Stan David Ligoń

sowa magazyn europejski

Arbeiten Sie seit 67 Jahren? wie alt sind Sie? wie kann ich Ihnen helfen?

Stefan Kosiewski

POLEN
15 sie, 13:31

… sterylną pomocą naukową, narzędziem prostym, przyrządem tak samo niezbędnym w procesie nauczania-uczenia się przedmiotu istoty zarazy...  http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kriegsgrber-Mogiy-Polskie-w-RFN/Zlapal-Kozak-Tatarzyna-PDO600-FO-von-Stefan-Kosiewski-O-doktrynie-obronnej-RP-O-polskiej-racji-stanu-SSetKh-20180815-ME-SOWA-Prezes-NIK-Krzysztof-Kwiatkowski
nik katowice kwiatkowski sad pdo600
…zdołali obronić Polskę, ale zdołali przede wszystkim obronić także i Europę przed komunistycznym zalewem, przed „czerwoną zarazą” – powiedział Andrzej Duda…
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/ew6WvLnCNgH
pdo600

audio: https://gloria.tv/audio/P1ifG3TeYvBk4T4zx4D22bHLj MKiDN RP Prof. Piotr Glinski https://m.vk.com/wall467751157_249 zgłaszam niniejszym dobrą wolę udzielenia pomocy rządowi RP w odzyskaniu wyprowadzonych z Polski pieniędzy w n…Pages: 66 Reads: 162 Published 5 days ag

IMG_20171017_120231 KOBLENZ bj

Polnisches Kulturzentrum e.V.    Postfach 800626    65906 Frankfurt am Main
Stefan Kosiewski, Vorsitzender/ Prezes

We Wigilię Matki Boskiej Zielnej AD 2018

Prezes Najwyższej Izby Kontroli    
Pan Krzysztof Kwiatkowski
KNO.42.001.2018

Szanowny Panie Prezesie,

informuję uprzejmie o wystąpieniu przeze mnie 12 sierpnia 2018 audio: https://gloria.tv/audio/P1ifG3TeYvBk4T4zx4D22bHLj  do Ministra Kultury RP Prof. Piotra Glińskiego ze zgłoszeniem dobrej woli udzielenia pomocy rządowi RP w odzyskaniu wyprowadzonych z Polski pieniędzy (100 mln euro) w nadzwyczaj niezwykłych okolicznościach, których dokładne i wielostronne zbadanie winno stać się przedmiotem działania Prokuratury Nasz Znak: PKN17/ PDO102/ 214 FO 484 PDO599  https://vk.com/wall467751157_249

PDF: https://de.scribd.com/document/385978091/Piotr-Glinski-NIK-o-Fundacji-Czartoryskich-PDO599-Jerzy-Stuhr-PDO102-ZR-Von-Stefan-Kosiewski-Na-Palec-PDO214-Lech-Klekot-Jerzy-Sowinski-20180812-ME-SO
PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/piotr_glinski_nik_o_fundacji_czarto

http://sowa.blog.quicksnake.pl/OSWIATA/Minister-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego-RP-Piotr-Glinski-PDO599-Jerzy-Stuhr-przeciwko-prawu-PDO102-ZR-von-Stefan-Kosiewski-Na-palec-PDO214-Lech-Klekot-Gemldeausstellung-Basel-2018
Zgłaszam niniejszym dobrą wolę udzielenia pomocy Najwyższej Izbie Kontroli w przeprowadzeniu przewidzianych ustawowo działań w sprawie opatrzonej znakiem jw.: KNO.42.001.2018

Nawiązując do Pisma Pana Prezesa, z 30 kwietnia 2018, skierowanego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Pana Mariana Banasia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, chciałby uprzejmie zwrócić uwagę Szanownym Panom, że szczególnemu działaniu kontrolnemu Prezesa NIK, Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego RP w tej sprawie winny zostać poddane przede wszystkim osoby prawnie i faktycznie reprezentujące Fundację XX. Czartoryskich, tj. Panowie: Maciej Radziwiłł, Członek Zarządu oraz Jan Lubomirski-Lanckoroński, którzy podpisali się pod Protokołem z posiedzenia Zarządu Fundacji odbytego w Krakowie 15.05.2017 o godz. 9:00, przedłożonego Ministrowi Kultury jako organowi kontrolnemu https://issuu.com/kulturzentrum/docs/piotr_glinski_nik_o_fundacji_czarto/60

Zasugerowane przez Pana Prezesa w akapicie 3. wspomnianego Pisma, skupienie uwagi Ministerstwa Finansów na osobie Adama Czartoryskiego może ściemniać, zadymiać kwestię odpowiedzialności złoczyńców, a w konsekwencji prowadzić do przysłowiowego łapania Tatarzyna, albowiem wskazując na tytułowego złoczyńcę, noszącego nazwisko udzielone Fundacji, odgrywającego być może istotnie pod wpływem femme fatale (jak zasugerowała to znająca się na rzeczy, nie będąca przecież od macochy córka Adama Czartoryskiego, Pani Tamara Czartoryska, znająca osobiście kobietę przynoszącą staremu mężczyźnie porażkę i zgubę, zdaje się odwodzić Organy Kontrolne w Polsce od prawdziwych złoczyńców, którzy w atmosferze skandalu związanego z rezygnacją poprzedniego Prezesa Fundacji, Pana dra hab. Mariana Wołkowskiego-Wolskiego i Wiceprezesa Rafała Slaskiego, zdecydowali się robić za Członków Zarządu reprezentujących Fundację Czartoryskich na zewnątrz.

Akapit 3. Pisma KNO.42.001.2018 z 30 kwietnia 2018 r., winien zatem ulec odmataczeniu zgodnie ze wskazanym powyżej stanem prawnym tudzież faktycznym oraz uzyskać dosadne brzmienie:

„Mając na uwadze wyżej wymienione ryzyko, badanie kontrolne powinno umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy działania podjęte przez Fundację XX. Czartoryskich, w tym przez Macieja Radziwiłła i Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, były zgodne z przepisami prawa podatkowego, a w szczególności, czy przekazanie środków do Liechtensteinu nie miało na celu uniknięcia opodatkowania powyższej sumy w Polsce”.

Złapanie obu Kozaków za głowę, nie powinno oczywiście prowadzić do wypuszczenia łba Tatarzyna, Prokuratura uzyskała bowiem wystarczająco dużo dowodów kryminalnej energii wykazanej przy tej okazji przez wszystkich dosłownie, cynicznych sprawców skandalicznego przekrętu i wyprowadzenia z Polski 500 mln zł wypłaconych bez pozostawienia – wielu uczciwym urzędnikom państwa polskiego najmniejszej chwili do zastanowienia się –  przez Ministra Piotra Glińskiego, ponieważ nazajutrz po podpisaniu na gwałt umowy 29 grudnia 2017 r. przez nieszczęsnego ministra, MKiDN przelało kwotę, która była do wyprowadzenia z Polski, nad którą państwo polskie nie zastrzegło sobie żadnej klauzuli kontrolnej, we wadliwie sporządzonej i podpisanej umowie przez wicepremiera Piotra Glińskiego, który jako spirituis movens pierwszy wystąpił do Fundacji z propozycją zrobienia geszeftu zrzucając potem na swojego zastępcę sprawę formalnego wytłumaczenia się, czyli zagmatwania istoty rzeczy.

Stwierdzenie w Piśmie z 26.04.2017 podpisanym przez Wiceministra Kultury Jarosława Sellina, na papierze firmowym z nagłówkiem: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, że „nie zachodziły przesłanki, które stanowiłyby podstawę do podejmowania takich działań” , tzn. wystąpienia do sądu Organu Kontrolnego, przeciwko Zarządowi Fundacji (po wpłynięciu do Ministerstwa Kultury 23.04.2017 odrzuconych 25.04.2018 przez Ministerstwo Kultury sprawozdań z działalności Fundacji), stoi tymczasem w  niezaprzeczalnej sprzeczności z odrzuceniem przez MKiDN sprawozdań Fundacji za lata 2016 i 2017, jako niezgodnych z wymogami przepisów prawa o działalności fundacji w Polsce, patrz punkty: 3 i 4 Pisma z 26.04.2018 https://issuu.com/kulturzentrum/docs/piotr_glinski_nik_o_fundacji_czarto/12

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/475902266210442

Pdo600-zrzut-ekranu-2018-08-16-09-37-43

Daleki jestem od wytykania palcem wskazującym czapek palących się na złodziejach czy też od jadem, srebrną rączką osadzoną na kiju dotykania gorejących mycek na szurkach, dzięki użyciu szlachetnego metalu nie przenoszącą wszak pandemii psychozy na osobę nauczyciela życia miłego Sprawiedliwemu, sterylną pomocą naukową, narzędziem prostym, przyrządem tak samo niezbędnym w procesie nauczania-uczenia się przedmiotu istoty zarazy, jak cyrkiel z białą kredą oraz drewniana, wielka ekierka prostym kątem przykładana do pionowo zawieszonej na ścianie hederu czarnej tablicy służącej do wykreślania gwiazdy Pitagorejskiej, ażeby potem wyciągnąć z dokonanego kredą wykresu wnioski matematyczne, przydatne do wyliczeń kabalistycznych zaiste, prowadzących do ustalenia stosunku jednego odcinka do drugiego, czy fragmentu tekstu Procesu Kafki do fragmentu Zamku, dostrzeżoną przeze mnie bystrym wzrokiem tropiciela albo i może już odkrywcy w harcerstwie, pod powałą drewnianego domku babki Grześka W., która mieszkała w takim właśnie zabytku architektury drewnianej przy ul. Wąskiej w Czeladzi ze siostrą, tak samo siwą, niską, spokojną staruszką, za którą kilkuletnie dzieci wołały jednak na Węgrodzie: Volksdeutschka, kilkanaście lat jeszcze po wojnie i było w tym doprawdy coś z naturalnej sprawiedliwości ludowej, na którą Jezus Chrystus przyzwolił maluczkim w nauczaniu o potrzebie religijnej natury, rzucenia pierwszym kamieniem przez takiego właśnie, który sam jest bez grzechu, nie podpisał bowiem Volkslisty, odstępstwa od czci i wiary, dla wygody osobistej, kostki mydła Biały Jeleń należącej się miesięcznie osobie uniemczonej; przy oprowadzaniu mnie po tajemniczym wnętrzu rozjaśnionej skąpo wpadającymi przez okienka i dziury w dachu strumieniami światła słonecznego, budowli groźnej zdawało się niczym trzewia wielkiej, biblijnej ryby, po wypiciu wina z domieszką narkotyku, szaleju z bluszczem podanym ze zmielonym sporyszem, niesionym w kłosach pszenicy przez mystów Demeter, podążających w towarzystwie oficerów prowadzących, w procesjach poprzedzających dionizyjskie wtajemniczenia.

Tak to młodego Jarosława Kaczyńskiego wprowadzał biseksualny porucznik WSI Poleszczuk w arkana sztuki królewskiej, w sagach i legendach, berach i bojdach Stonogi, do świata polityki i geszeftów Porozumienia Centrum, Spółki Srebrna, Fundacji Prasowej Solidarności, doodbytniczo i do buzi, po każdorazowym, urzędowym spotkaniu służbowym w lokalu kontaktowym.

Wtedy to właśnie, w tym uroczym domku, zaszczurzonym totalnie i zapchlonym zupełnie tak samo, jak latające chmarami dronów domki z obrazów i witraży Chagalla, które widziałem w realu peregrynując po świecie na emigracji politycznej, od 1982 r, od królewskiej katedry w Reims po kościół w Moguncji, domki z wiersza Rilkego Katedra; na Węgrodzie w miłej Czeladzi, miasteczku dzieciństwa na siedmiu wzgórzach czarodziejskich rozsiadłego, jak miłe memu sercu Wilno i jeszcze jedno duże miasto, do którego wpadłem pewnego razu bez mapy był i bez nawigacji w samochodzie, ażeby zaraz przejeżdżać skrzyżowania na czerwonych światłach golfem na niemieckich numerach biorąc przykład z miejscowych, którymi wysokooktanowy temperament pędzi także wtedy, kiedy przebywają w zaparkowanych w biały dzień, rytmicznie uginających się autach, parami z rozgrzanymi ciałami pod Termami Karakalli i gdzie tylko popadnie; po spisaniu na straty, po karnym wyrzuceniu chłopaka ze studiów na Uniwersytecie Sląskim za niewinność, w grudniu 1977 r. z oskarżenia o naruszenie nietykalności cielesnej pracownika Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach i studenta w jednej i tej samej osobie, nie wspomnę tu po nazwisku, który miał za zadanie wyprowadzenie figuranta z równowagi harmonii klasycznej Grecji filozofów i poetów do świata użydecznej błogości znormalizowanej dla Nowego Człowieka.

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/bwrc7B68KHWV2mGsoTFvSKFEh 

Screenshot_2018-08-18 Kościół św Stanisława

die Kathedrale, von R.M. Rilke

KATEDRA

W tych małych miastach, gdzie wokoło
jak na targu przykucają stare domy
kto ujrzał je, wystraszony z nagła
budy zamyka na głucho, oniemiały,

krzykacze zamilknęli, bębny zatrzymane,
do niej wytężony w podnieceniu słuch
tymczasem ona stoi tam spokojnie w starym
płaszczu z fałdami swoich przypór
a o tych domach nie wie nic:

w tych małych miastach ujrzeć możesz,
jak bardzo swoje otoczenie przerosły
katedry. Ich powstawanie przeszło ponad
wszystko, jak widok życia własnego zbyt
duża bliskość przerasta nieustannie
a tak, jak gdyby nic się nie zdarzyło;
jakby losem było, co w nich skupiło się
bez miary, zamienione w kamień, trwałemu
przeznaczone, nie to, co w dole, ciemnych
ulicach z przypadku przyjmuje jakieś imię
i chodzi w tym, jak dzieci na zielono i
czerwono i co kramarz ma, jako fartuszek
noszą. Tam było narodzenie u tych podwalin,
i siła i parcie w tym zmaganiu i miłość
wszędzie, jak wino i chleb, i te portale
pełne miłosnych skarg. Wahało się życie
biciem godzin, zaś na wieżach, które pełne
zawodu naraz nie rosły już, była śmierć.

Rainer Maria Rilke, 1.7.1906, Paris
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2016/07/04/katedra-rilke/

Wskazuje się tu na  fakty, w oczach Polaka i Katolika napływające z nazwiskiem Czartoryski męczeńską śmierć bł. Michała Czartoryskiego, dominikanina, zabitego 6 września 1944 r. w tzw. powstaniu warszawskim, wywołanym przez antypolskich wrogów Narodu Polskiego dla wytracenia 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy, elity wykształconego, nowoczesnego narodu polskiego, przed wejściem żydokomunistycznych komisarzy i politruków na bagnetach Czerwonej Armii; w beznadziejnym, szaleńczym zrywie wywołanym przez żydomasona Józefa Retingera (Bilderbergi po wojnie założył nieodłączny cień zamordowanego gen. Sikorskiego, który w tym jednym, jedynym dniu odstąpił pod Gibraltarem Naczelnego Wodza i Premiera Rządu RP na Uchodźstwie, gen. Władysława Sikorskiego, który w planach zamachowców  był do wyprowadzenia, w pole . Właściwe nazwisko:  Jan Franciszek książę Czartoryski

KONIEC NARODU PDO379 Warschau 44 PDO166 von Stefan Kosiewski ZR FO220 Norman Davies a PKWN ZECh CANTO DLXI

Faktem jest, że piszę do Pana Prezesa w nawiązaniu do informacji:
Od: skosiewski@gmail.com <skosiewski@gmail.com>
Wysłano: wtorek, 14 sierpnia 2018 17:37
Do: Piotr.Prokopczyk@nik.gov.pl; www@nik.gov.pl; Krzysztof.Kwiatkowski@nik.gov.pl
Temat: PD: debile polecą sobie na koszt państwa do Nowej Zelandii pod pozorem zakupu części zamiennych z fregat wyzłomowanych w Australii, których Spółka Srebrna nie wstawi przecież do kadłuba IV RP – o planowanej od 18 do 23 sierpnia podróży 20180813 ME SOWA https://vk.com/wall467751157_249

NIK test dokonany Zrzut ekranu 2018-08-13 16.50.31

Złapał Kozak Tatarzyna a Tatarzyn za łeb trzyma 600 Prolegomena do Odżydzania po Myśli gen. Włodzimierza Zagórskiego Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski O doktrynie obronnej RP O polskiej racji stanu Studia Slavica et Khazarica Rezerwy złota PDO140

Napisał sowa (») dzisiaj w 15:11 w kategorii Kriegsgräber – Mogiły Polskie w RFN, czytaj: 3×
sk/pdo600-tatarzyn-petelicki-fo39-o-doktrynie-obronnej-2005.jpg

  Te debile polecą sobie na koszt państwa do Nowej Zelandii pod pozorem zakupu części zamiennych z fregat wyzłomowanych w Australii, których Spółka Srebrna nie wstawi przecież do kadłuba IV RP

Gen. Petelicki PDO279 Tatarzyn FO39 von Stefan Kosiewski 20120618 O doktrynie obronnej RP 16.11.2005 O polskiej racji stanu 15.11.2005  mysowa  1 15 lut 2016
https://podomatic.com/embed/html5/episode/4333677?autoplay=falsehttps://www.podomatic.com/podcasts/sowa/episodes/2012-06-18T09_40_51-07_00

Screenshot_2018-08-13 Jürgen Gräbel LinkedIn

Nachrichtenliste

Piotr Glinski NIK o Fundacji Czartoryskich PDO599 Jerzy Stuhr PDO102 ZR von Stefan Kosiewski Na palec PDO214 Lech Klekot Jerzy Sowinski 20180812 ME SOWA Dyr. Jacek Miler.pdf herunterladen

Screenshot_2018-08-13 Piotr Glinski NIK o Fundacji Czartoryskich PDO599 Jerzy Stuhr PDO102 ZR Von Stefan Kosiewski Na Palec[...]

by an artist who taught Winston Churchill is a FAKE, experts reveal

Painting bought for £165k by collector who was told it was created by an artist who taught Winston Churchill is a FAKE, experts reveal

magazyn europejskiDu hast etwas auf Art gepinnt.
Painting bought for £165k by collector who was told it was created by an artist who taught Winston Churchill is a FAKE, experts reveal

https://www.pinterest.de/pin/452752568786131902/

Stefan Kosiewski

13 sie’  19 lutego 1897 r. ­– urodził się bł. Michał Czartoryski, dominikanin, właściwie Jan Franciszek książę Czartoryski. Mistrz nowicjatu i wychowawca studentów, architekt, arystokrata. Zginął 6 września 1944 r. w Warszawie.

1 sierpnia 1944, wczesnym popołudniem, wybrał się do okulisty na Powiślu, gdzie zastał go wybuch powstania warszawskiego. Następnego dnia zgłosił się jako kapelan do walczącego na Powiślu III Zgrupowania „Konrad” AK. 6 września 1944, po upadku tej dzielnicy, nie wycofał się z powstańczymi oddziałami, nie skorzystał z możliwości ukrycia się przed Niemcami w stroju sanitariusza, jak mu zaproponowano, lecz pozostał do końca, jako jedyny z personelu szpitalnego, z grupą ciężko rannych powstańców i cywilów w piwnicach firmy Alfa-Laval. O. Michał Czartoryski uważał, że pozostawionych chorych nie może opuścić i tylko przy nich jest jego miejsce. Pół godziny po ewakuacji obsługi powstańczego szpitala Niemcy rozstrzelali w piwnicach lazaretu pozostałych tam chorych i razem z nimi o. Michała, który do końca wspierał duchowo rannych. Wywleczone z piwnicy ciała spalono na pobliskiej barykadzie. Rok później przeprowadzono ekshumację, w celu przeniesienia ich do wspólnego grobu dla powstańców. Ciała o. Michała Czartoryskiego jednak nie zidentyfikowano.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Franciszek_Czartoryski

Wspomnienie 6 września
Patron Jarosławia i chorych na oczy

Screenshot_2018-08-13 Stefan Kosiewski - Google+

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/MY1W9B9ankX

magazyn europejskiDu hast etwas auf Art gepinnt.
Kwiaty by Marlena Łozińska Lubię to!
Kwiaty by Marlena Łozińska Lubię to!

Minister Przekabacania Prawdy w Rosji PDO270 FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXVIII Kupfermann

Władimir Miedinski w „Rzeczpospolitej”:
Polska sama wybrała komunizm
Minister Przekabacania Prawdy w Rosji PDO270 FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXVIII Kupfermann
mysowa 29. Jan. 2016
53 min ·…negocjatorzy Izby Reprezentantów i Senatu zachowali w formie niezmienionej poprawkę zobowiązująca szefa resortu obrony wspólnie z sekretarzem stanu do przedstawienia nie później niż do 1 marca 2019 odpowiednim komisjom obrony Kongresu raportu oceniającego „wykonalność i zasadność stałego stacjonowania w Rzeczypospolitej Polskiej sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych”.

https://ligon.wordpress.com/2018/08/13/
Poprawka zawiera drobiazgową listę uwarunkowań decyzji o rozmieszczenZobacz więcej

Te debile polecą sobie na koszt państwa do Nowej Zelandii pod pozorem zakupu części zamiennych z fregat wyzłomowanych w Australii, których Spółka Srebrna nie wstawi przecież do kadłuba IV RP

13 sierpnia, 2018 Posted by | Bez kategorii, Blogroll, kryzys, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowcy, sowa | , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Stefan Kosiewski: Ubiegły tydzień spędzilem na emigracji politycznej w Londynie

Obrazek

Holocher robił za Polaka FO229 na Teneryfie u żyda Kobylańskiego, a pomoc Adami nie przyjmuje nic pod perukę

Escrito por sowa (») 10. 9. en categoría przecieki – sowa, leído: 42×

USOPAŁ popiera Państwa Annę i Przemysława Holocherów i współczuje niesłusznych i brudnych oskarżeń i kłamstw, co z pewnością jest działaniem „komuchów” USOPAŁ  130. Szanowni Państwo  W załączeniu bieżące informacje USOPAŁ. Wiadomości do biura USOPAŁ prosimy przesyłać na dotychczasowy adres mailowy: usopal@netgate.com.uy   Pozdrawiam serdecznie Leonor Adami Biuro USOPAŁ  Przemysław Holocher rezygnuje ze stanowiska w RD RN

 

 

Z orderami przed wyborami FO221 cum Assumptio Beatae Mari…

…Komunikat Sztabu Generalnego WP z 16 sierpnia 1920 r. podkreśla „bohaterską śmierć ks. kapelana Ignacego Skorupki […], który w stule i z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom”. Z dumą i z szacunkiem najwyższym wspominają… 1 of 11

  • Pages: 11
  • Embed Reads: 38
  • Reads: 214
  • Likes: 4

Published 28 days ago    

 

 

  Frankfurt am Main, 10. September 2013. Stefan Kosiewski: Ubiegły tydzień spędzilem na emigracji politycznej w Londynie, gdzie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie mojej skromnej osoby w czasie trwania imprezy publicznej Campus Party Europe in London 2013 zadbała w dyskretny i sympatyczny sposób m.in. mundurowa Policja Zjednoczonego Królestwa; musiało mnie jednak chyba zawiać, albo jeszcze w czasie blisko godzinnej wyprawy w dniu przedostatnim, po Tamizie, na odkrytym pokładzie szybkiego wodolotu od portu w Greenwich, po naszej stronie południka zerowego do stacji przy Big Benie pod Westminster Brücke, którą to stację wodolotu

 

sataniści z Pall Mall nazwali dla jaj oficjalnie Londyńskim Jajem, na cześć diabelskiego koła niebotycznej wysokości, znajdującego się jednak po drugiej stronie rzeki, na które oczywiście za Boga nie wszedłem, albowiem tam jeszcze  diabli mnie nie widzieli, albo na promie z Dover do Calais, gdzie także wylazłem na pokład mimo przestróg przed zacinającym ostro wiatrem życzliwej mi osoby, na której jeszcze się nie zawiodłem, jak po powrocie do Frankfurtu i odczytaniu kilkuset przesyłek mailowych przekonałem się, że nie zawiódł się fałszywy narodowiec Holocher na manifie, żydoskiej sekcie  trockistowskich bojowców, której nazwa to przecież kryptonim czytelny dla każdego, kto z domu wyniósł chociażby szczątkową znajomość żargonu żydoskiej ulicy w Czeladzi, czy w Tomaszowie; nie wiem, z jakich to okolic i jakich Holocherów pochodził  „führer”,  jakim to mianem zaszczyciła go ta, którą mamy za rzeczywistość, a która niegodne wszak  skompromitowanie swojego zrzuciła dzielnie na Wikileaks, bo na Putina nie szło, bo proszę powiedzieć, czy ten człowiek kogoś w życiu zdradził? 

Drugi dzień zwijam się w dreszczach, z domu nie wychodzę, odmawiam utrzymywania kontaktów, nie cieszy mnie przes(.)any żywot Holochera, czy klęska jego, rodzinna i koniec sekty fałszywych narodowców z rozdania Zawiszy, o którym już dawno informowała Prokuraturę, także w grupie sowa, okradziona z własnej, prywatnej firmy osoba, że należy Zawisza do tej samej grupy zorganizowanych Złoczyńców, co cała banda żydoska Kiszczaka z Magdalenki.

QR code for this recording:

 

Pamiętam z dzieciństwa, że szabrownicy żydoscy, którzy przeglądali na Węgrodzie nasze chłopięce klasery ze znaczkami pocztowymi, poszukiwali przede wszystkim serii wodzów, bo to choć było politycznie niepoprawne, pohitlerowskie, to dla nich dziwnych trafem przedstawiało jednak jakąś wartość i gotowi byli dać nawet za profil takiego holocholera: Kenię, Ugandę, Tanganikę, trójkót pokancerowany w kolorach.

Miałem wtedy może dziewięć lat, a nie posiadałem poszukiwanego przez nich towaru, bo nawet hełmu poniemieckiego znalezionego w kamionce nie chciałem wziąść do ręki, natomiast interesowałem się tematyką na znaczkach pocztowych: Walka z malarią; miałem potem mały zbiorek do przekazania po latach innemu chłopcu za darmo, przed samą ucieczką na wymuszoną na mojej osobie przez Prokuraturę Rejonową w Katowicach i tzw. zbieg okoliczności zbawienną decyzją o udaniu się na emigrację polityczną, na której w tych oto dniach dosięgła mnie jednak jakaś zaraza. Kończę nadzwyczaj krótką pogawędkę, chory zostawiając Państwa

Z Panem Bogiem.  Z Frankfurtu nad Menem, po meczu baranów z Wyspami Owczymi rozbolała mnie jeszcze głowa, zatem żegnam, pa. Stefan Kosiewski

http://shoudio.com/user/sowa/status/8410

Przemyslaw Holocher @ 2013-06-14 10:10:42

 

Inauguracyjne spotkanie Wojewódzkiego Sztabu RN na Górnym Śląsku odbędzie się w niedzielę 16.06.2013 o godzinie 11:00. W podziemiach restauracji Czardasz w Katowicach.
Na spotkaniu omówimy i z tego proszę się przygotować:
– Potencjał województa, oraz słabe regiony
a) z kim możemy współpracować b) gdzie są białe plamy i co możemy z tym zrobić
c) z kim jescze powinniśmy nawiązać kontakt
– Rozszerzenie sztabu o dodatkowe osoby – kto i dlaczego? pamiętajcie kryterium: 1) ludzie z potencjałem 2) ludzie z kontaktami 3) ludzie kreatywni.
– Zaplanowanie szczegółowych działań na najbliższy miesiąc + dodatkowe pomysły na działalność. Pamiętajcie, że RN musi się skupiać na teraźniejszości, więc przygotujcie sobie koncepcje które waszym zdaniem będą dobre dla regionu.
– Wolne kwestie.

Przemyslaw Holocher @ 2013-06-15 07:07:47

Czardasz jak i wiekszosc lokali jest od 12 dam znać gdzie się spotkamy jak poszukam innego lokalu

Obywatel Niepokorny @ 2013-06-15 20:08:54

To w końcu gdzie się widzimy:)?

„…na serwerach Wikileaks opublikowany został pełen profil facebookowy Przemysława Holochera, byłego führera Obozu Narodowo-Radykalnego i obecnego członka władz Ruchu Narodowego i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Nie wiemy czy jest to część większego materiału czy pojedyncze przesłane im pliki ale według dołączonej informacji można tam znaleźć wszystkie publiczne posty, prywatne wiadomości i treść wszystkich (otwartych i ukrytych) grup do których należy Holocher.

Macie więc niepowtarzalną okazję dowiedzieć się wszystkiego czego chcieliście o przepychankach o władzę nad tzw. marszem niepodległości między ONR a MW, wakacjach Holocherów na Teneryfie za pieniądze szmalcownika Kobylańskiego.

Jest o ONR-owcu-gwałcicielu Krystianie Palickim, jego następcy jako szefa (już nie istniejącej) „brygady” wielkopolskiej Romanie „cipa” Jakubowiczu, przekrętach finansowych Artura „posła” Zawiszy i organizacji koncertów i występów neonazistowskich zespołów…

Wszystko to i znacznie więcej w plikach, w komentarzach możecie wrzucać kod czasowy
najciekawszych postów jakie znajdziecie.
Jak już skończycie zabawę, nie zapomnijcie zastanowić się czy sami nie używacie korporacyjnych narzędzi inwigilacji do komunikacji aktywistycznej…

Materiały dostępne są pod tymi linkami:

http://wlstorage.net/file/fb_onr/
http://wlstorage.net/file/fb_onr.7z
file.wikileaks.org/file/fb_onr/
torrent: http://wlstorage.net/torrent/fb_onr.7z.torrent
Jeżeli podczas przeglądania plików html będziecie mieli problem z polskimi znakami, zmieńcie w ustawieniach przeglądarki kodowanie znaków na Unicode UTF-8 (w Google Chrome: Narzędzia -> Kodowanie, w Firefox: Dla twórców witryn -> Zestaw znaków” http://antifa.bzzz.net/artykuly/wiadomosci-kraj/item/436-wikileaks-demaskuje-onr-owca-przemyslawa-holochera

Z orderami przed wyborami FO221 cum Assumptio Beatae Mariae Virginis in coelum ZECh von Stefan Kosiewski ZR(detabuizacja)

Written by sowa (») 12. 8. in category Tradycja, read: 104×   (…)zamiarem niniejszej pogadanki, Gawędy Polskiej,  był czysty opis rzeczy prostych, choć  niesamowitych, planowanych przez sektę ludzi bezbożnych, gotowych na wszystko, zwaną sekciarzami z Krakowskiego Przedmieścia, w odróżnieniu od Warszawki Gronkiewicz-Waltz. W odróżnieniu od kociaków – to są: kaczyści.  

Niedawno innej grupie kaczystów, tych samych wyznawców kultu Lecha i Jarosława Kaczyńskiego, rozbitej tatarskim sposobem na dwa niby różne tabuny okrążające Polaków, żeby podejść oszukańczo i ująć w jasyr zniewolenia myślenia, zasponsorował rzekomo Jan Kobylański ze wspomnianej Południowej Ameryki, wyjazd na Tenerifę.  

Albowiem 20 lat temu Służba Bezpieczeństwa mianowała człowieka na konsula honorowego RP i dodała mu do sławy tytuł prezesa USOPAŁ, co jest rzekomo unia organizacji polonijnych w Urugwaju, Argentynie, Brazylii oraz innych krajach łącznie z Meksykiem, gdzie za przedstawiciela USOPAŁ robi żyd o dwuczłonowym nazwisku Haduch-Suski, który odrzucił ostatnio nombre materno, gdyż nazwisko Suski nosi już członek żydowskiego Episkopatu Polski i populistycznie wychodzący z głosowań sejmowych do ubikacji poseł Kaczyńskiego Suski.  

 

No i kogo, proszę Szanownego Państwa nie było w tym roku na tej Tenerifie na zaproszenie Jana Kobylańskiego dla uczczenia jego 90 rocznicy urodzin oraz dla wykazania jedności politycznej z narodem Mundka Kaczyńskiego i narodem wszystkich Suskich, Susów i Słodkich, Cukierników i Zukermanów?  Nie było ojca Tadeusza Rydzyka, który latał do Ameryki Południowej, kiedy jeszcze nie była sprawa zbyt szemrana.   Ale był w tym roku za to znowu Ksiądz Infułat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli”. Był reżyser Poręba jako osoba polityczna (Poręba to także miasto koło Zawiercia, potentat w produkcji obrabiarek jeszcze za Gomułki) i był prof. Ryszard Bender jako były członek PAX-u Piaseckiego, potem PZKS-u Zabłockiego i innych ugrupowań reżimowych, żydokatolicki poseł w PRL-u.  

Wyjaśnijmy, (Mosze) w tym miejscu dla mniej zainteresowanych w geografii politycznej świata, że Tenerifa nie leży bynajmniej w Ameryce Południowej, ale jest wyspa leżąca terytorialnie w tej samej Unii Europejskiej co Wołomin a także Ossów, pod którym poległ chwalebnie nie tylko śp. kapelan Skorupka.   

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…  

Na tej to Wyspie Kanaryjskiej mówi się oficjalnie po hiszpańsku w urzędach, zaś nieoficjalnie i prywatnie po domach tak, jak tylko ktoś może i potrafii, a zwraca się każdy do każdego w której tylko chce osobie. Nie wchodząc w szczegóły bredni wygłaszanych tam w bieżącym roku na tej samej zasadzie, na której dorastający chłopcy onanizują się wspólnie w krzakach dla wykazania sobie nawzajem swojej męskości, tzn. zdolności reprodukcyjnych, przez taką to właśnie grupkę wzajemnej adoracji ludzi, którzy chcieliby chętnie robić w Polsce za polityków, a jeszcze chętniej na etatach posłów narodowych; powiedzmy od razu, że Michnika i Urbana na tym sabacie nie było, ale kogo tam nie było na tej Teneryfie? Mój, Mosze!    

Za Polaka i za Ruch Narodowy Kaczyńskiego robił tam Ozjasz Goldberg (Janusz Korwin-Mikke) na równi ze Zawiszą (rodzaj męski, od imienia nazwisko żydowskie tak samo, jak Jurek, Hanuka; ten Zawisza) i Winnicki (od miasta Winnica, Modzież Wszechpolska  Giertycha, co obecnie broni dla pieniędzy uboju rytualnego w interesie europejskiego żydostwa).  

Tam był jeszcze Michalkiewicz (od Michała, były wiceprezes prokapitalistycznej,  skrajnie przemądrzałych partyjnych z Unii Polityki Nieralnej), tam była Locher, nie Holocher (przewodnicząca sekcji kobiet Ruchu Narodowego Holochera (…)   

http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/Z-orderami-przed-wyborami-FO221-cum-Assumptio-Beatae-Mariae-Virginis-in-coelum-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZRdetabuizacja

http://www.spreaker.com/user/sowa1/holocher_robil_za_polaka_fo229

http://sowa.quicksnake.es/przecieki-sowa/Holocher-robi-za-Polaka-FO229-na-Teneryfie-u-yda-Kobylaskiego-a-pomoc-Adami-nie-przyjmuje-nic-pod-peruk

12 września, 2013 Posted by | Bez kategorii | , , , , , , , , , | Dodaj komentarz