Stan David Ligoń

sowa magazyn europejski

Obama niszczy swoją legendę szybciej, niż Wałęsa

Wojciech Wlazlinski kłamie, zataja prawdę, nie zamierza przeprosić, dlatego otrzymuje niniejszym naganę z wpisaniem d internetu
Magazyn SOWA opublikował 23 stycznia myśl, którą Wojciech Wlazinski otrzymal, a następnie rozesłał 24 stycznia jako swoją:
Who is CHANGE? Czy ustawiając się już bezkrytycznie w stosunku do ludobójstwa Izraela i mówiąc tylko o nadziei dla Palestyńczyków Obama niszczy swoją legendę szybciej, niż Mandela i Wałęsa?
Sam 24. Jan 2009 0:58

kulturzentrum's Photo

25 stycznia, 2009 Posted by | sowa | , , , , , , | Dodaj komentarz