://issuu.com/home/published/ursula_aldi_w_brukseli_39_muszelki_zech_von_stefan

PDF: https://de.scribd.com/document/443076762/Ursula-ALDI-w-Brukseli-39-MUSZELKI-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-FO-CHARAKTER-RODOWY-KLANU-SSetKh-PDNXII-ZR-ODzYDZANIE-20200115-ME-SOWA

 

audio: https://castbox.fm/episode/Ursula-ALDI-(von-der-Leyen)-w-Brukseli-39-MUSZELKI-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-FO-CHARAKTER-RODOWY-KLANU-SSetKh-PDNXII-ZR-ODzYDZANIE-20200115-ME-SOWA-id2474716-id289474099

Screenshot_2020-07-19 sowa auf Twitter #NowListening Ursula ALDI (von der Leyen) w Brukseli 39 MUSZELKI ZECh von Stefan Kos[...]
PDF:

13 stycznia, 2020 Posted by | Bez kategorii | , , , , | Dodaj komentarz

A HAPPY HANNUKAH! From Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. an die Leiterin des AfW (Frau Meier-Sienel) Ltd. Magistratsdirektorin; AZ: 2006 – 4589 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN!

https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/warunki-zycia-w-polsce-zrownaly-sie-z-warunkami-zycia-w-niemczech-m36-frau-uvdl-pdnix-von-sk-ssetkh/
audio: https://gloria.tv/post/sYcVwAeL76aa1AtU6ZKuaSRkp

Warunki życia w Polsce zrównały się z warunkami życia w Niemczech
a nawet je prześcignęły Frau Ursula von den Leyen IX Prolegomena do Niebopolityki von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Fascynacja Obłędem M36 Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość

Sehr geehrte Frau Meier-Sienel,

heute, am 22. Dezember AD 2019 dürfen wir allen Jüdinnen und Juden, nicht nur in Frankfurt am Main,  „a Happy Hanukkah!” in Namen von fast 145 000 Polen und Katholiken in Hessen wünschen! Als Vorsitzende des Polnischen Kulturzentrums e.V. darf ich Ihnen noch sagen:

eine Mesusa am Türpfosten einer öffentlich geförderten Wohnung in Frankfurt am Main berechtigt noch keine Ltd. Magistratsdirektorin (Leiterin des Amtes für Wohnungswesen) zur rechtswidrigen Handlungen.

Auch die Beschriftung „Polnisches Kulturzentrum e.V.” auf einem Briefkasten in der Bundesrepublik Deutschland darf keine krankhafte Vermutungen einer psychisch gesunden Beamtin zu erwecken, kein Fremdenhass hervorrufen und keine strafbare Verfolgung meiner Person nachzuziehen.

In einem rechtswidrigen und befangenen Schreiben vom 18. Dezember 2019 haben Sie die Verfolgung meiner Person durch die Mitarbeiterinnen Ihres Amtes fälschlich dargestellt. (AZ: 2006-4589)

Ich behalte das Schreiben für die Staatsanwaltschaft als möglichen Beweis (5.) und fordere Sie ein letztes Mal auf, die Verfolgung und Diskriminierung meiner Person zu beenden.

Ich warte auf Ihre Antwort auf meinen offiziellen Widerspruch vom 10. Dezember 2019, d. h. nach 13 Jahren der Verschleppung meiner Wohnungsangelegenheit, endlich auf einen Vorschlag einer neuen Wohnung, entsprechend meinem Alter (am Weihnachten bin ich 66 Jahren alt) und verschlechterten Gesundheitszustand.

Anstand und ein Wort der Entschuldigung gehören in meinem Kulturkreis dazu, Liebe Frau Meier-Sienel.

Ich habe doch schon einmal in meiner E-Mail vom 5. Dezember 2019 (sehe unten) auf die rechtswidrige Verfolgung meiner Person (Frau Erckmann mit Schreiben v. 18.11.2019) ausreichend beantwortet: 

„eine Mitteilung über die Eintragung im Vereinsregister Amtsgerichts Frankfurt am Main, VR 11226 vom 02.09.1997 habe ich beigelegt (Beweis 3.)”. http://sowa.quicksnake.cz/Zniweczona-Rzeczywistosc/Sitwie-zbiera-sie-sprawy-pokrywaja-sie-perwersyjnie-Pietrzak-musi-beknac-M34-Prok-Jolanta-Mamej-PDO595-von-Stefan-Kosiewski-Brgerprvention-trifft-Polizeiprvention-an-Frau-Meier-Sienel

Warum behaupten Sie also erneut falsch und rechtswidrig in Ihrem Schreiben vom 18. Dezember 2019, dass ich noch Ihnen, bzw. Frau Erckmann (Frau Kremer) noch irgendwelche Äußerung schuldig sei?

Sie kriminalisieren und diskriminieren meine Person schon selbst mit dem unbegründeten Verdacht und falscher Fragestellung: „wie Sie ihre Wohnung tatsächlich nutzen”?

Ich nutze, wie Sie wissen, meine Wohnung in Eintracht mit dem Artikel 13. des Grundgesetzes: „Unverletzlichkeit der Wohnung”, also: zum Wohnen und Leben; seit September 1987 ( https://vk.com/photo467751157_457242327 Beweis 4) auch zur Ausübung einer journalistischen Tätigkeit. https://yandex.ru/collections/card/5dffae853cbd8344de9ad064/

Polnisches Kulturzentrum e.V. ist eine juristische Person, deswegen möchte ich hier den Artikel 19. des Grundgesetzes zitieren:

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen”, „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland”. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2013. S. 21.

Polnisches Kulturzentrum e.V. ist  die juristische Person, die vor 21 Jahren mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Gespräche über dem Beitritt Polens zur EU in Frankfurt führte, es berichtete: Europäische Zeitung Nr. 5. Mai 1988 49. Jahrgang S. 13. https://yandex.ru/collections/card/5dff8d213cbd837ecbe65cb6/

„Viele Veranstaltungen werden gemeinsam mit Kooperationspartner, unter anderem dem Polnischen Kulturzentrum, …durchgeführt”.

Europäische Zeitung Nr. 12 Dezember1999 50. Jahrgang S. 14. https://yandex.ru/collections/card/5dff909c40a3230f37342500/

In meinem Widerspruch vom 10. Dezember 2019, der ich auch an drei Stadtverordneten zur Kenntnisnahme versendet habe, wurden Sie höfflich als „Liebe Frau Meier-Sienel“ angesprochen und um eine ordentliche Handlung gebeten.

https://yandex.ru/collections/user/sowa-magazyn/frankfurt-am-main-hochst-ad-2019/

Als BRD-Bürger folge ich dem Vorsitzenden den Juden in Deutschland nach, Herrn Josef Schuster, dessen Mutter Anita Susanna Grünpeter am 14. November 1914 in Laurahütte in Oberschlesien geboren wurde,  in der direkten Nachbarschaft zu meinem Geburtsort, jüdischem Städtchen Czeladź, das vom Westen an Laurahütte grenzt und vom Osten an Będzin, Herrn Arno Lustigers Geburtsort . https://yandex.ru/collections/card/5dff98fb3cbd833712138726/

https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/tacy-i-tacy-arno-lustiger-i-szewach-weiss-pdo551-o-klozecie-do-saturna-fo-von-stefan-kosiewski-pdnix/

Um Herrn Josef Schuster nicht zu paraphrasieren, sage ich Ihnen als BRD-Bürger klar: Wenn es Leute gibt, die gegen Polnisches Kulturzentrum e.V. etwas haben, die können die Europäische Union verlassen.

Jeder Jude darf heute ein Licht an dem Chanukkaleuchter anzünden und die Mesusa am Türpfosten mit Dankbarkeit berühren.

https://gloria.tv/post/1kVD6pYhPuqi1K6uhtKZrzvB8

Ich betreibe in meiner Wohnung kein Unrecht, kein Schmutz und keine Schande. Ich heiße Stefan Kosiewski und nicht Marian Banaś, der von der Gnade sterbend kranken Jarosław Kaczyńskis den Posten des Chefs der Höchsten Kammer der staatlichen Kontrolle in der Republik Polen besetzt und gleichzeitig in einem zwielichtig erworbenen ehemalig jüdischen Haus in der Stadtteil Podgórze (eh. Ghetto) ein Stundenbordell arbeiten ließ. In der BRD, in Polen und in Brüssel haben wir leider mit solchen Schurken immer was zu tun.

Es gibt aber auch richtiges Verhalten in der Öffentlichkeit; mit Datum vom 28. November 2019 haben Herrn: Peter Feldmann, Oberbürgermeister und Herr Mike Josef, Dezernent für Planen und Wohnen in einem Flugblatt gesagt: „Lassen Sie sich beraten!

https://yandex.ru/collections/card/5de8bb21d497a867a5ec9a7b/

Unterstützen Sie sich auch gegenseitig und organisieren Sie sich. Gemeinsam können wir mehr erreichen als alleine”. https://yandex.ru/collections/card/5deecc36874e978cfd3ff10a/

Liebe Frau Meier-Sienel,

„Mieterinnen und Mieter haben Rechte”; STABSTELLE MIETERSCHUTZ mieterschutz.amt64@stadt-frankfurt.de gibt es doch bei Ihrer Behörde!

https://yandex.ru/collections/card/5dffcbb501cde4f6d392e5e0/

Mit der Berufung auf Artikel 20. (1) des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftlicher Zusammenarbeit:

Zur Kenntnisnahme: Herrn Kai Klose,

Ansprechpartner für polnisch stämmige Bürger und Polen in Hessen

https://yandex.ru/collections/card/5e0071ced497a8a4981bb257/

Hessisches Ministerium für Kai Klose          Dostojewskistraße 4      E-Mail: kai.klose@hsm.hessen.de

         Soziales und Integration                  65187 Wiesbaden  

         Staatssekretär und                  Telefon: 0611/817-2280  

         Bevollmächtigter für              Telefax: 0611/817-3236    

         Integration und Antidiskriminierung        

Pan Kai Klose jest homoseksualistą, zatem osobiście zainteresowany przypadkami dyskryminacji, dotknięty, powiedzieć można: Wesołych świąt i szczęśliwego Chanuka. Z poważaniem Stefan Kosiewski

FROHE WEIHNACHTEN & HAPPY HANUKKAH

         Mit freundlichen Grüßen Stefan Kosiewski http://oswiata.weebly.com/blog

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/kaczynski-chce-umrzec-na-raka-w-awach.html
https://m.vk.com/wall467751157_47
https://twitter.com/sowa/status/1208373889706971136

https://vk.com/my.sowa

https://twitter.com/sowa/status/1209022167188246528

Stefan Kosiewski https://vk.com/wall467751157_706

Frankfurt am Main 5. Dezember 2019

Sehr geehrte Frau Erckmann, christine. @stadt-frankfurt.de

Ihre Unterstellung ist als eine Teilwahrheit rechtswidrig (Beweis 1.) ; vollständige Beschriftung auf dem Briefkasten lautet: Frau Barbara Jedrzejczak Polnisches Kulturzentrum e.V., (als Beweis 2. ein Foto anbei).

Eine Mitteilung über die Eintragung im Vereinsregister Amtsgerichts Frankfurt am Main, VR 11226 vom 02.09.1997 lege ich bei (Beweis 3.).

Frau Waltraud Meier-Sienel, Leiterin des Amtes für Wohnungswesen Adickesallee 67-69 60322 Frankfurt am Main info.amt64@stadt-frankfurt.de, wurde als Ihre Vorgesetzte mit der Mitteilung vom 29 listopada 2019 13:17 

zur sofortigen Einstellung rechtswidriger Verfolgung meiner Person aufgefordert.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Kosiewski, Vorsitzender der Europäischen Gesellschaft PONS GAULI

https://yandex.ru/collections/user/sowa-magazyn/europaische-gesellschaft-pons-gavli/

https://www.facebook.com/Polnisches-Kulturzentrum-eV-598883656819469/

Zur Kenntnisnahme:

1. Oberbürgermeister Peter Feldmann buero-oberbuergermeister@stadt-frankfurt.de;

2. Staatssekretär Klose, Polonia Beauftragter für das Land Hessen, kai.klose@hsm.hessen.de

3. Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de;

4. Rechtsanwalt Claus Sturmfels, Honorarkonsul der RP, Vorsitzender der D.-P. Gesellschaft info@frankfurt-krakau.de

5. Jakub Wawrzyniak, Generalkonsul der RP/ Köln  kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl;

6. Kanzlei des Präsidenten der RP/ Warschau https://yandex.ru/collections/card/5de87b9651aa906a60a09b0a/

7. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights office@odihr.pl

Ul. Miodowa 10

00-251 Warsaw

Poland

Office: +48 22 520 06 00

Fax: +48 22 520 06 05

http://sowa.quicksnake.cz/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-Przyczyny-Zamachow/Facebook-jako-korporacja-ponadpastwowa-narusza-Prawa-Czowieka-i-Obywatela-M35-przyjte-1975-r-na-Konferencji-Bezpieczestwa-i-Wspopracy-w-Helsinkach-PDNVII-von-S-K

https://vk.com/photo467751157_457242325

Na razie w liście otwartym w piątek, 29 listopada 2019 r
Pani Waltraud Meier-Sienel Kierownik Urzędu Mieszkalnictwa Adickesallee 67-69 60322 Frankfurt am Main
Wezwanie do natychmiastowego zaprzestania prześladowania mojej osoby przez kierowany przez Panią urząd (AfW)


audio: https://gloria.tv/post/3exifYfanRuMDnCd1vtkXXURb Od: skosiewski@gmail.com <skosiewski @gmail.com> Wysłano: piątek, 29 listopada 2019 13:17 Do: info.amt64@stadt-frankfurt.de DW: christine.erckmann@stadt-frankfurt.de; verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de; buero-oberbuergermeister@stadt-frankfurt.de; info@frankfurt-krakau.de; kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl; kai.klose@hsm.hessen.de Temat: Aufforderung zur sofortigen Einstellung rechtswidriger Verfolgung meiner Person durch Ihre Behörde (AfW) an Frau Waltraud Meier-Sienel, Leiterin des Amtes für Wohnungswesen; vorab in einem Offenen Brief am Freitag, 29. November 2019

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/11/burgerprave..
Nov
27
Bürgerprävention trifft Polizeiprävention am 28. November 2019 an Frau Waltrad Meier-Sienel Leiterin des Amtes für Wohnungswesen Frankfurt am Main, weil ich wie Daniel Co

https://images.app.goo.gl/EXDo7AWBTJS9Jrj46

Od: skosiewski@gmail.com <skosiewski@gmail.com>
Wysłano: piątek, 29 listopada 2019 13:17
Do: info.amt64@stadt-frankfurt.de
DW: christine.erckmann@stadt-frankfurt.de; verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de; buero-oberbuergermeister@stadt-frankfurt.de; info@frankfurt-krakau.de; kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl; kai.klose@hsm.hessen.de
Temat: Aufforderung zur sofortigen Einstellung rechtswidriger Verfolgung meiner Person durch Ihre Behörde (AfW) an Frau Waltraud Meier-Sienel, Leiterin des Amtes für Wohnungswesen; vorab in einem Offenen Brief am Freitag, 29. November 2019

Hessisches Ministerium fürKai KloseDostojewskistraße 4E-Mail: kai.klose@hsm.hessen.de
 Soziales und Integration 65187 Wiesbaden 
 Staatssekretär und Telefon: 0611/817-2280 
 Bevollmächtigter für Telefax: 0611/817-3236 
 Integration und   
 Antidiskriminierung

http://sowa.quicksnake.cz/Zniweczona-Rzeczywistosc/Sitwie-zbiera-sie-sprawy-pokrywaja-sie-perwersyjnie-Pietrzak-musi-beknac-M34-Prok-Jolanta-Mamej-PDO595-von-Stefan-Kosiewski-Brgerprvention-trifft-Polizeiprvention-an-Frau-Meier-Sienel

Screenshot-2019-11-29-frankfurt-am-main-115-zdj
https://vk.com/wall467751157_706

Stefan Kosiewski unter Ihnen bekannter Anschrift bzw. c/o: OSWIATA Polnisches Kulturzentrum e.V. Amtsgericht Frankfurt am Main VR 11226 Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main

vorab in einem Offenen Brief am Freitag, 29. November 2019

Frau Waltraud Meier-Sienel Leiterin des Amtes für Wohnungswesen Adickesallee 67-69 60322 Frankfurt am Main info.amt64@stadt-frankfurt.de 

Aufforderung zur sofortigen Einstellung rechtswidriger Verfolgung meiner Person durch Ihre Behörde (AfW)

Sehr geehrte Frau Meier-Sienel,

die rechtswidrige Verfolgung meiner Person durch die Mitarbeiterinnen Ihrer Behörde stellen Sie bitte unverzüglich ein. Mit einer strafbewehren Unterlassungserklärung (Vertragsstrafen in Höhe von 5.001 Euro zur Abschreckung) verpflichten Sie bitte:

– Frau Erckmann (Ihre Zeichen: 64.32 vom 18.1.2019);

– Frau Schell (AZ: 2006 – 4589 / 64.35);

– Frau Buschmeier (Tel.: 212 30962 Gespräch vom 12. November 2019, gegen 13 Uhr).

Betrachten Sie bitte meine Aufforderung nicht nur als Bestandteil einer bürgerlichen Abmahnung, aber auch als eine Art von umweltschönender, nachhaltiger und freundschaftlicher Bürgerprävention eines Journalisten, polnischen Dichters, mündige Akademiker (Magister der polnischen Philologie/ Uni in Kattowitz); leider als Bürger der BRD fühle ich mich durch einige mit großer krimineller Energie durchgeführte Handlungen o.g. Personen mit dem Verdacht auf eine kriminelle Verschwörung innerhalb einer Behörde in Frankfurt am Main konfrontiert. 37 Jahren nach humanitärer Übernahme meiner Person durch die deutsche Regierung in die BRD am 15. Dezember 1982 als Kontingent Flüchtling (BMI § 22. AuslG.), nach 13 (dreizehn) Jahren beschämender Verschleppung bei dem AfW meiner Angelegenheit, man verrucht sich zu einfach (und strafbar nach meiner Meinung) bei Ihrer Behörde mit einem lästigen Problem zu erledigen. Ich bin aber erst 66 Jahre alt und möchte auf meine Rechte freiwillig nicht verzichten.  

https://vk.com/photo467751157_457242234

Kdmtk8d1htc-m34
https://www.instagram.com/p/B6CAsiLhzAy/

Es reicht, Liebe Frau Meier-Sienel als eine historische Mahnung für uns und gleichzeitig Aufforderung zu guten Taten, der Name: KOSIEWSKI, Konstanty, Pole in dem Sterbebuch des KL-Mauthausen. Herr OB Feldmann, dessen Wahl haben wir als Polnisches Kulturzentrum e.V. freundlich begleitet, bemüht sich ernst mit dem Rechtsanwalt Sturmfells (Vorsitzende der Deutsch-Polnischer Gesellschaft in Frankfurt am Main) um echte Verwirklichung der Rechte und der Verpflichtungen des internationalen Standards für Minderheiten (Artikel 20 des Vertrags vom 17. Juni 1991); die Polizei und die Staatsanwaltschaft dürfen auch nicht übermäßig überlasten werden.

Aus gesundheitlichen Gründen, die neulich beim AfW nicht berücksichtig werden, hat man mich rechtswidrig benachteiligt u.a. auch mit so einem Unsinn: „Eine weitere Registrierung kann nicht erfolgen”.

Betrachten Sie bitte mein Widerspruch gegen fremdenfeindliche Entscheidung vom 13. November als eilige Sache, die auf der Stufe 1. der Dringlichkeit in Ihrer Behörde vor 13 Jahren eingestuft wurde.

Mit freundlichen Grüßen, Shalom, z Panem Bogiem! Es hat gelesen/ z Frankfurtu nad Menem odczytał Stefan Kosiewski  

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/11/burgerpravention-trifft.html

OSWIATA 1992-2018 SSetKh von Stefan Kosiewski ZR mit Migrationshintergrund 20180720 ME SOWA Gersdorf w Karlsruhe

 Stefan Kosiewski
 Polnisches Kulturzentrum e.V. OSWIATA Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main

 Ihre Zeichen: 64.32 erc
 AZ: 2006 – 4589 / 64.35

Frankfurt am Main, 26. November 2019 

Betr.: Verdacht auf kriminelle Verschwörung; 

Dotyczy: Podejrzenie kryminalnego sprzysiężenia

hier: Widerspruch gegen die Entscheideung vom 13.11.2019 (AZ 2006-4589/64.35)

cid:image003.jpg@01D5A6AE.106F2F20
https://www.facebook.com/me.sowa/posts/759100194557313

Cohn-Bendit (Verts/ALE ). – (FR) Herr Präsident, Sie wissen ja, dass ich eine andere Position vertreten habe, und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass es ein Fehler ist, den Gerichtshof nicht anzurufen. Ich möchte es einfach noch einmal im Plenum wiederholen, denn wenn wir akzeptieren, dass der Rat etwas im Mitentscheidungsverfahren durchsetzen kann, uns aber dabei die Mitentscheidung verwehrt, so dient das den Interessen des Rates. Leider glaube ich nicht, dass der Rat dies positiv auslegen wird, sondern eher als etwas Wiederholbares. Ich möchte also einfach sagen, dass ich es für einen Fehler halte, den Gerichtshof nicht anzurufen.
Plenardebatten  
Montag, 4. Februar 2002 – Straßburg

Frau Waltrad Meier-Sienel
Leiterin des Amtes für Wohnungswesen Frankfurt am Main

 Sehr geehrter Frau Meier-Sienel,

einer rechtswidrigen Entscheidung vom 13.11.2019 (2006 – 4589 / 64.35) folgte genauso unbegründete, unsinnige und fehlerhafte Aufforderung vom 18.11.2019 (Ihre Zeichen: 64.32 erc), die eine schriftliche Stellungnahme von mir fordert. 

https://vk.com/photo467751157_456239735

Als Vorsitzender des Polnischen Schulvereins OSWIATA in Frankfurt am Main e.V., der  mit dem Stadt Frankfurt (Stadtschulamt, Herr Bleienstein, AMKA usw.) ehrenamtlich seit 1993 mitarbeitet sowie u.a. sich seit 1995 zusammen mit dem Bundesministerium des Innern sowie der KMK in der BRD  für die Erfüllung des Vertrages von 17. Juni 1992 zwischen der RP und BRD bemüht, fühle ich mich durch die o.g. rechtswidrige Handlungen Ihrer Behörde echt verfolgt und wegen meines Migrationshintergrund ernsthaft diskriminiert.

Wie Herr Cohn-Bendit (Verts/ALE), jüdischer Herkunft, und auch aus Polen, während einer Plenardebatte am Montag, 4. Februar 2002 in Straßburg, möchte ich Ihnen einfach sagen, dass ich es für einen Fehler halte, den OB Feldmann und den Polizeipräsident Bereswill nicht anzurufen.

Dem Pest der Diskriminierung bei den Behörden, Kriminalisierung, rechtswidriger Ungleichheit vor dem Gesetz müssen wir uns endlich zusammen stellen: veraltet, anachronisches in seinen feudalen Privilegien Beamtentum sowie die zu oft diskriminierten, mündliche Bürger, die Recht auf Freiheit, Gleichheit und gesundes Vernunft in der demokratisch festgelegter Europäischer Union XXI Jahrhunderts angeblich haben. 

Dem Fremdenhass, krimineller Energie und rechtswidrigen Entscheidungen einiger Beamten müssen wir kalt in die Augen sehen können, um mit der selber Kraft auf die Kraft antworten, die uns kriminalisiert und versucht zu vernichten! Auf diese Weise währen sich AD 2019 Leute in Not. Einsam gegen krimineller Verschwörung sog. Übermenschen; betrachten Sie bitte mein Schreiben, als einfacher aber ernster Anruf einer stark bedrohten und besorgter Person in der Sache: Polizeiprävention trifft Bürgerprävention, jedoch nicht auf einer ” 5 Jahre Jubiläums-Veranstaltung mit der türkischer Tee, Leckereien und einem Mann am Klavier” am 28. November 2019. 

Um den multikulturellen Dialog in der BRD zu fördern und im Dialog zu bleiben es reicht nicht, nur der Antisemitismusbeauftragter zu zuhören; lesen Sie, bitte, und versuchen Sie zu richtig zu verstehen, was in schlechtem Deutsch die Migrationsvertreter aufrichtig zu Ihnen sagen.

Widerspruch, die Begründung: 

 AZ: 2006 – 4589 / 64.35

Ich habe zum Beispiel schon vor 13 (dreizehn) Jahren einen Antrag (AZ: 2006 – 4589 / 64.35) bei Ihrer Behörde gestellt, dessen Rechtmäßigkeit nie angezweifelt wurde; leider in der letzten Entscheidung vom 13.11.2019 (unterschrieben: Schell), aus mehreren Gründen fehlerhafter, mit antipolnischen Unterstellungen diskriminierender, gleich am nächsten Tag nach meinem netten Anruf und Telefongespräch am 12.11.2019 gegen 13 Uhr mit der Frau Buschmeier (Tel.212 30962), die schon vor einem Jahr rechtswidrig und fehlerhaft mich bei meinem Besuch in der Anwesenheit von Zeugen wörtlich angegriffen und zusammen mit anderen Personen (eine Angestellte und ein Sicherheitsmann) bedroht hat nur deswegen, weil ich sie an die Fremdenfeindlichkeit, Hass und antipolnische Einstellung angesprochen hab habe, weil Sie mich rechtswidrig zum Pflegefall eingestuft hat, was ich als Gemisch von Boshaft, Diskriminierung, Fremdenhass und Untätigkeit der Behörde seit 13 Jahren halte, hat mir mit der Streichung von der Liste schon damals gedroht, obwohl mein Wiederholungsantrag akzeptiert wurde und seit mehreren Jahren an der Dringlichkeitsstuffe  1 (höchste Dringlichkeit) wartet; aktuellen Ärztliches Attest vom 2019 wurde überhaupt von der Frau Buschmeier, bzw. Frau Schell nicht gelesen und nicht berücksichtigt; statt sich meinem Antrag nach 13 Jahren endlich zu nähern,  haben die Damen rechtswidrige Ablehnung mit einem Satz über kaputten vor mehreren Jahren Aufzug begründet, obwohl der Fall vor 13 Jahren u.a. als Begründung diente, und inzwischen repariert wurde. 

 Neben dem Haus in dem ich seit 1985 wohne, wurde vor circa 10 Jahren die Tankstelle an der Autobahn 66 umgebaut und vergrößert, die direkt unter meinem Balkon verläuft, dass meine Krankheiten von dem Gemisch: CO2, Abgasen, Benzin, Lärm und Schadstoffen akut bedrohlich wachsen; Fotos:.

Frau Dr Sushko hat neulich mein Gesundheitszustand ausreichend attestiert, Frau Buschmeier und die vermutete, kriminelle Verschwörung um ihre Person, sollen endlich keine Haft in unserem Leben haben.

Sonst werde ich einen Rechtsanwalt um Hilfe bitten

Herr Ra. Claus Sturmells, Leiter der deutsch-polnischer Gesellschaft Frankfurt-Krakau kann bestimmt behilflich sein. Sie haben schon in meinen Akten ein Ehrenbrief von eh. OB Roth, selbstverständlich kann ich meine ehrenamtlichen Tätigkeiten, als Leiter des Polnischen Kulturzentrum, für Sie bei OB Feldmann aktualisieren.

Ich habe mehrere Jahre viel Geduld gezeigt; mir reicht schon. Ich bin 66 Jahre alt und möchte in Würde (Art.1. des Grundgesetzes) nicht nur für mich, aber auch für meine Nächsten noch einiges erleben. Halten Sie, bitte deswegen, solche Personen, wie Frau Buschmeier und ihre Mitmachenden von meiner Angelegenheit fern ab.  Als Akademiker besitze ich eine Sammlung von Bücher in verschiedener Sprachen und brauche etwa Platz auch für die Aktenordner, die meine Journalistische und Schriftstellerische Arbeiten als Kulturgut und Beweis für das freundschaftliche deutsch-polnisch-jüdische Zusammenleben in der BRD als Privatarchiv dient; Ignatz Bubis Poststempel vom 27.1.1985 anbei. 

Mit freundlichen Grüßen

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/kaczynski-chce-umrzec-na-raka-w-awach.html

Stefan Kosiewski. Z Panem Bogiem/ Glück Auf!

https://sowafrankfurt.wordpress.com/tag/antypolskie/page/3/

https://yandex.ru/collections/card/5de0c2bfa4ce8ed618541768/

https://vk.com/photo467751157_456239733
Warunki zycia w Polsce zrownaly sie M36 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN PDNIX von SK an die Leiterin des AfW SSetKh 20191224 ME SOWA KAI KLOSE

Warunki zycia w Polsce zrownaly sie M36 ALKOHOLFRE…https://gloria.tv/post/sYcVwAeL76aa1AtU6ZKuaSRkp M36 https://m.vk.com/wall467751157_722 PDNIX von SK http://sowa.blog.quicksnake.pl/MUSZELKI/Warunki-zycia-w-Polsce-zrownaly-sie-z-warunkami-zycia-w-Niemczech-a-nawet-je-przescignely-M36-Frau-Ursula-von-den-Leyen-PDNIX-von-Stefan-Kosiewski-Studia…Published 29 minutes agoPages: 30Reads: 4Public

Tokarczuk do rehabilitacji i weryfikacji FO von Stefan Kosiewski SSetKh PDO666 PDNVIII HUJMA WSCHODNIA OWOC KAKI 20191216 ME SOWA + Frau Margurit Aßmann

Tokarczuk do rehabilitacji i weryfikacji FO von St…audio: https://gloria.tv/post/DQCVC8ZpQF2D3Xtajwq3GdhNa Tokarczuk do rehabilitacji i weryfikacji FO von Stefan Kosiewski SSetKh PDO666 PDNVIII http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka/Pawel-Potoroczyn-PDO469-W-stanie-wojennym-sypalem-piach-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica-HE…Published 8 days agoPages: 29Reads: 48Public

Endoprotezy GRU Kaczynskiego QUINCUNX M34 Wzor objasniony V RP PDNVII von S. Kosiewski po Mysli Prof. F. Konecznego PDO585 20191211 ME SOWA

Endoprotezy GRU Kaczynskiego QUINCUNX M34 Wzor obj…http://gloria.tv/post/CerVJ3YAFhCf2yHtVG131A2Jn Endoprotezy GRU Kaczyńskiego QUINCUNX M34 https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/vii-prolegomena-do-niebopolityki-von.html 20191211 http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Endoprotezy-GRU-Kaczynskiego-QUINCUNX-na-cynku-wystaw…Published 13 days agoPages: 38Reads: 49Public

PO TRUPIE ENDOPROTEZY GRU KACZYNSKIEGO M35 Sehr geehrte Frau Erckmann PDNVII von Stefan Kosiewski SSetKh FO ZECh ZR 20191205 ME SOWA PDO13 FO383

PO TRUPIE ENDOPROTEZY GRU KACZYNSKIEGO M35 Sehr ge…audio: https://gloria.tv/post/8SygQbQxMNA46D7nYHc7DnRrN PO TRUPIE ENDOPROTEZY GRU KACZYNSKIEGO MUSZELKI 35 PDNVII von Stefan Kosiewski http://sowa.quicksnake.cz/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-Przyczyny-Zamachow/Facebook-jako-korporacja-ponadpastwowa-narusza-Prawa-Czowieka-i-Obywatela-M35-przyjte-1…Published 19 days agoPages: 41Reads: 48Public

Verdacht auf kriminelle Verschwörung Widerspruch Podejrzenie kryminalnego sprzysiężenia Frau Waltraud Meier-Sienel Leiterin des AfW Frankfurt 20191130 ME SOWA

Verdacht auf kriminelle Verschwörung Widerspruch P…https://gloria.tv/post/3exifYfanRuMDnCd1vtkXXURb Sitwie zbiera sie sprawy pokrywaja sie perwersyjnie Pietrzak musi beknac M34 Prok. Jolanta Mamej PDO595 von Stefan Kosiewski 20191129 ME SOWA an Frau Meier-Sienel PDO602 https://m.vk.com/wall467751157_706 http://sowa.quicksnake.cz/Zniweczona-Rzeczy…Published 24 days agoPages: 29Reads: 115Public

http://sowa.blog.quicksnake.pl/MUSZELKI/Warunki-zycia-w-Polsce-zrownaly-sie-z-warunkami-zycia-w-Niemczech-a-nawet-je-przescignely-M36-Frau-Ursula-von-den-Leyen-PDNIX-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-FO-ZECh-ZR

22 grudnia, 2019 Posted by | Bez kategorii | , , , , , | Dodaj komentarz

Banasierepublik M33 PDNIV von Stefan Kosiewski SSetKh ZR z okazji 30. rocznicy 17 listopada 1989 Poprad SL + Uralsko-Syberyjska Inicjatywa Strategiczna

Трунов Юрий Андреевич: УРАЛО-СИБИРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА АЭРОЭСТАКАДНЫЙ ТРАНСПОРТ – «ПРОРЫВ» В БУДУЩЕЕ. https://vk.com/wall467751157_692

THE END OF THE DEPRESSION 2020 * KONIEC DEPRESJI 2020 *

Pri príležitosti 30. výročia 17. novembra 1989 Odhalenie pamätnej tabule Antonovi Mačugovi a saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi. Svetové združenie bývalých politických väzňov v spolupráci s mestom Poprad Rímskokatolíckou farnosťou v Poprade a Ústavom pamäti národa http://www.szcpv.org/19/odhalenie.html   14. novembra 2019 vo štvrtok o 14.00 hod.

Banasierepublik M33 Niebopolityka a Sprawa Polska von Stefan Kosiewski PDNIV Poprad na Slowacji Inicjatywa Uralsko-Syberyjska z Nowouralska 20191113 ME SOWA audio: https://gloria.tv/post/1kVD6pYhPuqi1K6uhtKZrzvB8

audio: https://gloria.tv/post/1kVD6pYhPuqi1K6uhtKZrzvB8

Banasierepublik M33 PDNIV von Stefan Kosiewski SSetKh ZR XXX Lecie 17 Listopada 1989 Poprad SL Uralsko-Syberyjska Inicjatywa Strategiczna 20191114 ME SOWA

Banasierepublik M33 PDNIV von Stefan Kosiewski SSe… УРАЛО-СИБИРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА АЭРОЭСТАКАДНЫЙ ТРАНСПОРТ – «ПРОРЫВ» В БУДУЩЕЕ. https://vk.com/wall467751157_692 THE END OF THE DEPRESSION 2020 * KONIEC DEPRESJI 2020 * https://ligon.wordpress.com/2019/11/13/ http://sowa.quicksna…Interesse: Rechtsformen Veröffentlicht 25 Minuten her Seiten: 28 Liest: 2 Öffentlich

Banasierepublik M33 PDNIV v… by Stefan Kosiewski on Scribd

Szczęść Boże, Państwu!
W Dniu Maryjnym, 13 listopada AD 2019 wita serdecznie z Frankfurtu nad Menem Stefan Kosiewski, Prezes Polnisches Kulturzentrum e.V. twórca na gruncie polskim w Niemczech podstaw nauki Niebopolityki będącej poniekąd odpowiedzią detoksyzacyjną na ogłupianie ludzi przez „nową zarazę XXI w.” (termin by: ks. abp Jędraszewski, Papieska Akademia w Krakowie), głównie żydostwo i pożydeczni debile manipulujący fałszywymi naukami: geopolityki, makroekonomii, socjologii, psychologii tłumów odmóżdżonych, na no cząstek sztucznej inteligencji, mikrocząsteczek, teorii kwantów tak samo omylnej jak i Bergoglio we wszystkim, czego by się nie tknął perfidnym językiem przewrotnie taki, jaki jest z pochodzenia po matce, za której pochodzenia etnicznego dotknięcie się przez dziennikarzy odgrażał się nieprzystojnie, nieprzyzwoicie wręcz,uderzeniem po buzi  adwersarza i pięść zaciskał
w samolocie na stojąco, pochodzenia ewolucji Darwina od małpy, ukradzionej od korespondenta z Australii etc., etc., pseudo genetyki, tendencyjnej kriogeniki, termodynamiki haplogrupy rozciągalnej R1a1 nie uwzględniającej etnicznego pochodzenia chazarskiego repatriantów po ’45 r. na Ziemiach Odzyskanych (zastanawiające, prawda?) o wyższości składnika + od biblijnej Ziemi Obiecanej dla pobożnych z Wybranych, socjologii, psychologii, nauk politycznych, itp.

W czytaniu dzisiejszym, ujętym w TRANSZY M33 O Kartę Niepełnosprawnych w Europie zabiegamy od 2002 roku – Projekt pilotażowy natomiast od 2016 realizuje 6 państw – bez Polski i Niemiec, do których wystąpiłem osobiście do Ministrów z wnioskiem przed 17 laty – niżej podpisany.  Przedstawimy niektóre fakty ujawnione w ostatnich dniach, które weszły w pole zainteresowań badawczych Niebopolityki na gruncie Polin Rzeczypospolitej Przyjaciół Andrzeja Dudy z Us-raela, przyjaciół zięcia prof. slawistyki, Julka Kornhausera, naszego kolegi po piórze, które zaliczymy do zakresu uwag PDN IV Banasienrepublik.

Mamy tu na myśli m.in. głośny Zamach Teoretyczny; przytoczymy na wstępie naszych rozważań w całości ścieżkę dźwiękową polskojęzycznej wersji językowej zatytułowanej dla potrzeb nauki: Zamach na Banasiowców Kalksztajna 11.11.19 Warszawa https://vk.com/video467751157_456239185   Opozycja Pozaparlamentarna  Sowa Magazyn wczoraj o 18:02 w szczegółach:  Czynności Wolne Media LOTNA BRYGADA OPOZYCJI w tzw. Polsce po Magdalence gen. Janiszewskiego z GRU prowadzonego przez sekretarkę prowadzącą żyda i pedała satelitarnego od tzw. podstolika prawniczego   https://vk.com/wall467751157_691
2:19 min
Wrócimy, da Bóg, z ziemi gościnnej, emigracji politycznej w RFN, 37 lat.
Legenda Janka z Będzina, graniczącego z miastem Czeladź, aktora Gajosa a  tutaj także odkrywamy Zapożyczenie historyczne z epoki Gierka stanu wojennego;

TEZA, którą stawiamy do rozważenia na warsztatach brzmi:  oto mamy tu ewidentne nawiązanie autorów prowokacji pseudoartystycznej do zrealizowanej we Wrocławiu stanu wojennego tzw. pseudoartystycznej Republiki Krasnali https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82awskie_krasnale
„Majora” Waldemara Fydrycha (nazwisko żydoskie urobione od imienia Friedrich, Fryderyk Chopin, inni) oraz rotmistrza (stopień równoważny kapitanowi SB) Wiesława Cupałę, któremu do legendy opozycyjnej dopisano we Wikipedii realizowanie strony internetowej tajemniczego skądinąd Ruchu Wolność i Pokój, którego strony internetowej nie mogło być przecież w czasie, gkiedy nie było jeszcze wymyślonego dla potrzeb tajnych służb wojskowych internetu, w Ameryce na dodatek, nie w PRL-u żydoubowców i żydokomunistów.

Dwóch wspomnianych, rzekomych oficerów prowadzących (majora i kapitana), założycieli Rewolucji Krasnali namalować miało w poetyce dziecięcego rysunku kreskowego na ścianach dwóch budynków w różnych podwórkach Wrocławia dwie figurki krasnali, nieduże, jak na krasnali, które urosły w okresie pierwszych spotkań ubowców z ubowcami w Magdalence ’88 r. do rangi protestów społecznych, przedstawionych w propagandzie na Zachodzie jako „kulturalny gniew ludu” na tle Piniora lansowanego naówczas na Wielkiego Polaka, bo któż mógł wtedy przewidzieć z milicyjnych analityków profili psychologicznych (fałszywej nauki, jak widać!), że połaszczy się taki po latach? Na majorze Fydrychu Polacy zaraz się poznali i nie uzyskał poparcia społecznego we wyborach, jak w Katowicach syn ubowca, Andrzej Rozpłochowski z Huty Katowice  przegrał po powrocie z Ameryki z żoną, która za czasów pierwszej Solidarności dorabiała na boku donoszeniem na własnego męża.

Po wysłuchaniu ścieżki dźwiękowej z niewyraźnym głosem Szczurka w papierowym czołgu, zarejestrowanym 10 listopada 2019 i zawieszonym na YouTube na 11 listopada 2019, mamy możność bez wskazywania jadem, rączką srebrną na kiju osadzoną, stromo na bimie wzrokiem śledzoną; kij to po chazarsku, turkmeńsku stromy brzeg rzeki, stąd Kijów nazwa żydoska dla miasta ale i Kije, nazwa wioski graniczącej pod Pińczowem z Chmielnikiem, por. Chmielnik żydoski na Ukrainie, Chmielnicki nazwisko, atamana mamy w nagraniu wideo na onecie możność wysłuchania typowej ze względu na genetyczne ukształtowanie chazarskie najprzód mowy Szczurka (nazwisko odzwierzęce, pochodzenia typowego dla nazwisk przyjmowanych przez żydostwo na całym świecie; por. Wolf, wilk, pseudonim wodza III Rzeszy)
wymowę konsonanty R, spółgłoski nosowej H żydoskie (patrz, posłuchaj wymowy Andrzeja Gwiazdy dla przykładu, albo Hanny Gronkiewicz-Walz). zdradzających Polakom i Katolikom pochodzenie aspołeczne wymawiającego/ -cej. 

https://vod.pl/programy-onetu/onet-opinie-renata-kim-tita-halska-stanislawa-sklodowska-arkadiusz-szczurek-1211/5ert1jl?fbclid=IwAR3H9nX5wHvU9JkvWlKtl8LxAq9QMhY8cfKwo0KKlKTQ3ZJSDNRgXxu_nbU (tu zadymiają Banasiem i Misiewiczem, że Naczelnik Państwa jest nagi…)

Państwo nie z tektury, ale z Kaczyńskiego dziury, homoseksualno-odbytniczej. Za czasów Sejmu IX kadencji w tzw. Polsce po Magdalence.

https://yandex.ru/collections/card/5dcb39e96a257c488058daf5/

•  2019
• Polska
• Oryginalny PL
• 16 min
• Kat. wiekowa: 12
Informacje
Gatunki
• Publicystyczny
Obsada
• Renata Kim
O Filmie
Gośćmi Renaty Kim w programie „Onet Opinie” byli członkowie Lotnej Brygady Opozycji, Tita Halska, Stanisława Skłodowska oraz Arkadiusz Szczurek.
Program wyemitowano 12 listopada 2019 roku. https://vk.com/photo467751157_457242137 Nov
12 O Karte Niepełnosprawnych w Europie zabiegamy od 2002 roku – Projekt pilotażowy od 2016 realizuje 6 państw – bez Polski i Niemiec, do których wystąpiłem z wnioskiem przed 17 laty – Stefan Kosiewski https://vod.pl/…/onet-opinie-renata-kim-tita-halska…/5ert1jl

https://www.academia.edu/40836335/Zaplecze_abo_zadupie_cywilizacyjne_Fascynacja_Ob%C5%82%C4%99dem_von_Stefan_Kosiewski_CIOTA_SAMOTRZECIA_Studia_Slavica_et_Khazarica_M31_Prolegomena_do_Niebopolityki_II_Zarys_Estetyki_Chazar%C3%B3w_20191104_Magazyn_Europejski_SOWA_Panu_Marcinowi_Krzy%C5%BCanowskiemu

For the Disabled Card in Europe since 2002 M31 PDN I von Stefan Kosiewski O Karte Niepelnosprawnych w Europie od 2002 roku 

https://www.linkedin.com/in/stefankosiewski/

 https://www.linkedin.com/in/stefankosiewski/

Napisał sowa(») 28. 10. w kategorii MUSZELKI, czytaj: 138×

kulturzentrum/m31-screenshot-2019-10-28-sowa-auf-twitter-usambpoland-secpompeo-the-blue-line-midzynarodowa-strefa-bezpieczestwa-https-t-c.jpg

audio:      sowa @sowa Antwort an @USAmbPoland und @SecPompeo the Blue line Międzynarodowa Strefa Bezpieczeństwa vk.com/wall467751157_677… potrzebuje uczestnictwa wielu krajów hiu.state.gov/#EUR Musimy wciągnąć w to Szwecję i Turcję: For the Disabled Card in Europe since 2002 vk.com/wall467751157_678… na rzecz pokoju i rozwoju ludzkości Original (Polnisch) übersetzt von die Blaue Linie Internationale Sicherheitszone vk.com/wall467751157_677… Ich brauche die Teilnahme vieler Länder hiu.state.gov/#EUR Wir müssen Schweden und die Türkei einbeziehen: Für den Behindertenausweis in Europa seit 2002 vk.com/wall467751157_678… für den Frieden und die Entwicklung der Menschheit https://twitter.com/sowa/status/1188789474727211008


the Blue line Międzynarodowa Strefa Bezpieczeństwa https://t.co/BdReXq606U  potrzebuje uczestnictwa wielu krajów https://t.co/LUodvSDZ1v Musimy wciągnąć w to Szwecję i Turcję: For the Disabled Card in Europe since 2002 https://t.co/aLv5AfWTWn na rzecz pokoju i rozwoju ludzkości pic.twitter.com/wVpDKlwDOn — sowa (@sowa) October 28, 2019https://issuu.com/kulturzentrum/docs/o_prawa_inwalidow_na_obszarze_unii_/2

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/o_prawa_inwalidow_na_obszarze_unii_/2

 M33 IV Prolegomena do Niebopolityki 3.

Zanim zaproszę Państwa do zapoznania się z tekstem nadesłanym dzisiaj, 13 listopada z Moskwy tekstu Trunowa, Jurija Aleksandrowicza na temat Uralsko-Syberyjskiej Inicjatywy Strategicznej: TRANSPORT LOTNICZY – „PRZEŁOM” W PRZYSZŁOŚĆ, w języku oryginału z licznymi ilustracjami, jak Nowy Brockhaus w starych, dobrych dla Adenauera czasach, przysłany z Biuletynowym pozdrowieniem od Kolegów: Nazarewskiego, Aleksieja Nikołajewicza i od Kolegi Ibragimowa Garunowicza, Aleksandra chciałbym przypomnieć Prośbę o pomoc medyczną w Polsce dla najmłodszej córki rektora Szkoły w Moskwie, uprzejmie proszę, niezwłocznie;

PULMONOLOG POSZUKIWANY, mądry i od serca, jak serdecznie udzielono pomocy córce Buzka, TW „Karol”. Ale bez żartów tym razem i w try miga!

Z Panem Bogiem

Odczytajmy jeszcze zaproszenie na czwartek do Popradu od mojego Przyjaciela, Franka Bednarza, wiceprezesa Światowego Związku Byłych Więźniów Politycznych Czecho-Słowacji,
 któremu żydowin Obajtek nie pomógł, nie dołożył grosza z ORLENU (nie ze swoich prywatnych) do tablicy pamiątkowej na terenie, gdzie ORLEN podobno chciałby odnosić na Słowacji sukcesy ekonomiczne. Na zbity pysk, Na pohybel z takimi pijawkami; przypomnijmy w tym miejscu PALLADION POLSKI WYNIESIONY

10. Polin wpisana zostaje pijawką do systemu zasilania gotówką
publiczną rozkoszy nikczemnych ludzi bez oryginalnych pomysłów

Pozvánka
Svetové združenie bývalých politických väzňov
v spolupráci s mestom Poprad a Rímskokatolíckou farnosťou v Poprade
Vás pozýva pri príležitosti 30. výročia 17. novembra 1989 na odhalenie pamätnej tabule Antonovi Mačugovi a saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi,
ktorá sa uskutoční 14. novembra 2019 vo štvrtok o 14.00 hod.
pred budovou Pedagogickej fakulty- Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade Katolíckej univerzity Ružomberok, na Nábreží Jána Pavla II. č. 15 v Poprade.
Popradčan Anton Mačuga, zomrel ako 30 ročný na následky brutálnych výsluchov komunistickej Štátnej bezpečnosti v rokoch 1949 -1952. Salezián Dr. Alojz Žemľa, ako správca farnosti v Poprade, napriek zákazu vystúpil s príhovorom na pohrebe Antona Mačugu. V roku 1954 bo zatknutý pri pokuse o útek a odsúdený k 15 rokom väzenia.
PROGRAM PODUJATIA:
14.00 hod. privítanie účastníkov, osudy Antona Mačuga a Dr. Alojza Žemlu,
14.20 hod. odhalenie a požehnanie pamätnej tabule, príhovory a kladenie vencov a kvetín.
15.00 hod. recepcia v Marco Restaurant, Mnoheľova 18 Prečítať celé

A gdyby to miało zainteresować Panią Ambasador Mosbacher, co dzisiaj słychać w Po-PRL-u? Jaki jest wydźwięk społeczny na zapowiedź zniesienia wiz dla Polaków do Stanów Zjednoczonych, to posłuchajmy dialogów takich jeszcze:
Paweł Kielanowski na Linkedln, znajomy mój, młody, zdolny, lepszy na wygląd z pewnością od Jennigera i Misiewicza, rok temu zapisał:

Porównanie cen w polskim i niemieckim Rossmann’ie
2018-12-080
Blog PL

Taniej w Polsce czy w Niemczech?

Wynik badań naukowych; wyszło mu, że identyczne produkty w tej samej sieci drogerii są droższe w Polsce.  Zapytałem go zatem patriotycznie:

Stefan Kosiewski   Ty Polnisches Kulturzentrum e.V.
14godz. 
@Paweł Kielanowski – zwróciłem się grzecznie do Pana wczoraj, 11 listopada 2019 ze zapytaniem, czy ma Pan jakiś aktualny paragon? Ponieważ przed rokiem zawiesił Pan interesujące porównanie cen dokonanych przez siebie zakupów środków higienicznych w sklepie Rossman, a Pan po chamsku skasował zapytanie dziennikarza pozostawiając bezczelnie i bezzasadnie moją łapkę. Czy ma Pan ochotę na adiustację własnego zachowania
przed publikacją notki na ten temat w magazynie sowa? Czy ma Pan prawo do reprezentowania na zewnątrz instytucji Deutsch-Polnischer Businnes Club München, gdzie było zlokalizowane w tym mieście Radio Wolna Europa, do którego przez szereg lat pisałem, a co Pan tam robi w Monachium z Łańcuta, młody Panie w staroświeckiej muszce żydomasońskiej pod okularami, kiedy dobre obyczaje odrzuciły dziś noszenie trójkątnych węzłów wolnomularskich krawatów do lamusa? Kuriozalny Pan jest poniekąd, ale proszę nie popadać w stygmatyzację; w zał. na dowód dobrych intencji fotka, pa.
https://gloria.tv/post/1kVD6pYhPuqi1K6uhtKZrzvB8
 Polnisches Kulturzentrum e.V.
14godz.
https://www.linkedin.com/posts/kielanowski_heute-in-m%C3%BCnchen-feiern-wir-polnische-unabh%C3%A4ngigkeit-activity-6599232929153470464-hAUj/?fbclid=IwAR0Tj4goDXbnMHYx_auxFhb5s9iynEqrSM9i4BytRzhKbAghP48E7qb27po

Трунов Юрий Андреевич:

УРАЛО-СИБИРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА:АЭРОЭСТАКАДНЫЙ ТРАНСПОРТ – «ПРОРЫВ» В БУДУЩЕЕ.

MUSZELKI 33 Studia Slavica et Khazarica IV Prolegomena do Niebopolityki 2.

Nov 12

O Kartę Niepełnosprawnych w Europie zabiegamy od 2002 roku – Projekt pilotażowy od 2016 realizuje 6 państw – bez Polski i Niemiec, do których wystąpiłem z wnioskiem przed 17 laty – Stefan Kosiewski: BANASIENREPUBLIK 33. MUSZELKI PDNIV

audio: https://gloria.tv/post/1kVD6pYhPuqi1K6uhtKZrzvB8https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/banasierepublik-m33-niebopolityka-a-sp-von-skosiewski-pdniv-poprad-na-slowacji-iuralsko-syberyjska/ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3216601368381005&id=598883656819469

M33 IV Prolegomena do Niebopolityki 2.
Stefan Kosiewski
4 min · Państwo nie z tektury, ale z Kaczyńskiego dziury, homoseksualno-odbytniczej, za czasów Sejmu IX kadencji w tzw. Polsce po Magdalence.
REPUBLIKA BANASIOWA jako ZASŁONA DYMNA, czytaj skrótowca: eRBeZeD: https://twitter.com/sowa/status/1193937385211473922 sztuczna mgła, zadyma, TUMAN (po rosyjsku), opium dla ludu, zaduma – pusty obłok buddystów, chmura, bałwan, grzechotka gadanego teatru ulicy, użydeczne błazny systemowe tzw. polski po magdalence (UBS/ PPM), purimowe wesołki robią nagłaśniane na onecie i w TVP Kurskiego, dla jaj za LBO dla GP (Lotną, z filmu Lotna Wajdy, Brygada Opozycji po Myśli Gazety Polskiej Sakiewicza odznaczonego srebrnym medalem MSW Ukrainy za udział w Kijowie na Majdanie Kaczyńskiego, Kurskiego i Wałęsy, w zastrzeleniu Błękitnej Sotni (BS) ofiarnych kozłów złożonych pokotem z Bogu Ducha winnych obywateli (baranów) do słów nacjonalistycznej melodii odśpiewanej na baczność po ukraińsku przez sejmowego piosenkarza estradowego, który nie odłożył koncertu, żeby nie stracić jeszcze kasy, w dodatku na znak żałoby nazajutrz po śmierci własnego repatrianta w rodzinie, ojca, lekarza żydoskiego, syn zrodzonego z Pani Matki z tym samym pochodzeniem ideologicznym na Ziemi Odzyskanych (Opolszczyzna), Kukiza (ZOO), wytraconych przez najlepszych na świecie, wprawionych snajperów po wojsku, opłaconych przez miłosiernych filantropów Sorosa (MFS) na ołtarzu globalistycznej rewolucji żydomasonerii samych swoich (tzw. wiadomych kręgów kanalizacyjnych, WKK pokropionych po szamańsku wodą święconą w Mieście Łodzi razem z żeliwnymi deklami do studzienek kanalizacyjnych przez żydobiskupa pomocniczego Jędraszewskiego, obecnie robi za OMC Kardynała Krakowa (o mało co, jak omc mgr Kwaśniewski, TW „Alek” w latach 1983-1989 Aleksander Kwaśniewski robił nie za goja, ale za gnoja, kapusia SB zarejestrowany pod numerem 72 204 jako TW „Alek”, obecnie jako były prezydent RP robi za Doradcę Prezydenta Dudy Intermarium USA Trumpa w Polin, prowadzonego z koślawą golenią pijaka w Katyniu przez Czarzastego https://twitter.com/sowa/status/1194229354974400517 po przejęciu zięcia Julka Kornhausera, Dudy z Kaczyńskim, Błaszczakiem, Morawieckim, Ickiem Singerem i całą sitwą ubeckich magdalenkowców z łap Stratfor Friedmana po Myśli Teorii Konwergencji przeprowadzonej w realu na słupa Brzezińskiego; więcej skojarzeń do namysłu dla Polaków i Katolików: Boliwia wczoraj, ucieczka do Ameryki Środkowej indiańskiego wodza z Ameryki Południowej, w Turcji szef Białych Hełmów popełnił samobójstwo, jak Magdalena Zuk w Egipcie, w końcu Palestyński przywódca w Strefie Gazy – chociaż ten jeden oficjalnie zestrzelony przynajmniej legalnie, po Myśli Prawa państwowego dzisiaj przez Israel Defense Forces (znane pod hebrajskim skrótem CaHaL) Siły Obronne Izraela, założone przez Ben Guriona, ur. w Płońsku, carska Rosja pod nazwiskiem rodowym: Dawid Grün (Zieliński, Zielonka, podobne dzisiaj polskobrzmiące, patrz Wikipedia), który zdezerterował z w Palestynie z bronią osobistą i zagrabionym, ciężkim sprzętem wojskowym, ciężarówki itp. z Armii Andersa, którego córka z drugiego małżeństwa, z kochanką, żydówką z Ukrainy, wdowa po żydu Costa, aferzystka finansowa w Senacie, przyłapana na astronomicznych kosztach latania do Stanów, jeszcze nie robi z nadania Dudy i młodego Morawieckiego za obiecanego jej  Ambasadora PPM (tzw. polski po magdalence) przy Domu św. Marty we Watykanie. Janusz Andrzej Kotański (ur. 29 kwietnia 1957 we Warszawie) za długo tam wysiadując apanaże po Suchockiej od 2016 r., fałszywy poeta, grafoman, nie wiadomo, czy rodzina z ubowcem Kotańskim, Markiem (MONAR i MARKOT), wprowadzony na członka Rady Konsultacyjnej przy gen. Jaruzelskim od 1986 r., czy tylko przypadkowa zbieżność żydoskich nazwisk. Bibliografia: Marek Kotański, walka z narkomanią i SB Autor Marek Mądrzak Czwartek, 01. 04. 2010 11:17 „…porucznik Jerzy Bleja (przedstawiał się Gajewski) zaproponował Markowi Kotańskiemu: „współpracę z naszymi organami. Wymieniony oznajmił, iż rozumie naszą potrzebę oraz wyraża zgodę na współpracę. Od wymienionego pobrałem pisemne zobowiązanie dot. zachowania tego faktu w tajemnicy oraz udzielaniu naszej służbie pomocy w interesujących nas sprawach”. Potem Kotański obrał pseudonim- „Marek”, a „Gajewski” zostawił do siebie kontaktowy telefon. Wkrótce okazało się, że Włoszka wyjechała z Polski – może zauważyła, że za nią chodzą – i wydawało się, że SB zakończyła współpracę z tajnym współpracownikiem pseudonim „Marek” na jednym spotkaniu…https://www.fronda.pl/forum/kotan-i-wspoolpraca-z-sb,7157.html   Kotański donosił do SB na rewizjonistycznych trockistów Kuronia: W 1985 r. Marek Kotański staje się znany w całym kraju, organizując „Łańcuch Czystych Serc”. W 1986 r. zostaje członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wojciechu Jaruzelskim. Stał się wtedy interesującym rozmówcą dla korpusu dyplomatycznego i zagranicznych dziennikarzy – zbliżony do władzy, ale nie komunista, pewnie myśleli sobie Amerykanie i Anglicy. Wtedy (17 stycznia 1987 r.), nadal porucznik, Jerzy Bleja odnowił „znajomość” z Markiem Kotańskim w jego miejscu pracy „K.M. zobowiązał się do kontynuowania współpracy z naszą służbą”.„Znajomość” zaowocowała miesiąc później INFORMACJĄ Nr 1 spisaną ze słów tw. „W miesiącu styczniu br. przyjechała do mojego miejsca pracy pracownica amerykańskiej ambasady /…/ Rozmowa dotyczyła tylko tematu narkomanii. /…/ Następnie pani ta zaprosiła mnie na bankiet /końcówka stycznia lub pierwsze dni lutego, dokładnie nie pamiętam/, na którym będzie kilka osób. Z tego co poznałem był m.in. J. Kuroń i kilka osób z jego środowiska. Łącznie było około 15-20 osób.
Z tego co się zorientowałem Kuroń i jego koledzy rozmawiali na tematy dot. aktualnej sytuacji w Polsce.
http://sowa.quicksnake.cz/…/Pozvanka-na-odhalenie-pamtnej-t…

Onet Opinie – Renata Kim: Tita Halska, Stanisława Skłodowska, Arkadiusz Szczurek (12.11) https://wiadomosci.wp.pl/ipn-ma-juz-pewnosc-kwasniewski-to-…

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/o_prawa_inwalidow_na_obszarze_unii_/2

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/o_prawa_inwalidow_na_obszarze_unii_/2

 M33 IV Prolegomena do Niebopolityki 3.


Zanim zaproszę Państwa do zapoznania się z tekstem nadesłanym dzisiaj, 13 listopada z Moskwy tekstu Trunowa, Jurija Aleksandrowicza na temat Uralsko-Syberyjskiej Inicjatywy Strategicznej: TRANSPORT LOTNICZY – „PRZEŁOM” W PRZYSZŁOŚĆ, w języku oryginału z licznymi ilustracjami, jak Nowy Brockhaus w starych, dobrych dla Adenauera czasach, przysłany z Biuletynowym pozdrowieniem od Kolegów: Nazarewskiego, Aleksieja Nikołajewicza i od Kolegi Ibragimowa Garunowicza, Aleksandra chciałbym przypomnieć Prośbę o pomoc medyczną w Polsce dla najmłodszej córki rektora Szkoły w Moskwie, uprzejmie proszę, niezwłocznie;

PULMONOLOG POSZUKIWANY, mądry i od serca, jak serdecznie udzielono pomocy córce Buzka, TW „Karol”. Ale bez żartów tym razem i w try miga!

Z Panem Bogiem

Odczytajmy jeszcze zaproszenie na czwartek do Popradu od mojego Przyjaciela, Franka Bednarza, wiceprezesa Światowego Związku Byłych Więźniów Politycznych Czecho-Słowacji,
 któremu żydowin Obajtek nie pomógł, nie dołożył grosza z ORLENU (nie ze swoich prywatnych) do tablicy pamiątkowej na terenie, gdzie ORLEN podobno chciałby odnosić na Słowacji sukcesy ekonomiczne. Na zbity pysk, Na pohybel z takimi pijawkami; przypomnijmy w tym miejscu PALLADION POLSKI WYNIESIONY

10. Polin wpisana zostaje pijawką do systemu zasilania gotówką
publiczną rozkoszy nikczemnych ludzi bez oryginalnych pomysłów

Pozvánka
Svetové združenie bývalých politických väzňov
v spolupráci s mestom Poprad a Rímskokatolíckou farnosťou v Poprade
Vás pozýva pri príležitosti 30. výročia 17. novembra 1989 na odhalenie pamätnej tabule Antonovi Mačugovi a saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi,
ktorá sa uskutoční 14. novembra 2019 vo štvrtok o 14.00 hod.
pred budovou Pedagogickej fakulty- Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade Katolíckej univerzity Ružomberok, na Nábreží Jána Pavla II. č. 15 v Poprade.
Popradčan Anton Mačuga, zomrel ako 30 ročný na následky brutálnych výsluchov komunistickej Štátnej bezpečnosti v rokoch 1949 -1952. Salezián Dr. Alojz Žemľa, ako správca farnosti v Poprade, napriek zákazu vystúpil s príhovorom na pohrebe Antona Mačugu. V roku 1954 bo zatknutý pri pokuse o útek a odsúdený k 15 rokom väzenia.
PROGRAM PODUJATIA:
14.00 hod. privítanie účastníkov, osudy Antona Mačuga a Dr. Alojza Žemlu,
14.20 hod. odhalenie a požehnanie pamätnej tabule, príhovory a kladenie vencov a kvetín.
15.00 hod. recepcia v Marco Restaurant, Mnoheľova 18 Prečítať celé

A gdyby to miało zainteresować Panią Ambasador Mosbacher, co dzisiaj słychać w Po-PRL-u? Jaki jest wydźwięk społeczny na zapowiedź zniesienia wiz dla Polaków do Stanów Zjednoczonych, to posłuchajmy dialogów takich jeszcze:
Paweł Kielanowski na Linkedln, znajomy mój, młody, zdolny, lepszy na wygląd z pewnością od Jennigera i Misiewicza, rok temu zapisał:

Porównanie cen w polskim i niemieckim Rossmann’ie
2018-12-080
Blog PL

Taniej w Polsce czy w Niemczech?

Wynik badań naukowych; wyszło mu, że identyczne produkty w tej samej sieci drogerii są droższe w Polsce.  Zapytałem go zatem patriotycznie:

Stefan Kosiewski   Ty Polnisches Kulturzentrum e.V.
14godz. 
@Paweł Kielanowski – zwróciłem się grzecznie do Pana wczoraj, 11 listopada 2019 ze zapytaniem, czy ma Pan jakiś aktualny paragon? Ponieważ przed rokiem zawiesił Pan interesujące porównanie cen dokonanych przez siebie zakupów środków higienicznych w sklepie Rossman, a Pan po chamsku skasował zapytanie dziennikarza pozostawiając bezczelnie i bezzasadnie moją łapkę. Czy ma Pan ochotę na adiustację własnego zachowania
przed publikacją notki na ten temat w magazynie sowa? Czy ma Pan prawo do reprezentowania na zewnątrz instytucji Deutsch-Polnischer Businnes Club München, gdzie było zlokalizowane w tym mieście Radio Wolna Europa, do którego przez szereg lat pisałem, a co Pan tam robi w Monachium z Łańcuta, młody Panie w staroświeckiej muszce żydomasońskiej pod okularami, kiedy dobre obyczaje odrzuciły dziś noszenie trójkątnych węzłów wolnomularskich krawatów do lamusa? Kuriozalny Pan jest poniekąd, ale proszę nie popadać w stygmatyzację; w zał. na dowód dobrych intencji fotka, pa.
https://gloria.tv/post/1kVD6pYhPuqi1K6uhtKZrzvB8
 Polnisches Kulturzentrum e.V.
14godz.
https://www.linkedin.com/posts/kielanowski_heute-in-m%C3%BCnchen-feiern-wir-polnische-unabh%C3%A4ngigkeit-activity-6599232929153470464-hAUj/?fbclid=IwAR0Tj4goDXbnMHYx_auxFhb5s9iynEqrSM9i4BytRzhKbAghP48E7qb27po

Трунов Юрий Андреевич социолог, религиовед, путешественник, исследователь духовной истории Урала, учредитель движения ГОСУДАРЕВА ДОРОГА («БАБИНОВСКАЯ»), Верхняя Пышма, Свердловская обл.

Субботина Ольга Евгеньевна (Ольга Смирнягина) – поэт, литератор, куратор историко-познавательного дискурса «Люблю тебя, мой КРАЙ ДЕРЖАВНЫЙ», Новоуральск, Свердловская обл..

УРАЛО-СИБИРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА: АЭРОЭСТАКАДНЫЙ ТРАНСПОРТ – «ПРОРЫВ» В БУДУЩЕЕ.

Аннотация.

Статья посвящена уникальному геополитическому феномену «Бабиновской» дороге – дороге создавшей Россию. В ходе многолетнего цикла экспедиций авторы установили, что историческая дорога через Уральские горы под угрозой полной утраты. Анализ исторического опыта освоения Урала, Сибири, Арктики, Дальнего Востока и Русской Америки вместе с результатами полевых исследований легендарной дороги позволил им, в содружестве с учеными-новаторами из Новосибирска, выдвинуть Урало-Сибирскую стратегическую инициативу АЭСТ – «Прорыв» в Будущее, как условия сохранения стратегического суверенитета России.

Урал – твердыня России.

Исследователи древнейших времен считают, что Урал и Восточная Сибирь – территория особого рода, «колыбель», «прародина человечества». Следует заметить, что наименования «Урал» как самодостаточного региона ранее никогда не существовало. Оно появилось во времена В. Н. Татищева, а до этого времени территория за Камнем (так раньше назывались Уральские горы) обычно обозначалась как Югра или Сибирь.

Многие народы, культуры, государства и религии в «туманной дымке тысячелетий» брали здесь свое начало и завершали свое существование. Так Диринг-Юряхская археологическая экспедиция, обнаружила орудия и культурные останки деятельности древних сибиряков-руссов возрастом от 2,5 до 1,8 миллиона лет. Пульсационно-веерный исход из Прародины претерпели – ведийцы, иранцы, хетты, киммерийцы, скифы, кельты, готы, гунны, германцы. Паче всего – сохранившиеся религиозно-философские тексты «Махабхараты», «Вед», «Авесты», «Голубиной», «Велесовой» книг, которые в совокупности со зримыми свидетельствами средневековых картографов С. Герберштейна, Г. Меркататора, Г. Сансона, помогают в отыскании «следов» древних Цивилизации и Империи.

Урал, на поверку, играет некую таинственно-сакральную роль, несет бремя священной ответственности за самобытность Русской цивилизации и сохранение целостности нашего Отечества. Урал – хребет, твердыня, «сварной шов» России.

Урал и доныне остаётся территорией «фазового перехода» государственных образований в своё качественно новое состояние. Исторический пример тому – «превращение» Святой Руси в Российскую Империю.

Дорога, создавшая Россию.

Такого рода «переход» наше Отечество претерпело благодаря первой, полностью сухопутной, трансконтинентальной, «Государевой» дороги, появившейся на карте России в конце ХVI века.

В результате, Москва, за менее чем полтора-два столетия, воссоединилась с Сибирью, Арктикой, Дальним Востоком, Калифорнией и Аляской, установила торговлю с Китаем и Индией.

Рис. 1 Первый сухопутный путь из Московии в Сибирь

Так Великое княжество Московское из средневековой, национальной провинции регионального масштаба, преобразовалось в многонациональную Российскую Империю, благодаря масштабному движению русских первопроходцев «Встречь Солнца» к Тихому океану[1].

Его вполне можно сопоставить с европейской эпопеей освоения Америки веком ранее, с той лишь разницей, что пред европейскими колонистами простирались океанические просторы, нашим же соотечественникам приходилось протискиваться через «игольное ушко» старинных изумрудных гор.

Тогда, в период Великих географических открытий, проявили себя в полную силу присущие издревле русскому народу, интенции (от лат. intention, «стремление», «зов») – мощнейший потенциал, «позволивший одержать Победу 1945 года, освоить энергию атомного ядра и осуществить космическую программу, символами которой стали первый искусственный спутник Земли и полёт Юрия Гагарина. Можно указать также на победу русского оружия над «Великой армией» Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года. Или на присоединение Кавказа и Средней Азии. Или на строительство Транссиба в начале ХХ века, превзошедшее по своим масштабам и темпам создание трансконтинентальной железной дороги в Соединенных Штатах».[2]

День рождения России.

Эпопея «Встречь солнца» состоялась благодаря отысканию наиболее труднопреодолимого, хотя и не очень протяженного, всего в 273 версты, «чрезкаменного» участка пути из Европу в Азию через Уральские горы. Обустройство дороги по Указу последнего из рода Рюриковичей – царя Федора за весьма короткий, срок осуществил скромный посадский крестьянин из Верх-Усолки – Артемий Бабиновов с ватагой таких же, как и он крестьян.

Вновь проложенный путь в народе стал называться «Бабиновской» дорогой по имени её устроителя. Артемия Бабинова. Этот короткий участок, по сути, воссоединивший всю дорогу от Москвы до Тобольска в единое целое.

В это же время на крутом берегу реки Туре, где было некогда вогульское капище Нером-Кар, была заложена первая историческая столица Урала – Верхотурье – форпост на пути из Святой Руси в Российскую Империю. «Бабиновская» дорога или, официально, «Государев Соликамско-Верхотурский тракт» вел от Соли Камской на восток через реки Яйву и Косьву, мимо гор Косьвинский Камень и Павдинский Камень, пересекал реку Лобву и выходил к Туре. Появились ямские станции: Сурмог, Верх-Яйва, Чикман, Молчан, Верх-Косьва. И таможенные пункты: Растесский, Павдинский, Лялинский. Главное таможенное управление разместилась в Верхотурье.

От Верхотурья путь шел до Тюмени и Тобольска – летом по рекам Туре и Тоболу, зимой через Ирбит и Туринск по льду. Функционировал до 1783 года – даты официального открытия движения Кунгур-Екатеринбург-Тюмень – Московско-Сибирского тракта.

Но и после этого жизнь «первой сухопутной» дороги продлилась на десятилетия, составив период около двухсот лет. Свою эстафету «служения» она передала Московско-Сибирскому тракту, затем ТРАНСИБу и БАМу.

Рис. 2 «Бабиновская» дорога из Европы в Азию через Уральские горы

11 января 1598 года – прибытие первого обоза в Верхотурье[3]. Может статься, что это число будут считать когда-нибудь днем рождения Российской империи? Как знать?

Если такое случится, то Артемий Бабинов, «сибирской дороги вож», предстанет пред нашим взором, как своего рода «Колумб» Урала, которому удалось «возжечь», мощнейшие, таящиеся в русском народе силы «проведывания новых землиц».

«Чрезкаменные» пути ХII – ХVI в.в..

До открытия в 1598 году «Бабиновской» дороги существовало несколько «чрезкаменных» путей (военные, торговые и купеческие пути, охотничьи тропы, волоки, дороги контрабандистов и др.). Первые пути прокладывали поморы и новгородцы. Они совершали походы в 1187 г., в 1193 г. и позже. Затем приоритет в освоении земель за Уралом перешел к Московскому государству. К 70-м гг. XV века им наиболее полно была известна северная часть Уральского хребта. Опять-таки, все ранние пути были труднопреодолимыми, протяженными и отнимали много времени.

«Бабиновская» дорога была короче на две тысячи вёрст, чем пути волоком и по рекам. Она значительно экономила время в пути.

Рис. 3 Первые пути ХII – ХVI в.в. из Руси в Сибирь

Городок невелик, да славен.

Так говорили более четырехсот лет тому назад о первой «исторической столице» Урала на «Бабиновской» дороге. Город на Туре по тем временам – «нервный узел» государства Российского, «врата в Сибирь». В те времена говорилось, что у врат Верхотурской таможни «лежала вся Сибирь от границ Урала до Китая. В сочетании с широтным, сухопутным, транзитно-транспортным коридором, пристани и склады Верхотурья исполняли стратегическую роль в меридионально-водном поддержании жизни «острожков» в устьях крупнейших рек Сибири за полярным кругом. Примером тому – историческая эпопея «Мангазеи златокипящей» и «Новой Мангазеи» на реках Таз и Турухан. Вдобавок, в южном направлении с Верхотурья шло массовое освоение территории Урала, возникали города и села, получала развитие горно-заводская промышленность[4].

Таким образом, практически около двух веков на территории Зауралья преобладал дорожно-логистический уклад, а первые широтные и меридиональные «государевы» пути, как своего рода «коридоры развития» послужили мощным фактором государственного строительства. Именно исторические дороги Урала обеспечили Российской империи статус «стратегического субъекта» истории, укрепили суверенитет «государевой» власти.

Две столицы – две судьбы

«Неугасимая свеча» исторической памяти и опыта первооткрывателей, освоения смыслов бытия и поиска ответов на вызовы времени ныне перешла от Верхотурья к Екатеринбургу. Обретение Екатеринбургом символической роли «стража» России произошло в 1723 году и доныне город на реке Исеть пребывает в данном качестве.

Екатеринбург сравнительно молодой из городов-миллионников, при всём при этом, он незримо, имманентно, концентрирует в себе могучую силу присущую уникальнейшей и древнейшей земле – территории особого, «планетарного» значения, расположенной в самом Сердце России – «Чаше Северной Евразии».

Ярчайшим свидетельством уникальности и неповторимости Уральского края является то, что на географической карте Евразии-России не отыскать еще одного такого региона, который «отражал» бы как в «камере обскура» наличие двух столиц: Москва–Санкт-Петербург и равно как на Урале: Верхотурье–Екатеринбург.

Рис. 4 Урал – хребет, твердыня, «сварной шов» России.

Исторически сложившийся каркас дорог Урала (не исключено, что со времен неолита) позволил Руси и России использовать их как фронтир (линию освоения) обширнейших пространств за Уральскими горами, начиная с конца ХVI века.

Рис. 5 Каркас дорог Урала и Приуралья в ретроспективе.

На современном этапе социально-экономического развития и объективной потребности усиления геополитического статуса России как суверенной державы, он востребован и поныне. Необъятные просторы Российской империи, омываемой тремя великими океанами, требуют разработки особой, национально-ориентированной модели геополитического контроля над пространством.

Геополитическая концепция «От моря до моря».

Именно поэтому наш творческий коллектив сторонников воссоздания и современного использования исторического пути через Уральские горы ГОСУДАРЕВА ДОРОГА («БАБИНОВСКАЯ») в своей многолетней поисково-экспедиционной практике и анализе реального состояния легендарной дороги[5] акцентировал своё внимание, в первую очередь, на популяризацию идеи воссоздания легендарной «Бабиновской» дороги –дороги, создавшей Россию[6].

Нас поддержали в этом ученые – изобретатели уникального транспорта из Новосибирска (См. раздел АЭСТ – «прорыв» в Будущее). Так родилась УРАЛО-СИБИРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА.

В перспективе мы ставили цель – воплотить в реальность мечты ученых-провидцев, русских мыслителей В. П. Семенова-Тян-Шанского и А. Е. Вандама (Едрихина). Им принадлежит разработка уникальной модели геополитического контроля над Россией-Евразией – теории «от моря до моря», позволяющая с позиций национальных интересов адекватно оценивать геополитическое положение России и намечать стратегические направления её политической, экономической и культурной активности.

Семенов-Тян-Шанский Вениамин Петрович, (1870-1942), сын знаменитого путешественника, внес большой вклад в формирование политической географии России. Он обосновал базовые особенности русской системы геополитического контроля в Евразии, как устойчивой в своем развитии территории, двумя концами упирающаяся в омывающие ее на окраинах моря. Предложенная им концепция мирового геополитического управления явилась альтернативой концепции «жизненного пространства» Ф. Ратцеля и теории «Хартленда» X. Маккиндера. Особое внимание Семенов-Тян-Шанский В. П. уделял в своей концепции широтному развитию Европы и Азии как единому целому. Он рекомендовал применять к азиатским «анклавам развития» отношение «не только терпимое, но и любовно поощрительное к возникающим там культурным и промышленным начинаниям».

Вандам Алексей Ефимович (Едрихин), (1867-1933), генерал-майор, военный разведчик, участник I мировой войны, считал, что управление системой «от моря до моря» должно происходить не только по горизонтали – с запада на восток, но и по вертикали – с севера на юг. Именно так исторически осуществлялось освоение пространства русскими в Евразии.

«Бабиновская» дорога: забытый артефакт или мобилизационный призыв?

Итак. Мобилизационный «рывок», как особый путь развития нашего государства, в конце ХVI века, выразился в мощнейшем движении русских первопроходцев «Встречь Солнца» к Тихому океану. То был тяжелый период испытаний, так похожий на «день сегодняшний». Вопрос тогда, как и сейчас, стоял остро: «Быть или не быть?» А именно, нам угрожала: немецко-литовско-польская экспансия с запада; турецкая с юга; Финляндско-Шведское королевство, господствующее над Балтикой с северо-запада. Военные расходы и неоправданно жесткая внутренняя политика привели к расстройству всей экономики Московского государства. Вот тогда, народная инициатива, устремившаяся на Восток и встретившая со стороны государства поддержку, превращает Святую Русь в многонациональную Российскую империю. «Бабиновская» дорога, – отрезок от Соликамска до Верхотурья всего лишь в 273 версты… и Москва… – «получает» свой «Северный Шелковый Путь»!!! А Верхотурье на полтора века – контроль над суверенитетом и «государевыми» богатствами!!! Закономерный вопрос: «А может ли послужить старинная дорога, создавшая Россию в ХVI-ХVII веках, примером для нового «взлёта» нашего Отечества»?

Уральская мечта.

Твёрдо уверены, что «ДА»! Ныне Россия готова к технологическому «рывку» – об этом заявил недавно президент Владимир Путин на «Технопроме-2018» в Новосибирске. Этому посвящены его «майские указы». А на сессии Валдайского форум в октябре этого года он прямо указал на «Уральскую мечту»: «Ещё один перспективный маршрут – «Арктика – Сибирь – Азия». Его смысл в том, чтобы через Восточную Сибирь – центр Евразии – соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов…[7]»

Автор настоящей статьи, будучи сотрудником сектора научно-технического прогресса и-та Экономики УрО РАН под руководством Ильи Соломоновича Иоффе, был одним из свидетелей разработки тематики освоения Северного морского пути[8]. Ученые института успешно продолжали традиционно заниматься данной тематикой, конкретным результатом которой явилась идея – Уральского трансконтинентального Арктико-Индийского пояса развития[9].

Таким образом, Евразийско-Азиатская, трансконтинентальная сухопутно-широтная, коммуникация – «Бабиновская» дорога, в совокупности с Уральско-меридиональным, Арктико-Индийским поясом развития в перспективе может стать предметным наполнением реализации «Уральской мечты».

Рис 6. Широтный и меридиональный «пояса развития»

АЭСТ – «прорыв» в Будущее.

Нужна дерзновенная, «прорывная идея», способная осуществить Уральскую мечту? Она есть. Новосибирские ученые, «отказавшись от колеса», разработали «прорывную» транспортную технологию 6-го технологического уклада – Аэро-Эстакадный транспорт (АЭСТ).

АЭСТ – принципиально новый вид транспортной системы (идея «ухода от колеса»). АЭСТ новосибирских ученых-новаторов: Соколова В. Г. и Серьезнова А. Н. (патент № 2522189), использует принцип динамической воздушной подушки[10].

Соколов Виктор Григорьевич, инициатор и ведущий разработчик принципиально нового вида транспорта, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор СГУПС, академик Российской и Международной инженерных академий.

Серьезнов Алексей Николаевич, ведущий разработчик принципиально нового вида транспорта, доктор технических наук, профессор, научный руководитель СибНИИ авиации С. А. Чаблыгина («Второй» ЦАГИ), действительный член Российской академии транспорта, действительный член Российской и Международной инженерных академий.

Созданию АЭСТ предварялись разработки Р. Алексеева (легенда-экраноплан «Каспийский монстр») и Р. Бартини (экранолет ВВА-14). И разработка 50-летней давности модуля «Аэротрэйн» Ж. Бартена (85 пассажиров, скорость более 430 км/час). Смерть Ж. Помпиду и Ж. Бартена не позволили завершить аэро-эстакаду на линии Леон-Париж.

Затраты на создание инновационно-транспортной технологии АЭСТ Соколова В.Г. и Серьезнова А.Н. многократно ниже любого из современных видов транспорта общего пользования. В 2-3 раза, чем железная дорога; в 3-4 раза, чем автодорога; в 15-20 раз, чем монорельс; в 20-30 раз, чем ВСМ; в 30-40 раз, чем поезд «маглев» и подземное метро. Срок окупаемости не более 5 лет.

Социально-экономическая эффективность АЭСТ достигается благодаря:

 – высоким скоростям перевозки грузов (в т. ч. транспортировка нефти без ее подогрева) и пассажиров (в т. ч., войск и техники);

 – оперативной доставки грузов на дальние расстояния и обеспечение её механизмом «Just InTime» («точно в срок») без обременительных запасов;

 – «уплотнением» пространства при помощи создания «линейных городов» вдоль трасс АЭСТ со «встроенной» экологически чистой транспортной инфраструктурой (в перспективе создание трансконтинентальных транспортных поясов развития);

 – созданию инновационного кластера, интегрирующего не менее 30 отечественных инновационно-производственных структур (в т. ч. включающего в себя мультимодальные транспортные узлы);

 – решению проблемы занятости населения в малых городах, моногородах (в т. ч. удаленных поселениях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера);

 – «мультипликативному эффекту» в образовании – реальная потребность в подготовке специалистов высокого качества и в широком диапазоне профессий, обеспечивающих производство и функционирование АЭСТ-систем;

 – укреплению «положительного образа» России в мире.

«Счастье – впереди, а прогнёшься – сзади».

Проект «Один пояс, один путь» является важной частью борьбы Китая за новый мировой экономический и финансовый порядок. Нужно ли это нам? Союз с Китаем – это союз полчищ «переселенцев» из Китая с нашей неконтролируемой безлюдной территорией? К чему это может привести? «Странная» эйфория по поводу участия России в проекте ОПОП, однако, преобладает.

«Счастье – впереди, а прогнёшься – сзади»: фронтовая поговорка, дошедшая до нас со времён Великой отечественной войны, в которой наши отцы и деды отстояли суверенитет Родины. Быть может, следует её вспомнить? А. Девятов – военный разведчик, политик-китаист, предлагающий «оседлать» китайского дракона русским Духом и хорошо знающий Поднебесную предостерегает. По этому поводу записал своё обращение 03.10.2019, прежде всего к официальным властям, на Ютубе[11].

Стоит ли ждать умаления достоинств нашего Богом хранимого Отечества? Может статься, что скоростные трассы Аэро-Эстакадного Транспорта могут быть востребованы для контроля над обширной территорией нашего Отечества? Стоит ли ждать? Время настало!

Выводы.

Мы, авторы настоящей статьи, проведя истриософский анализ народного движения «Встречь солнца» по становлению Российской Державы и изучив реальное состояние исторического пути через Уральские горы по оси Соликамск-Верхотурье – «Бабиновской» дороги – пришли к СЕРЬЁЗНОМУ ВЫВОДУ: почему бы позитивный опыт Московского государства по «социальному проектированию» Будущего не использовать и ныне? Для этого необходимо проявить, в первую очередь, политическую волю и государственную мудрость. А также решиться на смелый шаг применения новейших «прорывных» транспортных технологий – инновационных транспортных систем 6+ технологического уклада – Аэро-Эстакадного Транспорта (АЭСТ). Да, эта идея не совсем обычная! Так, как бы то ни было, случалось со многими идеями в истории человечества, которые изначально оценивались как «сумасшедшие», потом – «в этом, что-то есть» и, наконец – «иначе и не могло быть».

Мы, основатели движения ГОСУДАРЕВА ДОРОГА («БАБИНОВСКАЯ»), твёрдо убеждены в том, что, именно, такого рода идеи дают «крылья» человечеству: как идея АЭСТ; как некогда постройка дороги из Европы в Азию скромным крестьянином Артемием Бабиновым.

Мы, инициаторы Урало-Сибирской Стратегической Инициативы: АЭРОЭСТАКАДНЫЙ ТРАНСПОРТ – «ПРОРЫВ» В БУДУЩЕЕ, твёрдо убеждены, что создание АЭСТ имеет глубокие онтологические корни, геополитическую и макроэкономическую целесообразность, поэтому можно смело прогнозировать востребованность новейших транспортных систем во многих регионах России. А почин нового «взлёта» нашего Отечества может быть вновь заложен Государевой дорогой («Бабиновской»).

Россия не продаётся!

Тропинки человеческих судеб / Под вещим опахалом мирозданья. / Здесь всполох мысли, трепет узнаванья, / Дарует путь. Ты зорок. Ты не слеп. / Тут корни Рода / Пьют живой нектар – Исусову слезу. / Взрастает Сила. / Здесь Родина! Великая Россия! / Пусть небо сотрясается в грозу. / Ненастье сгинет, / Корчи вялых душ, / Их бесполезность упадёт на донце. / Россия есть! Она не продаётся! / Лихое иго, полчища кликуш / Испепелит разбуженное Солнце. / Дух Святый! Он мошною не берётся! / То неизменный Светоч русских Душ! / То Тайнопись от прадедов и дедов. / Не продаются Знамя и Победа! /

Ольга СМИРНЯГИНА / 03.11.19.

Ключевые слова.

Прародина человечества; Встречь солнца; Бабиновская дорога; Верхотурье; Первая столица Урала; Екатеринбург; Планетарное значение; От моря до моря; Урало-Сибирская стратегическая инициатива; Аэро-Эстакадный Транспорт; Прорыв в Будущее; Уральская мечта; Суверенитет России.

Библиография и IT-источники

1. Набрать в поисковике: «Широтный Сухопутный Ход «ВСТРЕЧЬ СОЛНЦА К ВЕЛИКОЙ МЕЧТЕ, http://nachinanie.ru/Project/Index/73677#myCarousel

2. А. Нагорный, «Советский Союз: 20 лет спустя…», «Завтра», 17 августа 2011

3. Набрать в поисковике ВЕРХОТУРЬЕ: «ЕСТЬ В ВЕРХОВЬЯХ ТУРЫ КРУТ-УТЕС», О Верхотурье,

4. Ю. Трунов, ««ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» ВЕРХОТУРЬЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ», «Россия в поисках национальной стратегии развития»,Сб. Всероссийской научной конференции, Екатеринбург, Каменск-Уральский, 24 апреля 2003 г.

5. Набрать в поисковике: ИСТОК И ПЛАЦДАРМ СВЕРХНОВОЙ РОССИИ, Концепция https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fTLAJHBUZgE

6. Набрать в поисковике: Гражданская акция «НЕУГАСИМАЯ СВЕЧА», опубликованный на площадке «Начинание, http://nachinanie.ru/project/index/74484; О результатах Гражданской акции http://www.channel4.ru/stories/11485/ https://www.youtube.com/watch?v=2ww-9iCuh7E или в поисковике: «Путешествие по Бабиновскому тракту»

7. См. Заседание Международного клуба «Валдай» 3 октября 2019 года https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RiRMuquvMXI

8. И. С. Иоффе «Зайдут и в нашу гавань корабли», газета «Уральский рабочий», 30 октября, 1996 года

9. Сотрудник Института экономики УрО РАН Владимир Литовский представил модель создания второго порта, наряду с ямальской Сабеттой, но уже в Ненецком автономном округе: «…Требуется помимо Сабетты для УрФО еще один порт в районе Усть-Кары, который действительно можно было бы построить…» http://www.nakanune.ru/articles/19014, а также В. Литовский «Теоретико-географические основы формирования доминантного урало-арктического геоэкономического пространства и его инфраструктуры», Москва, ГЕОС, 2016 год

10. Набрать в поисковике: АЭСТ – «Прорыв» в Будущее, https://youtu.be/lR4FDd0i5js

11. Набрать в поисковике: А. Девятов. Тяготение к преклонению перед Китаем. 03-10-2019, https://www.youtube.com/watch?v=qq-U4XE_638&pbjreload=10


[1] О движении русских первопроходцев «Встречь солнца» можно узнать, набрав в поисковике – Широтный Сухопутный Ход «ВСТРЕЧЬ СОЛНЦА К ВЕЛИКОЙ МЕЧТЕ» или http://nachinanie.ru/Project/Index/73677#myCarousel

[2] А. Нагорный, «Советский Союз: 20 лет спустя…», газета «Завтра», 17 августа 2011.

[3] О Верхотурье см. https://www.youtube.com/watch?v=5eIXMLVScRU&feature=youtu.be или набрать в поисковике: ВЕРХОТУРЬЕ: «ЕСТЬ В ВЕРХОВЬЯХ ТУРЫ КРУТ-УТЕС»;

[4] Ю. Трунов, ««ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» ВЕРХОТУРЬЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ», «Россия в поисках национальной стратегии развития»,Сб. Всероссийской научной конференции, Екатеринбург, Каменск-Уральский, 24 апреля 2003 г..

[5] См. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fTLAJHBUZgE или набрать в поисковике: ИСТОК И ПЛАЦДАРМ СВЕРХНОВОЙ РОССИИ.

[6] См. проект коллективного финансирования: Гражданская акция «НЕУГАСИМАЯ СВЕЧА», опубликованный на площадке «Начинание», пройдя по ссылке: http://nachinanie.ru/project/index/74484; О результатах Гражданской акции см.: http://www.channel4.ru/stories/11485/ или https://www.youtube.com/watch?v=2ww-9iCuh7E или в поисковике: Путешествие по Бабиновскому тракту.

[7] См. Заседание Международного клуба «Валдай» 3 октября 2019 года https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RiRMuquvMXI

[8] И. С. Иоффе «Зайдут и в нашу гавань корабли», газета «Уральский рабочий», 30 октября, 1996 года.

[9] Сотрудник Института экономики УрО РАН Владимир Литовский представил модель создания второго порта, наряду с ямальской  Сабеттой, но уже в Ненецком автономном округе: «…Требуется помимо Сабетты для УрФО еще один порт в районе Усть-Кары, который действительно можно было бы построить…» http://www.nakanune.ru/articles/19014, а также В. Литовский «Теоретико-географические основы формирования доминантного урало-арктического геоэкономического пространства и его инфраструктуры», Москва, ГЕОС, 2016 год.

[10] См. https://youtu.be/lR4FDd0i5js или в поисковике: АЭСТ – Прорыв в Будущее.

[11] См. https://www.youtube.com/watch?v=qq-U4XE_638&pbjreload=10 или в поисковике: А. Девятов. Тяготение к преклонению перед Китаем. 03-10-2019.

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/11/o-karte-niepelnosprawnych-w-europie.html

Sowa  Magazyn
Sowa Magazyn

godzinę temu

POLADA PALLAS POLIN 
PALLADION POLSKI WYNIESIONY I


Panu Marcinowi Krzyżanowskiemu Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego https://vk.com/wall467751157_678

1. Prolegomena I do Niebopolityki von Stefan Kosiewski
M31 Studia Slavica et Khazarica ZECh ZR 20191027 ME SOWA

2. Archimedes wodę wyciąga do góry kręcąc śrubą Archimedesa
ubowiec obecnością swoją skrywa rysunek na piachu wykreślony

3. siła może prawie wszystko zapomnieć o wpływach Aleksandra
na rysy twarzy tysięcy żołnierzy chińskich z terakoty R1a1*

4. kultura Polada cztery tysiące lat przed Bierutem i Gomułką
buduje domy na palach wbitych w dno jeziora Biskupińskiego

5. dom prosty dwuspadowy dach pokrywa strzecha w okolicy Wenecji
z tego samego pnia słowotwórczego epoki miedzi Wanda i Weneda

6. przechodząc do epoki brązu w prehistorycznej kulturze Myken
ściemniana przez barbarzyńcę siłą depczącego stale dorobek cudzy

7. dworek po Sienkiewiczu dostanie Instytut Julka Kornhausera
nazajutrz po przyznaniu mu docelowym Nagrody Andrzeja Dudy

8. Olga Tokarczuk dostanie od miasta Wrocław/ za Niemca Breslau
pożydoski domek poniemiecki z ogródkiem po poecie Karpowiczu

9. apoteoza przechodzenia masy ludowej na chrześcijaństwo do
Offenbach am Main wychodzi na wierzch oliwa ze skarbami Egiptu

10. Polin wpisana zostaje pijawka do systemu zasilania gotówką
publiczną rozkoszy nikczemnych ludzi bez oryginalnych pomysłów

11. kradną dorobek drugich przypisują się do szlachectwa ludzi
baron cygański i cyganka przyuczona do geszeftu po Myśli Wańka

12. Wstańka Jutrzenka Dobra przeniesionego przez Granice do Języka
snów eksplikacji Józefa we workach na własnych plecach plagiatu

* (Y-DNA) https://yandex.ru/collections/card/5db585d251aa9040bc..

Из коллекции «Мои картинки»yandex.ru
Lubię to Wyświetl listę oceniających Komentarz
https://www.facebook.com/marcin.krzyzanowski.33/posts/2608668465864981
https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/10/yahoo-robi-szlus-schluss-ab-am-28.html
Pilsudski stawia pasjansa w piekle Kaczynskiemu PDO571 SZCZURY PDO256 FO70 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski SSetKh Krzyz sw. Andrzeja Caryca Raduga Irodina ZECh 20180522 ME SOWA

mysowa
22 maj 2018 audio: https://gloria.tv/post/eGaZrvB7Dvm12sMJPkixXgLux

audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/pilsudski-stawia-pasjansa-w-piekle-kaczynskiemu-pdo571-herody-herodenspiel-von-stefan-kosiewski-m16/

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2019/01/12/teresa-pospiech-brother-sun-sister-moon-and-us/

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/o_prawa_inwalidow_na_obszarze_unii_/4

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/o_prawa_inwalidow_na_obszarze_unii_/4

 Cimoszewicz wydał oświadczenie, że ma raka i odleciał do Brukseli 

* (Y-DNA) https://yandex.ru/collections/card/5db585d251aa9040bc..

W 2019 r. Komisja Europejska rozpoczęła proces oceny inicjatywy. W ramach tej oceny dokonany zostanie zwięzły, kompleksowy przegląd, a także przeprowadzona zostanie analiza i ocena wdrażania projektu pilotażowego. Ułatwi to w przyszłości ewentualne szersze wdrażanie karty osoby niepełnosprawnej w UE.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=pl

https://twitter.com/sowa/status/1188254174263349249
https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/irlandyzacja-wschodniej-europy-m30-miedzynarodowa-strefa-bezpieczenstwa-pod-nadzorem-onz-pdn-v-sk/
the Blue line Porozumienie dla Pokoju i Rozwoju Ludzkosci w Europie M30 ODzYDZANIE von Stefan Kosiewski SSetKh Miedzynarodowa Strefa Bezpieczenstwa

the Blue line Porozumienie dla Pokoju i Rozwoju Lu… https://gloria.tv/audio/N2TeT9ND2MwW6C3VF9zRsKG the Blue line Porozumienie dla Pokoju i Rozwoju Ludzkosci w Europie M30 https://m.vk.com/wall467751157_677 ODzYDZANIE von Stefan Kosiewski SSetKh http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Nowe-Akta-Krola-w-Ministerstwie-Skarbu-Panstwa-M30-Prolegomena&#8230;
Published about 19 hours ago Pages: 20 Reads: 252 Public

IRLANDYZACJA PRUS Liebe Familie Sosnierz Sejm Wiejska Warszawa (Ojciec i Syn) M29 ZR FO von Stefan Kosiewski ZECh Studia Slavica et Khazarica 20191019 ME SOWA HUMANIZACJA PRACY WYBRANYCH DO KORYTA

IRLANDYZACJA PRUS Liebe Familie Sosnierz Sejm Wiej… https://gloria.tv/audio/HPf8nQEugeoe2g69SwwFyUeGs Liebe Famile Sosnierz, zrobiono mi dawno, dawno temu fotografię w Ambasadzie RP w Kolonii z kolegą Buzkiem, Jerzy, TW „Karol” z ukrycia, https://www.flickr.com/photos/sowamagazyn/albums/1577261 z perspektywy żabiej, nie wiedziałem oczywiście, że …

Published 6 days ago Pages: 19 Reads: 419 Public
https://amp.issuu.com/visual-stories/EigTuRmdbBq
http://sowa.blog.quicksnake.pl/MUSZELKI/For-the-Disabled-Card-in-Europe-since-2002-M31-PDN-I-von-Stefan-Kosiewski-O-Karte-Niepelnosprawnych-w-Europie-od-2002-roku

Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule Antonovi Mačugovi a saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi

sowa(») | včera v 09:48 | přečteno: 37× |

szcspv-sr/screenshot-2019-11-11-odhalenie-pamtnej-tabule-obetiam-komunizmu.png

audio: https://gloria.tv/post/XUsYQJrB4hzQ2tD2YcgmdJrRw MUSZELKI 4 http://www.szcpv.org/19/odhalenie.html   14. novembra 2019 vo štvrtok o 14.00 hod. pred budovou Pedagogickej fakulty- Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade Katolíckej univerzity Ružomberok, na Nábreží Jána Pavla II. č. 15 v Poprade. https://www.facebook.com/szbpv/photos/gm.3574661092574685/390700045171198/     Andrzej DUDA uczynił de facto Czarzastego Doradcą Prezydenta RP https://t.co/mBQwyI4XpC 12:46 – Pan poseł Czarzasty zwrócił mi uwagę, że na sali jest prezydent Kwaśniewski. Chciałem go bardzo serdecznie powitać – w ten sposób Andrzej Duda  — sowa (@sowa) November 12, 2019   1,6K Aufrufe PDF: Die guten Ideen würdigen Cest Stefan tym bohatym M4 Co na krzyzu von Mikolaj Rej z Naglowic SSetKh von Stefan Kosiewski PDO277 ZR 20190721 ME SOWA scalone Hochgeladen von Stefan Kosiewski Datum des Uploads am Jul 20, 2019 Zamach na Banasiowców Kalksztajna 11.11.2019 Warszawa https://vk.com/video467751157_456239185   Opozycja Pozaparlamentarna  Sowa Magazyn wczoraj o 18:02 Czynności Wolne Media LOTNA BRYGADA OPOZYCJI w tzw. Polsce po Magdalence gen. Janiszewskiego z GRU prowadzonego przez sekretarkę prowadzącą żyda i pedała satelitarnego od tzw. podstolika prawnego   https://vk.com/wall467751157_691číst dál


—–Wiadomość oryginalna—–
Od: Алексей Назаревский В-73 <president@clubvi.ru>
Wysłano: środa, 13 listopada 2019 04:51
Do: + Косиевский Штефан <skosiewski@gmail.com>
Temat: Школа Здравого Смысла им.А.Н.Назаревского при КТ ВИИЯ КА. Информационный бюллетень № 2803 от 13.11.19


Юрий Андреевич Трунов,Председатель (Лидер) Движения ГОСУДАРЕВА ДОРОГА
(«БАБИНОВСКАЯ»):
Много лет читаю Ваши труды. Не решались войти в контакт с Вами. Работали по своим целям. Но, время пришло, и мы высылаем результаты нашей многолетней работы по исследованию ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГИ («БАБИНОВСКОЙ») – первой сухопутной дороги, дороги создавшей Россию…


Всегда с уважением и всегда на связи,


Александр Гарунович Ибрагимов Запад – 78 Ректор Школы Здравого Смысла при КТ ВИИЯ КА (Школа создана в 2008) Вице-президент КТ ВИИЯ КА alexibr@mail.ruhttp://shzs.info/


Алексей Николаевич Назаревский Восток – 73 Начальник Клуба Товарищей Военного Института Иностранных Языков Красной Армии Проректор ШЗС при КТ ВИИЯ КА president@clubvi.ruwww.clubvi.ru


Клуб создан 31 августа 1999 года
Знающие сроки не суетятся.


 http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov/Pozvanka-na-odhalenie-pamtnej-tabule-Antonovi-Macugovi-a-salezianovi-Dr-Alojzovi-Zemlovi

Opublikowano Yesterday, autor: sowa

13 listopada, 2019 Posted by | Bez kategorii, Blogroll, kryzys, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowcy, Niebopolityka, ORLEN, PRL, sowa, syjonizm, ubowcy, wojna | , | Dodaj komentarz

Leszek Piechota ujawnił numer Listy Macierewicza * Reporterka Magazynu SOWA przyłapała kandydata na Dożynkach Prezydenckich Spała – Niedziela, 15.09.2019

sowa: https://gloria.tv/audio/eWXVZUJgMUSH4UtouT9eaiYBa

Zawiadomienie o ZAMACHU STANU M23 Prokuratura Krajowa PK I Ko1 1284.2018 Prokuratura Rejonowa Lodz-Srodmiescie PR Ko 1910.2019
Antoni Macierewicz, 71 lat, Spała 2019 Red. Anna Zorembik, z prawej/ SOWA © vk.com/my.sowa

https://vk.com/doc467751157_516216186

https://vk.com/photo467751157_457241971

http://sowa.quicksnake.cz/ARCIBISKUP-OLOMOUCKY/Zawiadomienie-o-ZAMACHU-STANU-M23-Prokuratura-Krajowa-PK-I-Ko1-1284-2018-Prokuratura-Rejonowa-Lodz-Srodmiescie-PR-Ko-1910-2019

15 września, 2019 Posted by | Bez kategorii | Dodaj komentarz