Stan David Ligoń

sowa magazyn europejski

„Żydowski Związek Wojskowy…”, dr Piotr Gontarczyk z IPN, wykład we wtorek, 14 maja

Obrazek

  • Możliwy deszcz 21°C / 9°C
  • dr Piotr Gontarczyk, politolog, historyk i publicysta, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Weteran Polskiej Korporacji Akademickiej Respublica.wykład pt: „Żydowski Związek Wojskowy – nieznany fragment konspiracji i powstania w Getcie jako ideowa i organizacyjna kontynuacja przedwojennej działalności Betaru” – wykład połączony z projekcją filmu pt.: „Betar” – w 70 rocznicę zakończenia powstania w Getcie – wykład rozpoczynający cykl o historii i współczesności polskich mniejszości narodowych.

ul. Czerniakowska 178 A, 00-440 Warsaw, Poland
Stefan Kosiewski Zydowski Związek Wojskowy, ok. 60 osób – stoczyło w kwietniu 1943 r. na Placu Muranowskim prawdziwą bitwę z oddziałami SS i Wehrmachtu, (Adam Halperin „Betar`s Role in the Warsaw Ghetto Uprising”, 1946 r.) Autor mówi o walach mniejszych osobowo oddziałów przy ul. Karmelickiej. Tak więc liczba 250 członków ZZW podana przez Andrzeja Zbikowskiego (Zydzi. Wrocław 1997) albo jest kilkakrotnie zawyżona, albo reszta członków ZWW nie uczestniczyła bezpośrednio zbrojnie w działaniach powstańczych. Andrzej Zbikowski: „… byli lepiej przeszkoleni. W broń ZZW zaopatrywał się samodzielnie, acz korzystano też z pomocy polskiej konspiracji socjalistycznej, m.in. Korpusu Bezpieczeństwa”, s.90http://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Militärverband

11 Maj, 2013 Posted by | Bez kategorii, Blogroll, sowa, syjonizm, wojna | , | Dodaj komentarz

Nowa bylejakość na scenie politycznej w RP, które podpisały porozumienie o współpracy: NIE

Stefan Kosiewski, Bolesław Tejkowski

  Warszawa 2005  Stefan Kosiewski, Bolesław Tejkowski

Stefan Kosiewski udostępnił link.

Nowa bylejakość na scenie politycznej, które podpisały porozumienie o współpracy: NIE

Na Walnym Zebraniu Przedstawicieli Organizacji współpracujących w ramach Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego oraz Przedstawicieli innych Organizacji i Osób Fizycznych  w dniu 13 kwietnia 2013 powołano Międzyorganizacyjną Komisję Integracyjno – Informacyjną(…)

Na kolejny międzyorganizacyjny zjazd organizowany przez Organizacje wchodzące w skład Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego jak również inne Organizacje współpracujące zapraszamy  do Warszawy na 11 maja 2013r. Zjazd odbędzie się w podziemiach Kościoła pod wezw. Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5, początek godź: 12:00. Organizacje jak i osoby fizyczne zainteresowane uczestniczeniem w zjeździe  proszone  są o zgłaszanie swojego uczestnictwa na dwa poniższe adresy mailowe lub telefonicznie. Zgłoszenia prosimy nadsyłać  do dnia 08 maja 2013r.

1. Fundacja Gospodarcza Bezrobotnym Sławpol. Sławomir Ziembiński
2. Klub Dyskusyjny im. Ignacego Paderewskiego. Ryszard Zieliński
3. Konwent Narodowy Polski. Mgr inż. Adam Bednarczyk
4. Obrona Narodu Polskiego. Mec Tadeusz Mazanek
5. Oddolny Ruch Społeczny – Konstytuanta Niszczonych Polaków
6. Polska Patriotyczna. Ryszard Jarznicki Zdzisław Jankowski
7. Polska Wspólnota Narodowa. Mgr Bolesław Tejkowski
8. Polski Ruch Uwłaszczeniowy Płk. Jan Grudniewski
9. Ruch Konfederacji Polski Niepodległej. Mec. Edward Dulewicz
10. Ruch Obywatelski „Praca dla Polski. Sławomir Ziembiński
11. Ruch Odbudowy Polski. Tadeusz Fijałkowski
12. Stowarzyszenie Patriotyczne Warszawa Wola – Bemowo. Jan Guz
13. Suwerenność Narodu Polskiego. Sławomir Zakrzewski
14. Towarzystwo Opieki nad Majdankiem. Julian Mazurek
15. Zgromadzenie Narodu Polskiego. Sławomir Ziembiński

http://www.ppzn.fc.pl/przewodniczący@wp.pltel. 666286685

Niniejszy materiał przesyłamy z zapytaniem, czy jesteście zainteresowani członkostwem w Polsko Polonijnym Zgromadzeniu Niepodległościowym, czy tylko otrzymywaniem od nas informacji. Przy braku jakiegokolwiek zainteresowania – prosimy powiadomić nas o swojej odmowie.
Wystarczy w odpowiedzi jedno słowo „nie

Polski Komitet Słowiański

Bolesław Tejkowski, Stefan Kosiewski, Barbara Krygier

Politik – 31. Dienstag, 06.09.2005

przeciw szkalowaniu BIAŁORUSI przez władzę i media w Polsce

   […] Polacy na Białorusi nie są prześladowani. Władza białoruska nie dopuszcza jedynie do agenturalne działalności przeciwko Białorusi zarówno miejscowych Polaków jak też pracowników Ambasady RP w Mińsku.
W imię prawdy i słowiańskiego braterstwa, apelujemy do Związku Polaków na Białorusi:
Nie dajcie się użyć jako agenci Zachodu…

2 Maj, 2013 Posted by | Bez kategorii, Blogroll, kryzys, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowcy, PRL, sowa, syjonizm, ubowcy | , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz